Nieuwe TVL regeling voor starters 2020/2021

Er is een Tegemoetkoming Vaste Lasten opgezet voor startende ondernemers  die zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel tussen 30 juni 2020 en uiterlijk 30 juni 2021. Deze ondernemers kunnen een tegemoetkoming aanvragen voor de periodes Q4 202...

Hoorzitting CBb: toekenning TVLQ4 2020 op basis van feitelijke activiteiten

Op 17 januari 2022 was er een hoorzitting bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) voor een ondernemer in de chartervaart die geen TVL kreeg op basis van de feitelijke activiteiten in Q4 2020. De RvO had de ondernemer voor de Tegemo...

Regeling voor starters tussen juli 2020 en september 2021

In de kamerbrief “toezeggingen en moties omtrent schrijnende gevallen binnen coronasteunregelingen” wordt een nieuwe startersregeling aangekondigd. Voor ondernemers die tussen 1 juli 2020 en 30 september 2021 zijn ingeschreven, komt een aanvullen...

Laatste keer TVL regeling geopend

De regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is per vandaag voor de laatste keer geopend. Vanaf vandaag kan er een tegemoetkoming voor Q1 2022 worden aangevraagd. Aanvragen kunnen tot uiterlijk 31 maart 2022 17:00 uur gedaan worden. In verband ...

Lager percentage omzetverlies TVL

Het kabinet heeft aangekondigd dat het percentage omzetverlies voor de TVL regeling (Tegemoetkoming Vaste Lasten) eenmalig wordt verlaagd van 30% naar 20%. Hierdoor kunnen meer ondernemers deze regeling aanvragen. Dit is alleen voor de TVL voor he...

Korte aanvraagperiode TVL Q4

Sinds maandag 20 december kan de TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten) subsidie voor Q4 2021 worden aangevraagd. Let op: de aanvraagperiode is korter dan de eerder aanvraagperiodes. De aanvraag moet voor 28 januari 17:00 uur worden gedaan! Een aant...

Verlenging TVL naar Q1 2022

Vanwege de verlenging van de avond lockdown heeft de overheid gisteravond 14 december besloten de TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten) te verlengen, er komt een TVL Q1 2022. De voorwaarden zijn gelijk aan de voorwaarden voor Q4 2021. Een aantal vo...

TVL subsidie naar 100%

Vanwege de nieuwe maatregelen die tijdens de persconferentie van 26 november werden aangekondigd, heeft het kabinet besloten dat de subsidie voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) wordt verhoogd. De TVL subsidie voor Q4 2021 is verhoogd van 8...

Toch TVL Q4!

De TVL (tegemoetkoming voor de vaste lasten) blijft ook voor het vierde kwartaal beschikbaar voor ondernemers. Strengere coronamaatregelen zullen naar verwachting economische consequenties hebben voor vele bedrijfstakken en daarom besloot de reg...

VLN is nieuwe TVL

Voor ondernemingen met een groot omzetverlies is er een mogelijkheid om ook in Q4 subsidie aan te vragen. Deze subsidie heet VLN (Subsidie Vaste Lasten voor onder andere Nachtsluiting) en is opgezet voor bedrijven die door de verplichte nachtsluit...

TVL hoorzitting CBb

Gister was er opnieuw een hoorzitting bij het College van Beroep voor bedrijfsleven over een afgewezen TVL-aanvraag (Q3 2020) door een “foutieve” code. De hoofdvraag was of de RvO gelijk had om de aanvraag op alleen de SBI code en de omschrijving ...

Beroep feitelijke bedrijfsactiviteit voor TVL gegrond verklaard

  Op 8 juni 2021 heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven het beroep van de Korevaer tegen de RvO gegrond verklaard. De RvO vond dat de bedrijfsomschrijving “het organiseren van zeilevenementen waaronder zeiltochten catering/horeca e...

TVL voor startende ondernemers

Er is iets meer duidelijk geworden over oplossingen voor de ondersteuning van starters. De regeling is opgezet voor bedrijven die zich tussen 1 oktober 2019 en 30 juni 2020 ingeschreven zijn in het Handelsregister. Deze TVL regeling gaat naar ve...

Hoorzitting CBb over "foutieve" SBI-code

Vrijdag 30 april waren wij op uitnodiging van Hans Luining van de Korevear bij een hoorzitting bij de rechtbank van het College van Beroep voor het bedrijfsleven.  Dit was vanwege een toekenning van de TVL op een "foutieve” hoofdcode ondanks bezwa...

Stappenplan bezwaarprocedure TVL SBI-code

Op dit moment zijn er bij ons 26 ondernemers bekend die bij de TVL aanvraag niet beoordeeld worden op de juiste hoofdcode. Omdat we nog steeds aanmeldingen hiervoor ontvangen doen we hiermee nogmaals de oproep, hoor jij hier ook bij? Meld je dan b...

Tegemoetkoming starters

Deze regeling is voor de groep starters die op dit moment geen of zeer beperkt aanspraak maken op het steunpakket. Het betreft starters die tussen 30 september 2019 en 30 juni 2020 een bedrijf zijn begonnen. Voor deze groep is het mogelijk een vol...

Aanvraagperiodes regelingen

Aanvraagperiodes regelingen TVL Q1Tot 30 april 2021 17:00 uur kan TVL Q1 2021 worden aangevraagd.Voorwaarden: TVL aanvragen | Tegemoetkoming Vaste Lasten | RVO.nl Q2Naar verwachting kan  TVL Q2 2021 in de tweede helft van mei aangevraagd worden...

Oplossing feitelijke hoofdactiviteit voor TVL-regeling komt dichterbij 

Ondernemers die ‘de verkeerde SBI code’ hadden, kunnen vanaf het eerste kwartaal 2021 aanspraak maken op de steun die past bij hun werkelijke hoofdactiviteit, ondanks de toegekende code. Het moet dan wel voldoende aangetoond kunnen worden wat die ...

TONK regeling informatie

Inmiddels is er meer informatie bekend over de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). Het is een regeling ter ondersteuning in noodzakelijke kosten zoals woonkosten. De regeling wordt aangevraagd via de website van de gemeente waar ...

TVL Q1

De TVL voor het 1e kwartaal 2021 kan per 15 februari worden aangevraagd. Het subsidiepercentage is 85%, maar de subsidie zal in eerste instantie op basis van het eerdere subsidiepercentage berekend worden. Later ontvang je automatisch een extra be...