VLN is nieuwe TVL

Voor ondernemingen met een groot omzetverlies is er een mogelijkheid om ook in Q4 subsidie aan te vragen. Deze subsidie heet VLN (Subsidie Vaste Lasten voor onder andere Nachtsluiting) en is opgezet voor bedrijven die door de verplichte nachtsluit...

TVL hoorzitting CBb

Gister was er opnieuw een hoorzitting bij het College van Beroep voor bedrijfsleven over een afgewezen TVL-aanvraag (Q3 2020) door een “foutieve” code. De hoofdvraag was of de RvO gelijk had om de aanvraag op alleen de SBI code en de omschrijving ...

Beroep feitelijke bedrijfsactiviteit voor TVL gegrond verklaard

  Op 8 juni 2021 heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven het beroep van de Korevaer tegen de RvO gegrond verklaard. De RvO vond dat de bedrijfsomschrijving “het organiseren van zeilevenementen waaronder zeiltochten catering/horeca e...

TVL voor startende ondernemers

Er is iets meer duidelijk geworden over oplossingen voor de ondersteuning van starters. De regeling is opgezet voor bedrijven die zich tussen 1 oktober 2019 en 30 juni 2020 ingeschreven zijn in het Handelsregister. Deze TVL regeling gaat naar ve...

Hoorzitting CBb over "foutieve" SBI-code

Vrijdag 30 april waren wij op uitnodiging van Hans Luining van de Korevear bij een hoorzitting bij de rechtbank van het College van Beroep voor het bedrijfsleven.  Dit was vanwege een toekenning van de TVL op een "foutieve” hoofdcode ondanks bezwa...

Stappenplan bezwaarprocedure TVL SBI-code

Op dit moment zijn er bij ons 26 ondernemers bekend die bij de TVL aanvraag niet beoordeeld worden op de juiste hoofdcode. Omdat we nog steeds aanmeldingen hiervoor ontvangen doen we hiermee nogmaals de oproep, hoor jij hier ook bij? Meld je dan b...

Tegemoetkoming starters

Deze regeling is voor de groep starters die op dit moment geen of zeer beperkt aanspraak maken op het steunpakket. Het betreft starters die tussen 30 september 2019 en 30 juni 2020 een bedrijf zijn begonnen. Voor deze groep is het mogelijk een vol...

Aanvraagperiodes regelingen

Aanvraagperiodes regelingen TVL Q1Tot 30 april 2021 17:00 uur kan TVL Q1 2021 worden aangevraagd.Voorwaarden: TVL aanvragen | Tegemoetkoming Vaste Lasten | RVO.nl Q2Naar verwachting kan  TVL Q2 2021 in de tweede helft van mei aangevraagd worden...

Oplossing feitelijke hoofdactiviteit voor TVL-regeling komt dichterbij 

Ondernemers die ‘de verkeerde SBI code’ hadden, kunnen vanaf het eerste kwartaal 2021 aanspraak maken op de steun die past bij hun werkelijke hoofdactiviteit, ondanks de toegekende code. Het moet dan wel voldoende aangetoond kunnen worden wat die ...

TONK regeling informatie

Inmiddels is er meer informatie bekend over de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). Het is een regeling ter ondersteuning in noodzakelijke kosten zoals woonkosten. De regeling wordt aangevraagd via de website van de gemeente waar ...

TVL Q1

De TVL voor het 1e kwartaal 2021 kan per 15 februari worden aangevraagd. Het subsidiepercentage is 85%, maar de subsidie zal in eerste instantie op basis van het eerdere subsidiepercentage berekend worden. Later ontvang je automatisch een extra be...

Morgen debat startende bedrijven

De Tweede kamer wil uitbreiding van de steun voor startende bedrijven. De startersregeling waaraan gewerkt wordt, is alleen voor ondernemers die zijn begonnen tussen 1 januari en 30 juni 2020. Hierdoor dreigen bedrijven die net daarvoor zijn gesta...

Uitbreiding steunpakket TVL

Het steunpakket voor ondernemers wordt uitgebreid.Voor de TVL-regeling betekent dit onder andere: de nieuwe subsidiepercentages voor Q1 en Q2 gaan omhoog naar 85%. Het omzetverlies moet nog wel minimaal 30% zijn.  het maximale subsidiebedrag g...

Uitbreiding steunpakket starters

Er komt een regeling voor starters die tussen 1 januari en 30 juni 2020 een bedrijf zijn begonnen. De invulling wordt nog vastgesteld maar het zal gebaseerd worden op de TVL-regeling. Deze regeling is voor zowel het 1e als het 2e kwartaal 2021. De...

TVL aanvraag Q4

De TVL voor Q4 kan nog worden aangevraagd tot 29 januari 17.00 uur. Q4:  omzet 1 oktober tot en met 31 december 2020 (de omzet wordt vergeleken met 1 oktober tot en met 31 december 2019)De minimale voorwaarden om voor Q4 in aanmerking te komen zij...

SBI hoofdcode

In december hebben wij een bericht geplaatst over de “foutieve” SBI-hoofdcodes voor de TVL-regeling omdat een rechter heeft vastgesteld dat er voor toekenning van de TVL steun, de ondernemer bepaalt wat de hoofdactiviteit is. De eerst vermelde bed...

Ondernemer bepaalt zelf Hoofdactiviteit

Gisteren 22 december heeft de rechter vastgesteld dat er voor toekenning van de TVL steun de ondernemer bepaalt wat de hoofdactiviteit is. Volgens de staatssecretaris was de eerst vermelde bedrijfsactiviteit de hoofdactiviteit en was deze bepalend...

Wijziging subsidiepercentage TVL

Belangrijke wijziging TVL:"Het subsidiepercentage van de TVL wordt in TVL Q4 2020 en TVL Q1 2021 afhankelijk van het omzetverlies. Bij 30% omzetverlies is het subsidiepercentage 50%. Bij 100% omzetverlies loopt dit op naar 70%."De RvO geeft aan da...

TVL Q4 kan worden aangevraagd

De TVL-regeling voor het vierde kwartaal kan vanaf 25 november worden aangevraagd. De aanvraag voor dit kwartaal kan tot en met 29 januari 2021 17:00 uur gedaan worden.Voor het vierde kwartaal geldt eenmalig dat het maximum uit te keren bedrag € 9...

TVL aanvraag 30 oktober

Vandaag (30 oktober 2020) is de laatste dag om de TVL regeling voor de eerste periode aan te vragen. Dit kan nog tot 17:00 uur.Is dit door uitzonderlijke omstandigheden niet mogelijk? Neem dan contact op met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederla...