TVL Q4 kan worden aangevraagd

De TVL-regeling voor het vierde kwartaal kan vanaf 25 november 12:00 uur worden aangevraagd. De aanvraag voor dit kwartaal kan tot en met 29 januari 2021 17:00 uur gedaan worden. Voorwaarden vind je op de website van Rijksdienst voor Ondernemend N...

TVL aanvraag 30 oktober

Vandaag (30 oktober 2020) is de laatste dag om de TVL regeling voor de eerste periode aan te vragen. Dit kan nog tot 17:00 uur.Is dit door uitzonderlijke omstandigheden niet mogelijk? Neem dan contact op met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederla...

TVL update

De BBZ is in overleg met het ministerie van EZK over de TVL regeling. Wij hebben een lijst overhandigd van alle bij ons bekende ondernemers met informatie over hun bedrijven en activiteiten, de SBI codes die zij nu hebben en wat zij mis lopen omda...

Tegemoetkoming Vaste Lasten

Aanvragen 1e TVL periode:De TVL-regeling voor de periode juni - september (TVL1) kan tot 30 oktober 2020 17.00 uur worden aangevraagd. Verlenging:De regeling wordt verlengd met 3 periodes. Binnenkort wordt informatie over de berekening voor het v...

Berekening TVL regeling is op basis van Btw-aangifte

Het voorstel van de BBZ om naar de jaarrekening van 2019 te kijken in plaats van alleen het derde kwartaal is afgewezen. We zijn nu samen met een jurist een het onderzoeken op welke gronden we bezwaar aan kunnen tekenen. Op dit moment is de richtl...

Btw-aangifte toch bepalend voor hoogte TVL 

Inmiddels hebben wij van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) een reactie gekregen op vragen die wij hebben gesteld over de berekening van de TVL-regeling. Het ministerie geeft aan dat de richtlijn voor de Btw-wetgeving bepalend i...

Vragen TVL regeling

Bij het aanvragen van de TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten) komen er diverse vragen naar boven. Wij inventariseren de vragen zodat wij deze bij het ministerie kunnen neerleggen. Onderstaand een aantal vragen die bij ons bekend zijn:-er zijn verschi...

Zeevaart in TOGS regeling

De Zee- en kustvaart (passagiersvaart en veerdienst) is per vandaag eveneens toegekend aan de SBI-lijst voor de TOGS regeling! Code 5010 is opgenomen in de lijst.Door inspanningen van Eddy van Hijum, Hilde Palland Mulder en Wytske Postma (allen va...

TOGS aanvraag met vestigingsadres

Bij het aanvragen van de TOGS-regeling, wil het nog wel eens vastlopen op het vestigingsadres. Dit kan worden opgelost door de aanvraag met e-herkenning te doen in plaats van met Digid. Klik hier voor meer informatie over de aanvraag procedure.

TOGS nevenactiviteit ook geaccepteerd

Ondernemers kunnen vanaf nu ook met de nevenactiviteit in aanmerking komen voor de TOGS regeling. De uitbreiding van de TOGS regeling is voor ondernemers die met de geregistreerde hoofdactiviteit geen aanspraak kunnen doen op de regeling, terwijl ...

SBI code Zeevaart

De SBI code 5010 voor de Zeevaart is op dit moment nog niet toegevoegd aan de lijst met vastgestelde SBI-codes voor de TOGS-regeling. Wij werken er achter de schermen nog steeds hard aan met het ministerie van Economische Zaken en met de Rijksdien...

TOGS regeling aanvragen vanaf 15 april

Op 7 april is de code voor de binnenvaart (en een aantal aanverwante codes) toegevoegd aan de TOGS-regeling. De SBI-codes staan op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Als jouw code in de lijst staat, dan kan je vanaf woensdag...

SBI code 5030 geaccepteerd, zeevaart nog niet geholpen

Een regeling waar veel schipper eigenaren gebruik van wilden maken, maar niet aan de chartervaart was toegekend, is dat nu wel. Door inspanningen van Eddy van Hijum (CDA gedeputeerde Overijssel), Hilde Palland Mulder (Tweede Kamerlid voor het CDA)...

Briefadres TOGS regeling

Vestiging versus woonadres TOGS-regeling In de informatie over de kabinetsmaatregelen van 7 april 2020 wordt het probleem erkent dat niet alle ondernemingen op een ander adres staan ingeschreven dan het huisadres. Ze erkennen "dat er sectoren zijn...

Duidelijkheid nu snel nodig

De BBZ zit hard achter Tweede Kamersteun aan voor de TOGS regeling en een coulanter opstelling van de banken. Hoewel we positieve berichten krijgen van politici uit de Tweede Kamer en van beleidsambtenaren op EZ, is er nog geen zicht op toekenning...

SBI code aanvragen

Het noodloket voor ondernemers is inmiddels geopend. De Rijksdienst voor Ondernemers (RvO) heeft een lijst met SBI- codes gepubliceerd van bedrijven die voor deze “tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS)” in aanmerking komen....