Duurzaam

Op deze pagina volgen we de ontwikkelingen op het gebied van verduurzaming in de scheepvaart. We maken de vertaalslag naar de Chartervaart. Zie het als een plek voor informatie en discussie. Het is bedoeld voor een ieder die werk wil maken van verduurzaming en dan wordt hier met name bedoeld het verminderen van de carbon foot print. 

 

Nieuws

Wellicht laatste jaar belastingvoordeel voor de inbouw van een vuilwatertank.

Datum: 29 februari 2024  -  Categorie: duurzaam
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is dit jaar weer gekomen met een Brochure en Milieulijst. Op deze lijst staan alle bedrijfsmiddelen die in 2024 in aanmerking komen voor de Milieu-investeringsaftrek (MI...

Suggesties BBZ overgenomen voor aanpassing van het emissielabel

Datum: 05 december 2023  -  Categorie: duurzaam
Het Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart (EICB) heeft vorige week een voorstel gedaan aan het ministerie van I&W om aanpassingen aan te brengen aan het huidige emissielabelsysteem, zodat meer partijen zich hieri...

Subsidie ministerie I&W maakt ontwikkeling van stappenplan naar verduurzaming mogelijk

Datum: 01 december 2023  -  Categorie: duurzaam
De BBZ heeft het bedrijf Energygo opdracht gegeven om een stappenplan te ontwikkelen voor de verduurzaming van charterschepen. Dankzij een subsidie van het ministerie van I&W is dit mogelijk geworden.Energygo heeft ...

Ervaringen uitwisselen over duurzaamheid

Datum: 01 augustus 2023  -  Categorie: duurzaam
Omdat ook onze vloot moet verduurzamen heeft de BBZ een forum ingericht waar leden ervaringen kunnen uitwisselen over verschillende onderwerpen omtrent verduurzaming.Diverse ondernemers zijn immers al hard bezig. De...