Startersregeling nu ook voor starters eind 2019

Datum: 17 februari 2021
Nieuws over de startersregeling: de regeling wordt uitgebreid.  Er is een motie aangenomen dat de regeling niet alleen zal gelden voor ondernemers die tussen 1 januari en 30 juni 2020 een bedrijf zijn begonnen, maar ook voor ondernemers die zich ...

TONK regeling

Datum: 10 februari 2021
Het kabinet gaat extra hulp bieden aan diegenen die niet geholpen zijn door de generieke maatregelen en die tussen wal en schip kunnen belanden. De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) is bedoeld om een terugval in je inkomsten als...

Mee doen aan “fields labs” pas mogelijk als varen weer is toegestaan.

Datum: 01 februari 2021
Er komen steeds meer vragen over “field labs”/praktijkproeven. Eind vorig jaar is er in de media groots aangekondigd dat er “field labs” zouden komen, locaties waar praktijkproeven worden gaan. Daarbij leek het dat er in diverse sectoren testen zo...

Geldfit zakelijk, financiële hulp

Datum: 06 oktober 2020
Eind oktober wordt een nieuwe dienst gelanceerd voor ondernemers met financiële problemen. De dienst heet “Geldfit Zakelijk” en het is een initiatief van de Nederlandse Vereniging van Banken, Verbond van Verzekeraars, InRetail en Vattenfall. Onder...

Uitbreiding ondernemersregelingen

Datum: 28 mei 2020
Het kabinet heeft vandaag het verlengde noodpakket banen en economie verder uitgebreid. De maatregelen lopen nu langer door tot 1 oktober 2020. De belastingvrije tegemoetkoming (TVL) om vaste materiële kosten te kunnen betalen, is verhoogd tot een...

Noodpakket 2.0

Datum: 22 mei 2020
De generieke steunmaatregelen van het kabinet zijn met drie maanden verlengd en hier en daar aangepast. Vervelend is dat de TOGS regeling nog steeds niet van toepassing is op de zeevaart. En er is nog geen reactie op ons verzoek aan de regering om...

Enquête maatregelen

Datum: 19 mei 2020
We hebben goed inzicht nodig in de huidige financiële situatie in de sector en de vooruitzichten. Om een beter beeld te krijgen van de behoefte aan overheidsondersteuningsmaatregelen en de werking van de bestaande regelingen, hebben we een nieuwe ...

Overzicht maatregelen

Datum: 20 april 2020
Overzicht maatregelen:1. ik heb nu geld nodigNoodloket/TOGS- de overheid geeft ondernemers die rechtstreeks getroffen zijn door de overheidsmaatregelen € 4.000,-.- bedrijven die een omzetverlies 16 maart - 15 juni € 4.000,- verwachten en vaste las...

Corona en de Chartervaart, een tussenstand

Datum: 31 maart 2020
We proberen zo goed mogelijk om te gaan met de steeds snel veranderende omstandigheden. In deze brief laten we zien waar nu aan gewerkt wordt.  Generieke maatregelen (NIET specifiek voor chartervaart)   De overheid heeft verschillende generieke ...

Passen de maatregelen bij de sector?

Datum: 27 maart 2020
Na het weekend gaan de meeste noodloketten voor ondernemers en zelfstandigen open. NOW per 6 april. Wij horen graag of ze inderdaad hulp bieden en waar je tegen aan loopt. Met deze informatie kunnen we gericht hulp vragen bij het ministerie. klik ...

Hulp bij maatregelen corona

Datum: 26 maart 2020
Uit de enquête blijkt dat het maatregelenpakket van de overheid niet helemaal duidelijk is voor iedereen. Op onze website www.debbz.nl/overzicht-maatregelen hebben we geprobeerd alles zo overzichtelijk mogelijk neer te zetten. Mocht je er toch no...

Op zoek naar Geld

Datum: 24 maart 2020
Op zoek naar hulp De BBZ heeft contact met Economische Zaken (EZ) over de gevolgen van de crisis. EZ wordt op de hoogte gehouden van de impact en de speciale behoeftes van de leden. De eerste inzet van EZ is om generieke maatregelen op te tuigen ...

Overzicht maatregelen

Datum: 19 maart 2020
Zie jij ook door de bomen het bos niet meer? Op deze pagina hebben wij alle noodmaatregelen op een rij gezet: www.debbz.nl/overzicht-maatrgelen  

Vul de vragenlijst in

Datum: 19 maart 2020
De overheid tuigt met gote snelheid hulpregelingen op en zoekt naar mogelijkheden om het bedrijfsleven bij te staan. De BBZ onderzoekt of de ingezette middelen bereikbaar zijn, werken of te kort schieten. Wij horen graag van jullie hoe het er voor...

noodacties

Datum: 16 maart 2020
NoodactiesDe BBZ werkt er aan om alle bestaande vormen van ondersteuning in kaart te brengen en zo nodig te verruimen. Informeer ons over de beperkingen of tekortkomingen van de steunmaatregelen zodat we aan de slag kunnen. Wij zijn verder op zoek...

Links