Brief aan de minister met verzoek om een Noodfonds

Datum: 23 april 2020
De Nederlandse chartervloot ligt door de coronamaatregelen stil en heeft hulp nodig. De BBZ heeft daarom een brief aan de minister gestuurd. In de brief vragen we om het verbeteren van de toegangkelijkheid van de gene...

TVL Q4 kan worden aangevraagd

Datum: 25 november 2020
De TVL-regeling voor het vierde kwartaal kan vanaf 25 november 12:00 uur worden aangevraagd. De aanvraag voor dit kwartaal kan tot en met 29 januari 2021 17:00 uur gedaan worden. Voorwaarden vind je op de website van Rijksdienst voor Ondernemend N...

Verlenging tijdelijke stilligregeling EOC

Datum: 23 november 2020
EOC heeft besloten om de stilligregeling te verlengen tot 1 juli 2021. Alle klanten van EOC zijn hierover per e-mail geïnformeerd. Voor diegenen die op dit moment al gebruik maken van de regeling, loopt de regeling door. Voor diegenen die hier nog...

ALV 16 december

Datum: 19 november 2020
Vooraankondiging : ALV  Op woensdag 16 december om 15.00 vindt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de BBZ plaats. In verband met de Coronamaatregelen zal de vergadering digitaal via Teams gaan. De uitnodiging, met daarin een link naar de ...

Update verdeling 15 miljoen

Datum: 05 november 2020
Wie zitten er aan tafel en waarom?De regering heeft 15 miljoen euro steun uitgetrokken voor ‘varend erfgoed (bruine vloot)’ zonder dat goed omschreven is wie daar precies mee bedoeld wordt. Dat heeft tot gevolg gehad dat verschillende partijen die...

TVL aanvraag 30 oktober

Datum: 30 oktober 2020
Vandaag (30 oktober 2020) is de laatste dag om de TVL regeling voor de eerste periode aan te vragen. Dit kan nog tot 17:00 uur.Is dit door uitzonderlijke omstandigheden niet mogelijk? Neem dan contact op met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederla...

Richtlijn 2009/45: certificaat versus verklaring

Datum: 30 oktober 2020
Verleden week sprak het BBZ bestuur met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over de beslissing van de overheid om niet langer 2009/45 certificaten uit te geven aan zeilschepen. De overheid wil kijken of de technische eisen uit de Richt...

Lozingsverbod Oostzee en de zeilvaart

Datum: 30 oktober 2020
Het lozingsverbod voor passagiersschepen gaat in juni volgend jaar in. Of de Nederlandse zeilschepen passagiersschepen zijn in de zin van het Marpol verdrag hangt af van wat de Nederlandse overheid daarvan vindt. Formeel. Met de overheid moet nog ...

TVL update

Datum: 30 oktober 2020
De BBZ is in overleg met het ministerie van EZK over de TVL regeling. Wij hebben een lijst overhandigd van alle bij ons bekende ondernemers met informatie over hun bedrijven en activiteiten, de SBI codes die zij nu hebben en wat zij mis lopen omda...

Verdeling van steungelden

Datum: 29 oktober 2020
Na gesprekken over de financiële organisatie van ondernemers en de sector wordt er nu gesproken over de preciezere omschrijving van de groep die steun moet kunnen krijgen uit het fonds van 15 miljoen. Onder regie van het ministerie van OCW zitten ...

Mail aan leden met uitleg over de inzet van de BBZ

Datum: 19 oktober 2020
Er bestaat mogelijk onduidelijkheid over de inzet van de BBZ om ervoor te zorgen dat ook de motorchartervaart aanspraak kan maken op de 15 miljoen aanvullende steun van de regering. Ik wil graag een poging doen om de positie van de BBZ toe te lich...

Nieuwe maatregelen maken varen met gasten vrijwel onmogelijk.

Datum: 14 oktober 2020
Nieuwe maatregelen maken varen met gasten vrijwel onmogelijk. Misschien valt er nog ergens een mogelijkheid te ontdekken, zo tussen de beperkingen door, of met een groep van bijzondere samenstelling, maar varen lijkt nu voor vrijwel iedereen onmo...

NOW definitief aanvragen

Datum: 13 oktober 2020
Voor diegenen die een tegemoetkoming NOW ontvangen hebben voor de eerste aanvraagperiode (maart, april en mei 2020), geldt dat vanaf 7 oktober 2020 de definitieve berekening aangevraagd kan worden. Het ontvangen bedrag was een voorschot. Dit voor...

NBTC presenteert startnotitie tijdens bestuurlijk overleg Bruine Vloot

Datum: 09 oktober 2020
Door de coronacrisis is het varend erfgoed harder geraakt dan ooit. Het kabinet heeft inmiddels 15 miljoen euro vrijgemaakt en ook provincies en gemeenten willen de sector graag helpen. op 8 Oktober was er voor de tweede keer overleg met bestuurde...

Vrijdag eerste overleg met OCW en EZK

Datum: 08 oktober 2020
In de brief aan de Tweede Kamer staat dat er 15 miljoen beschikbaar is voor ‘het behoud van het varend erfgoed (de zgn Bruine Vloot)’. Het is duidelijk dat veel organisaties van mening zijn dat zij passen binnen de term “varend ergfoed”, iniddels ...

Tegemoetkoming Vaste Lasten

Datum: 07 oktober 2020
Aanvragen 1e TVL periode:De TVL-regeling voor de periode juni - september (TVL1) kan tot 30 oktober 2020 17.00 uur worden aangevraagd. Verlenging:De regeling wordt verlengd met 3 periodes. Binnenkort wordt informatie over de berekening voor het v...

Geldfit zakelijk, financiële hulp

Datum: 06 oktober 2020
Eind oktober wordt een nieuwe dienst gelanceerd voor ondernemers met financiële problemen. De dienst heet “Geldfit Zakelijk” en het is een initiatief van de Nederlandse Vereniging van Banken, Verbond van Verzekeraars, InRetail en Vattenfall. Onder...

Begin volgende week meer duidelijkheid

Datum: 05 oktober 2020
De twee departementen die belast zijn met de verdeling van de 15 miljoen steun, OCW en EZK, hopen begin volgende week meer duidelijkheid te kunnen geven over de globale denkrichting. De BBZ zal één van de partijen zijn met wie het gesprek over de ...

Hoe zit het nou eigenlijk?

Datum: 30 september 2020
Onze interpretatie van de maatregelen zoals we die gisteren met jullie deelden, is inmiddels bevestigd door de overheid. Dit betekent concreet dat er vanaf 29 september het volgende geldt: • zeilen blijft een sport (maar toezicht wordt scherper) ...

Wat verandert er na 28 september?

Datum: 29 september 2020
Per 28 september zijn de social distancing regels weer wat aangescherpt. De maximale groepsgrootte is bijgesteld en er is een nieuw begrip geintroduceerd: het 'gezelschap'. De belangrijkste gevolgen van de nieuwe maatregelen zijn: zeilen bli...

BBZ praat mee over besteding 15 miljoen

Datum: 24 september 2020
De regering heeft een noodfonds van 15 miljoen beschikbaar gesteld, maar voor wie het geld precies is en hoe het verdeeld moet worden, moet nog duidelijk worden. De BBZ zal via de betrokken ministeries invloed uitoefen op de verdeelsleutel. Het be...