Bbz regeling mogelijk alternatief voor Tozo regeling

Geplaatst op 09-12-2021  -  Categorie: Corona TOZO

bbz-tozo
De regeling Bijstand voor Zelfstandigen (Bbz) is een inkomensaanvulling voor ondernemers en kan als alternatief dienen voor de Tozo-regeling. De Tozo-regeling is per 1 oktober 2021 gestopt.

De Bbz regeling in het vierde kwartaal van 2021 is vergelijkbaar met Tozo, maar is niet hetzelfde. Een verschil tussen Bbz inkomensaanvulling en Tozo is dat er meer informatie over de situatie en het bedrijf bij de gemeente moet worden aangeleverd. Ook onderzoekt de gemeente of het bedrijf levensvatbaar is.

Tot 1 januari 2022 geldt het volgende:

  • gemeenten hoeven geen vermogenstoets uit te voeren;
  • ondernemers kunnen met terugwerkende kracht van maximaal twee maanden een Bbz-uitkering aanvragen;
  • de gemeente stelt het inkomen en de hoogte van de Bbz-uitkering per kalendermaand (in plaats van per boekjaar) vast.

Zie deze link voor meer informatie.