Oproep Solidariteitsactie

Datum: 04 oktober 2021
De BBZ wil een solidariteitsactie opzetten voor schippers die geen gebruik hebben kunnen maken van de subsidieregeling Bruine Vloot. Starters, eigenaren van schepen van jonger dan 50 jaar en eigenaren van motorpassagiersschepen lijken buiten de bo...

BVR: 263 aanvragen en 8,5 miljoen

Datum: 20 september 2021
Volgens de gegevens van het ministerie zijn er uiteindelijk 263 aanvragen gedaan voor de Bruine Vloot regeling voor een totaalbedrag van ongeveer 8,5 miljoen. Van deze aanvragen zijn er inmiddels 150 toegekend, 19 aanvragen zijn afgewezen en 94 zi...

Bruine Vloot regeling opengesteld

Datum: 09 juli 2021
De Bruine Vloot regeling (15 miljoen regeling) is per 29 juni opengesteld. De naam van de regeling is: Tijdelijke regeling continuïteit bruine vloot. De regeling geldt voor de periode april tot en met december 2020. Aanvragen kan tot 24 augustus 2...

Starters en replica's noodzakelijk voor traditionele vloot

Datum: 23 juni 2021
Startende ondernemers en nieuwbouw schepen zijn van levensbelang voor de chartervaart. De aanvullende subsidieregeling voor de bruine vloot helpt de grootste groep van de ondernemers in de zeilvaart, maar deze twee belangrijke groepen kunnen er ...

Maandag online overleg met mogelijke afvallers 15 miljoen regeling

Datum: 16 juni 2021
Op 27 mei heeft Mona Keijzer in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven hoe de regeling voor de Bruine Vloot er in grote lijnen uit komt te zien. De regeling lijkt niet voor alle (zeil)schepen bereikbaar te zijn. Zo lijken met name starters, repl...

Staatssecretaris reageert op vragen: geen ruimte voor ‘case by case’ benadering

Datum: 04 juni 2021
De RVO, de dienst die belast zal worden met de uitvoering van de aanvullende regeling voor de Bruine Vloot heeft geen ruimte om de afvallers van de regeling via een 'case by case' basis te behandelen. Dat heeft Mona Keijzer gezegd die te gast wa...

De 15 Miljoen regeling en de mogelijke afvallers

Datum: 02 juni 2021
De regeling zoals die is gepubliceerd voor de verdeling van de 15 miljoen lijkt niet voor alle zeilschepen bereikbaar te zijn. De regeling staat nog niet ’live’ dus heel precies weten we het nog niet, maar wat ons betreft zou het natuurlijk beter ...

Vragen Corona Subsidie Bruine Vloot

Datum: 01 juni 2021
De BBZ heeft de reacties verzameld over de bekendgemaakte subsidieregeling voor de Bruine Vloot, de verdeling van de 15 miljoen. We hebben vragen over de regeling voorgelegd aan de ministeries van Economische Zaken en Onderwijs Cultuur en Wetensch...

Corona Subsidie Bruine Vloot bekend

Datum: 27 mei 2021
De regeling voor de aanvullende uitkering uit de pot van 15 miljoen is gepubliceerd. Staatssecretaris Keizer heeft in een brief aan de Tweede Kamer de regeling verder toegelicht. Hieronder de criteria: De subsidie is bedoeld voor mkb-ondernemer...

Steunmaatregelen doorgetrokken naar Q3, in welke mate is nog niet bekend

Datum: 05 mei 2021
De steun aan bedrijven zal doorgetrokken worden naar Q3 van dit jaar. In mei komt er een voorstel hoe de steun er uit zal zien. Dat heeft Staatssecretaris Keijzer gezegd in antwoord op Kamervragen. Kamerleden De Vries en Aartsen (VVD), De Jong, ...

BBZ reactie op Kamerbrief Staatssecretaris. De rekensom is niet moeilijk

Datum: 16 maart 2021
De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat beschreef in haar brief aan de  Kamer de problematiek van de sector goed, maar zij trekt ten onrechte de conclusie dat de hoogste nood er wel af is. Sinds Corona is het elke dag slechter geworde...

- PERSBERICHT - Steun pas na negen maanden

Datum: 18 februari 2021
Steun aan historische vloot laat negen maanden op zich wachten Het gevoel van urgentie wordt totaal gemist Het besluit in september 2020 om de noodlijdende historische vloot extra te helpen, strookt niet met de snelheid waarmee die hulp tot sta...

Half februari meer duidelijkheid over de steun

Datum: 27 januari 2021
Hilde Palland en Aukje de Vries stellen kritische vragen Vijf maanden nu wordt er gepraat en gerekend, en nog eens gepraat en gerekend, over hoe de 15 miljoen die de regering voor de chartervaart heeft gereserveerd, ook echt bij de chartervaart t...

Update verdeling 15 miljoen

Datum: 05 november 2020
Wie zitten er aan tafel en waarom?De regering heeft 15 miljoen euro steun uitgetrokken voor ‘varend erfgoed (bruine vloot)’ zonder dat goed omschreven is wie daar precies mee bedoeld wordt. Dat heeft tot gevolg gehad dat verschillende partijen die...

Verdeling van steungelden

Datum: 29 oktober 2020
Na gesprekken over de financiële organisatie van ondernemers en de sector wordt er nu gesproken over de preciezere omschrijving van de groep die steun moet kunnen krijgen uit het fonds van 15 miljoen. Onder regie van het ministerie van OCW zitten ...

Mail aan leden met uitleg over de inzet van de BBZ

Datum: 19 oktober 2020
Er bestaat mogelijk onduidelijkheid over de inzet van de BBZ om ervoor te zorgen dat ook de motorchartervaart aanspraak kan maken op de 15 miljoen aanvullende steun van de regering. Ik wil graag een poging doen om de positie van de BBZ toe te lich...

Vrijdag eerste overleg met OCW en EZK

Datum: 08 oktober 2020
In de brief aan de Tweede Kamer staat dat er 15 miljoen beschikbaar is voor ‘het behoud van het varend erfgoed (de zgn Bruine Vloot)’. Het is duidelijk dat veel organisaties van mening zijn dat zij passen binnen de term “varend ergfoed”, iniddels ...

BBZ praat mee over besteding 15 miljoen

Datum: 24 september 2020
De regering heeft een noodfonds van 15 miljoen beschikbaar gesteld, maar voor wie het geld precies is en hoe het verdeeld moet worden, moet nog duidelijk worden. De BBZ zal via de betrokken ministeries invloed uitoefen op de verdeelsleutel. Het be...

3e steunpakket en noodfonds

Datum: 31 augustus 2020
Verlenging maatregelen 3e noodpakket TVL verlengingDe eerste periode van de TVL-regeling loopt tot en met 30 september en kan tot 30 oktober 2020 worden aangevraagd. In het 3e noodpakket is besloten dat de TVL-regeling doorloopt tot en met juni 2...

15 miljoen euro steun

Datum: 28 augustus 2020
Na enige dagen in spanning te hebben gezeten, kunnen we nu naar buiten brengen dat er 15 miljoen euro beschikbaar komt voor de chartervaart. Verschillende media maken er al melding van. De precieze voorwaarden zijn nog niet bekend, daar hopen we z...