Bbz regeling mogelijk alternatief voor Tozo regeling

Datum: 09 december 2021
De regeling Bijstand voor Zelfstandigen (Bbz) is een inkomensaanvulling voor ondernemers en kan als alternatief dienen voor de Tozo-regeling. De Tozo-regeling is per 1 oktober 2021 gestopt. De Bbz regeling in het vierde kwartaal van 2021 is verge...

Uitbreiding steunpakket NOW en Tozo

Datum: 21 januari 2021
De NOW-subsidie gaat omhoog van 80 naar 85 procent van de loonsom. De loonsomvrijstelling blijft 10 procent.Vanaf 15 februari kan de aanvraag voor januari, februari en maart worden gedaan.Meer informatie over de NOW-regeling: Vierde aanvraagperiod...

Uitstel aflossing Tozo-lening

Datum: 04 januari 2021
Alle zelfstandig ondernemers die in de Tozo een lening voor bedrijfskapitaal zijn aangegaan of nog aangaan, krijgen betalingsuitstel tot 1 juli 2021. Per 1 juli 2021 kan men starten met terugbetalen, dat is een uitstel van 6 maanden. Daarnaast wor...

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Datum: 29 juni 2020
De TVL-regeling is vandaag gepubliceerd op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De TVL kan vanaf 30 juni om 12:00 uur worden aangevraagd en dit kan tot 30 oktober om 17:00 uur. De regeling gaat uit van de omzet 1 juni tot en ...

Tozo regeling voor AOW-ers

Datum: 29 april 2020
Op verzoek van de Tweede Kamer gaat het kabinet regelen dat ook AOW-ers aanspraak kunnen maken op de Tozo-regeling. Zelfstandigen met AOW-gerechtigde leeftijd kunnen binnenkort binnen de Tozo-regeling een bedrijfskrediet aanvragen tegen lage rente...

TOZO/BBZ regeling voor ZZP-ers

Datum: 20 april 2020
Tijdelijke ondersteuning voor zelfstandigen: - extra ondersteuning van de BBZ-regelingEr zijn 2 vormen van ondersteuning mogelijk: - maximaal 3 maanden inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum. De hoogte van de inkomensondersteuning is af...

BBZ/Tozo regeling en een briefadres

Datum: 01 april 2020
Wij hebben in het forum meldingen gekregen over het aanvragen van de BBZ/Tozo-regeling. Dit levert bij sommigen een probleem op doordat ze een briefadres hebben in plaats van een woonadres. De aanvraag voor de BBZ/Tozo-regeling moet in de gemeente...