promotie-sarah-061 2

Pakketreizen
Meerdaagse tochten vallen onder de richtlijn pakketreizen. In de overeenkomst met de klant dient informatie staan over pre-contractuele informatie, non-conformiteit, repatriëring en insolventie.
De BBZ heeft documenten opgesteld voor de communicatie met de klanten:

  • Algemene Voorwaarden (AV) Pakketreizen
  • reisovereenkomst (RO)
  • standaard informatieblad pakketreizen (SI) 

Er is ook een toelichting bij de Algemene Voorwaarden geschreven.

Toelichting Algemene Voorwaarden reisovereenkomst o.b.v. Richtlijn pakketreis
Als basis voor de Algemene Voorwaarden Reisovereenkomst (AV Reisovereenkomst) is gekozen
voor de BBZ Algemene Voorwaarden Vervoersovereenkomst (AV Vervoersovereenkomst) uit 2017.
Voor het opstellen van de AV Reisovereenkomst is juridisch onderzoek gedaan naar de wettelijke
verplichtingen en is de AV Vervoersovereenkomst aangepast. Maeike Woelinga (advocaat bij
Scheepsrecht Advocaten) heeft gekeken of de AV Reisovereenkomst voldoet aan de eisen van het
Burgerlijk Wetboek en aan de Richtlijn Pakketreis. Lees verder

Zeeschepen: de aansprakelijkheid voor zeeschepen is geregeld in het verdrag van Athene. In de algemene voorwaarden onder artikel 11.2 is een voetnoot opgenomen met een verwijzing naar de pre ambule nr 35 in de pakketreis richtlijn over afstemming van de richtlijn op internationale verdragen.

 
contract arbeidsovereenkomst

Bemiddelingsovereenkomst
Het belang van de nieuwe bemiddelingsovereenkomst tussen scheepseigenaar en boekingskantoor wordt in een interview met Maeike Woelinga van Scheepsrecht advocaten uitgelegd, zie de youtube link hiernaast.

Vragen over de bemiddelingsovereenkomst:

Waarom is een nieuwe overeenkomst belangrijk, want ik heb al een overeenkomst met het boekingskantoor?
Belangrijk is dat de aansprakelijkheid goed geregeld is in de overeenkomst. Sinds de richtlijn pakketreizen liggen er meer verantwoordelijkheden bij de organisator (vaak de scheepseigenaar)! Wil je weten of jij als scheepseigenaar als organisator wordt gezien?  Lees dan de toelichting die we hebben geschreven bij de nieuwe overeenkomst, daarin worden de verschillende rollen uitgelegd die er zijn conform de richtlijn.

Waarom ben ik verantwoordelijk terwijl het boekingskantoor de communicatie doet met de klant?
De scheepseigenaar wordt gezien als organisator van de pakketreis. De scheepseigenaar heeft namelijk het pakket aan diensten samengesteld nu er naast vervoer ook de accommodatie en soms ook extra diensten worden aangeboden. Bij non-conformiteit is de organisator aansprakelijk.

Waarom heb ik überhaupt een overeenkomst nodig?
Een goede overeenkomst is vooral voor 2 dingen belangrijk:
1. Er staat duidelijk op papier wat er is afgesproken, dus minder kans op conflicten
2. Als er een conflict ontstaat, kan er met de overeenkomst bewezen worden wat er is afgesproken
Vaak wordt er gedacht “we kennen elkaar een het gaat zo prima”. In dat geval kan de overeenkomst gewoon in de la blijven liggen.
Maar problemen komen meestal voort uit invloeden van buitenaf waardoor belangen veranderen. In dat geval is het goed om terug te kunnen grijpen op een schriftelijke overeenkomst.

 
garantiefonds van start

Insolventie
De Europese richtlijn pakketreizen verplicht je om als aanbieder van een pakketreis maatregelen te treffen om je reizigers te beschermen tegen financieel onvermogen. Als jij je verplichtingen aan je reizigers niet kunt nakomen, bijvoorbeeld door een faillissement dan moet je ervoor zorgen dat (1) je verplichtingen door een ander worden overgenomen; (2) de reissom (of een evenredig deel ervan) aan de reiziger kan worden terugbetaald; en (3) de reiziger ‘gerepatrieerd’ kan worden naar de aankomsthaven.
Om dit te kunnen garanderen, moet je je als scheepseigenaar/schipper per 1 juli 2018 aangesloten zijn bij een garantiefonds of een garantieregeling.

manifest-3 2

Vervoersvoorwaarden
Dagtochten vallen niet onder de richtlijn pakketreizen en hoeven niet te voldoen aan de eisen uit de richtlijn. Dagtochtschepen kunnen de algemene voorwaarden vervoer blijven gebruiken.