promotie-sarah-061 2

Pakketreizen
Meerdaagse tochten vallen onder de richtlijn pakketreizen, in deze overeenkomst staat informatie over pre-contractuele informatie, non-conformiteit, repatriëring en insolventie.
De BBZ heeft hiervoor documenten opgesteld, Algemene Voorwaarden (AV) Pakketreizen met toelichting, reisovereenkomst (RO), standaard informatieblad pakketreizen (SI) en AV vervoer.

Toelichting Algemene Voorwaarden reisovereenkomst o.b.v. Richtlijn pakketreis
Als basis voor de Algemene Voorwaarden Reisovereenkomst (AV Reisovereenkomst) is gekozen
voor de BBZ Algemene Voorwaarden Vervoersovereenkomst (AV Vervoersovereenkomst) uit 2017.
Voor het opstellen van de AV Reisovereenkomst is juridisch onderzoek gedaan naar de wettelijke
verplichtingen en is de AV Vervoersovereenkomst aangepast. Maeike Woelinga (advocaat bij
Scheepsrecht Advocaten) heeft gekeken of de AV Reisovereenkomst voldoet aan de eisen van het
Burgerlijk Wetboek en aan de Richtlijn Pakketreis. Lees verder

garantiefonds van start

Insolventie
De Europese richtlijn pakketreizen verplicht je om als aanbieder van een pakketreis maatregelen te treffen om je reizigers te beschermen tegen financieel onvermogen. Als jij je verplichtingen aan je reizigers niet kunt nakomen, bijvoorbeeld door een faillissement dan moet je ervoor zorgen dat (1) je verplichtingen door een ander worden overgenomen; (2) de reissom (of een evenredig deel ervan) aan de reiziger kan worden terugbetaald; en (3) de reiziger ‘gerepatrieerd’ kan worden naar de aankomsthaven.
Om dit te kunnen garanderen, moet je je als scheepseigenaar/schipper per 1 juli 2018 aangesloten zijn bij een garantiefonds of een garantieregeling.

manifest-3 2

Vervoersvoorwaarden
Dagtochten vallen niet onder de richtlijn pakketreizen en hoeven niet te voldoen aan de eisen uit de richtlijn. Dagtochtschepen kunnen de algemene voorwaarden vervoer blijven gebruiken.