Duurzaam

Op deze pagina volgen we de ontwikkelingen op het gebied van verduurzaming in de scheepvaart. We maken de vertaalslag naar de Chartervaart. Zie het als een plek voor informatie en discussie. Het is bedoeld voor een ieder die werk wil maken van verduurzaming en dan wordt hier met name bedoeld het verminderen van de carbon foot print. 

 

Nieuws

Zeilschip gezocht, voornamelijk varend op de Wadden, voor test boordzuiveringsinstallatie.

Datum: 16 maart 2023  -  Categorie: duurzaam
Het Waddenfonds heeft subsidie verleend voor een nieuw te ontwikkelen compacte boordzuiveringsinstallatie (BZI) voor huishoudelijk afvalwater.  Het kennisproject ‘Zuiver van Boord’ gaat deze installatie testen op dr...

Informatiebijeenkomst EICB

Datum: 16 februari 2023  -  Categorie: duurzaam
30 januari organiseerde de BBZ een bijeenkomst voor leden met een spreker van het Expertise en InnovatieCentrum Binnenvaart. Er zijn nu veel ontwikkelingen rondom duurzaamheid en klimaat, zodat het lastig kiezen is ...

Twee milieu-labelsystemen. Aanpassingen per 1 april.

Datum: 08 februari 2023  -  Categorie: duurzaam
Momenteel zijn er twee systemen voor het indelen van schepen op het gebied van uitstoot en milieuvervuiling. Het Binnenvaart Emissieprestatie Label van de SAB, dat alleen gebaseerd is op de uitstoot van motoren en het...

Aanpassing emissielabel mogelijk.

Datum: 01 februari 2023  -  Categorie: duurzaam
De BBZ sprak op 31 januari met het ministerie I&W, het SABNI en de EICB over het emissielabelsysteem voor de binnenvaart. Dit systeem waarbij schepen ingedeeld worden op zowel hun CO2 uitstoot als op de uitstoot voo...
 

Links Oppervlaktewater

BZI's binnenvaart(toegestande installaties)