Harmoniseren of niet Harmoniseren?

Datum: 17 december 2019
Tijdens een COSS (Committee on Safe Seas) overleg van de Europese Unie, presenteerde DNV/GL haar onderzoek naar de certificering van zeilschepen op zee. Harry Muter en ik waren aanwezig bij de presentatie en we namen deel aan de discussie die er o...

Technische Regelgeving zeevaart

Datum: 18 september 2019
De herziening van de eisen aan zeilschepen heeft stilgestaan maar is nu weer op gang gekomen. In december zal een eerste concrete set voorstellen besproken worden met de BBZ. Het ministerie leunt voor de samenstelling van die regels op de Witte Ru...

EMH

Datum: 18 september 2019
European Maritime Heritage (EMH) is door de Centrale Commissie Rijnvaart aangewezen als erkende organisatie. Dat wil zeggen dat EMH als toehoorder aanwezig kan zijn bij overleggen over de eisen aan binnenvaartschepen. BBZ is via het lidmaatschap b...

Bezoek aan Hamburg

Datum: 28 juni 2019
In opdracht van de Europese Commissie wordt er onderzoek gedaan naar de certificering van zeilschepen (op zee). Klassebureau DNV/GL voert het onderzoek uit en zal ook met aanbevelingen komen. Harry Muter en Paul van Ommen namen vorige week maandag...

Binnen telt (weer) voor Zee

Datum: 14 maart 2019
De vaartijd die nodig is om als Rating Deck op zee te varen mag ook weer op de binnenzeilvaart zijn opgedaan. Kijk voor de precieze eisen op de site van KIWA, de instantie die vaarbevoegdheden uitgeeft. Door gezamenlijk optreden van de EZS en BBZ ...

Tripartite

Datum: 06 maart 2019
Dinsdag 12 maart neemt de BBZ weer deel aan het Tripartite overleg zeevaart. Door reorganisaties bij ILT is dat het laastste jaar er bij ingeschoten. De BBZ schuift nu voor het eerst aan tafel bij het overleg voor de hansdelsvaart. Deelnemers zijn...

Verklaring BTW nultarief zeevaart

Datum: 11 januari 2019
Om gebruik te maken van het BTW nultarief voor zeeschepen, moet een exploitant van een schip aantonen dat hij voldoet aan de voorwaarden door een verklaring af te geven. Het volstaat om jaarlijks éénmalig een verklaring af te geven aan de leveranc...

MoU bijeenkomst

Datum: 23 december 2016
Teleurstellende MoU bijeenkomst Voor het eerst in vijf jaar is het MoU comité weer bijeengekomen. Een EMH delegatie was aanwezig bij de vergadering. Het was een wat aarzelende bijeenkomst waarin gesproken is over de toekomst van het MoU, of wel,...