Twee weten meer dan een.

In februari 2024 is er een platform opgericht over duurzaamheid waarop iedereen zijn of haar kennis over dit onderwerp kan delen.

Duurzaamheid is een belangrijk onderwerp in de samenleving. Ook de chartervaart zal de emissie van CO2, stikstof en fijnstof moeten reduceren in de komende jaren. De BBZ en Boat Bike Tours (BBT) hebben al veel kennis op het gebied van duurzaamheid opgebouwd en we leren elke dag weer bij. Ook bij de eigenaren van de schepen bestaat veel kennis. Om deze vast te leggen, te verbeteren en van elkaar te leren hebben de BBZ en BBT het initiatief genomen om een online platform te ontwikkelen. De naam van dit platform is Greenway, op weg naar een duurzame chartervloot. Op de startpagina zie je de hoofdonderwerpen waaronder diverse artikelen gerangschikt zijn. Iedereen kan op het platform mee lezen. Je kunt per item meediscussiëren als je een account hebt.

We willen iedereen die betrokken is bij de chartervaart uitnodigen om lid te worden van het platform. Dat kan heel eenvoudig door naar het platform te gaan en dan via ‘inloggen’ een account aan te maken.

De inhoud van de site is niet compleet. Dus als je een eigen artikel wilt plaatsen, bijvoorbeeld over een technische maatregel die je aan boord hebt genomen en die je wilt delen met het platform, stuur dan tekst en foto aan een van de beheerders. Het artikel wordt dan onder het juiste onderwerp geplaatst. Ook als je een aanvulling of verbetering hebt op een al gepubliceerd artikel, vragen we je even contact op te nemen. Het platform wordt beheerd door:
Cockie Schilperoort (BBZ)
Margriet Lakeman (BBT)
Jossie Verkerk (BBT)
Iris Gerritsen (BBT)

Nogmaals, de site is nog lang niet compleet en vast niet foutloos, dus deel alsjeblieft je kennis zodat we samen verder komen. Alle inbreng is welkom.