Safeseanet melding opvarenden: het blijft geklungel

Datum: 24 januari 2024
De kapitein, eigenaar of agent van een passagiersschip dat een reis maakt langer dan 20 NM moet voortaan (vanaf december afgelopen jaar) alle opvarenden melden in Safeseanet. De melding moet gedaan worden voor vertrek uit de haven (“..but in no ca...

Mogelijk nieuwe training zeilvaart

Datum: 09 november 2023
In de nieuwe bemanningswet voor de zeevaart zal hoogstwaarschijnlijk een nieuwe verplichte training opgenomen worden. Het gaat om een op de zeilvaart toegespitste training die elementen van een aantal STCW trainingen voor de passagiersvaart (dus d...

Papieren zeekaart verdwijnt. In onbekend tempo.

Datum: 12 april 2023
De Britse Hydrografisch Dienst heeft het afscheid van de papieren zeekaart weliswaar vertraagd (van 2026 naar 2030), verlaten is het idee niet. Het tempo waarin er afgebouwd wordt en welke regios het eerst 'verdwijnen', is volstrekt onduidelijk. O...

Vrije doorvaart windpark op zee nog niet toegezegd, wel dat BBZ aan mag schuiven bij Noordzee-overleg

Datum: 06 juli 2022
In het Algemeen Overleg Maritiem in de Tweedekamer is dinsdagavond 5 juli gesproken over de wens van de zeilvaart om vrijelijk door de windparken op de Noordzee te kunnen varen. Tjeerd de Groot van D66 had tijdens het voorgaande overleg aan Mini...

Passagiersgegevens elektronisch melden

Datum: 09 juni 2022
Eind 2023 moeten zeeschepen met meer dan 12 passagiers die een reis maken langer dan 20 NM, alle opvarenden melden in Safeseanet. De nieuwe verplichting is om bij SAR operaties sneller informatie beschikbaar te hebben bij de hulpverleners. Om aan ...

Herziening eisen zeevaart gestart. Again.

Datum: 24 maart 2022
Foto copyright BanjaardOm maar eens met een cliché in huis te vallen (twee cliché’s tegelijk dus): drie keer is scheepsrecht. Voor de derde keer zijn we gestart met de herziening van de eisen aan zeilschepen op zee. Het moet in eerste instantie ga...

ILT zeezeilvaartpagina

Datum: 01 juni 2021
ILT publiceert relevante informatie voor de zeezeilvaart online. Operators worden uitgenodigd de site in de gaten te houden en regelmatig te bezoeken. De gedachte is, zo staat te lezen, dat dat sneller en eenvoudiger is dan steeds brieven sturen. ...

Sewage in de Oostzee. To whom it may concern.

Datum: 28 mei 2021
Denemarken heeft nog steeds niet duidelijk gemaakt hoe zij de Nederlandse zeilschepen zien in het licht van de nieuwe Marpol annex IV bepalingen: zijn het passagiersschepen of toch iets anders? Het ministerie van IenW heeft dat gisteren in gesprek...

Richtlijn 2009/45: certificaat versus verklaring

Datum: 30 oktober 2020
Verleden week sprak het BBZ bestuur met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over de beslissing van de overheid om niet langer 2009/45 certificaten uit te geven aan zeilschepen. De overheid wil kijken of de technische eisen uit de Richt...

Lozingsverbod Oostzee en de zeilvaart

Datum: 30 oktober 2020
Het lozingsverbod voor passagiersschepen gaat in juni volgend jaar in. Of de Nederlandse zeilschepen passagiersschepen zijn in de zin van het Marpol verdrag hangt af van wat de Nederlandse overheid daarvan vindt. Formeel. Met de overheid moet nog ...

Harmoniseren of niet Harmoniseren?

Datum: 17 december 2019
Tijdens een COSS (Committee on Safe Seas) overleg van de Europese Unie, presenteerde DNV/GL haar onderzoek naar de certificering van zeilschepen op zee. Harry Muter en ik waren aanwezig bij de presentatie en we namen deel aan de discussie die er o...

Technische Regelgeving zeevaart

Datum: 18 september 2019
De herziening van de eisen aan zeilschepen heeft stilgestaan maar is nu weer op gang gekomen. In december zal een eerste concrete set voorstellen besproken worden met de BBZ. Het ministerie leunt voor de samenstelling van die regels op de Witte Ru...

EMH

Datum: 18 september 2019
European Maritime Heritage (EMH) is door de Centrale Commissie Rijnvaart aangewezen als erkende organisatie. Dat wil zeggen dat EMH als toehoorder aanwezig kan zijn bij overleggen over de eisen aan binnenvaartschepen. BBZ is via het lidmaatschap b...

Bezoek aan Hamburg

Datum: 28 juni 2019
In opdracht van de Europese Commissie wordt er onderzoek gedaan naar de certificering van zeilschepen (op zee). Klassebureau DNV/GL voert het onderzoek uit en zal ook met aanbevelingen komen. Harry Muter en Paul van Ommen namen vorige week maandag...

Binnen telt (weer) voor Zee

Datum: 14 maart 2019
De vaartijd die nodig is om als Rating Deck op zee te varen mag ook weer op de binnenzeilvaart zijn opgedaan. Kijk voor de precieze eisen op de site van KIWA, de instantie die vaarbevoegdheden uitgeeft. Door gezamenlijk optreden van de EZS en BBZ ...

Tripartite

Datum: 06 maart 2019
Dinsdag 12 maart neemt de BBZ weer deel aan het Tripartite overleg zeevaart. Door reorganisaties bij ILT is dat het laastste jaar er bij ingeschoten. De BBZ schuift nu voor het eerst aan tafel bij het overleg voor de hansdelsvaart. Deelnemers zijn...

Verklaring BTW nultarief zeevaart

Datum: 11 januari 2019
Om gebruik te maken van het BTW nultarief voor zeeschepen, moet een exploitant van een schip aantonen dat hij voldoet aan de voorwaarden door een verklaring af te geven. Het volstaat om jaarlijks éénmalig een verklaring af te geven aan de leveranc...

MoU bijeenkomst

Datum: 23 december 2016
Teleurstellende MoU bijeenkomst Voor het eerst in vijf jaar is het MoU comité weer bijeengekomen. Een EMH delegatie was aanwezig bij de vergadering. Het was een wat aarzelende bijeenkomst waarin gesproken is over de toekomst van het MoU, of wel,...