Corona en de Chartervaart, een tussenstand

Geplaatst op 31-03-2020  -  Categorie: Corona overzicht maatregelen  -  Auteur: pam

We proberen zo goed mogelijk om te gaan met de steeds snel veranderende omstandigheden. In deze brief laten we zien waar nu aan gewerkt wordt. 

Generieke maatregelen (NIET specifiek voor chartervaart)  


De overheid heeft verschillende generieke maatregelen genomen. Op onze site zijn deze (met een korte uitleg voor wie deze regelingen bedoeld zijn, aanmeldingsprocedure etc) terug te vinden. We hebben een forum ingericht waarin per maatregel aangeven kan worden waar de knelpunten zitten specifiek voor de chartervaart. Aan de hand van deze knelpunten is de BBZ bezig om samen met de overheid naar oplossingen te zoeken. We hebben daarvoor contact met de verantwoordelijke ministeries.  

  • Een groot probleem is dat banken niet iedereen een overbruggingskrediet kan of wil geven. De BBZ heeft contact met de politiek hierover. Onder andere met Eddy van Hijum (CDA, gedeputeerde van Overijssel) en Tjeerd de Groot (D66, Tweede kamerlid). De inzet is dat banken, onder druk van de Nederlandse overheid, makkelijker een overbruggingskrediet (waarbij de staat zo nodig garant staat) tegen gunstige voorwaarden verstrekken.  
  • Een ander knelpunt ligt bij de regeling TOGS (tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19). Na de opening van het noodloket voor ondernemers is duidelijk geworden dat de tegemoetkoming voor ondernemers in de chartervaart twee knelpunten oplevert. Voor de binnenvaart geldt dat veel bedrijven SBI-code 5030 hebben, deze code staat niet in de lijst. De ondernemers maken gebruik van de mogelijkheid om de codes die niet in de lijst staan, alsnog aan te melden, maar vooralsnog is het niet duidelijk of dit wat oplevert en ook niet wanneer ze kunnen beschikken over de compensatiegelden.  
  • Er zijn ondernemers die geen 5030 code hebben, maar een andere code. Om hoeveel het er gaat is niet bekend, maar wel is duidelijk dat het een minderheid is. De zorg is dat het aantal zo klein is, dat zij niet toegevoegd worden aan de lijst van bedrijven die voor deze TOGS in aanmerking komen. De BBZ heeft contact opgenomen met de overheid om te kijken of en hoe dit opgelost kan worden. 
  • De Provincies overwegen om garant te staan voor annuleringsvouchers die nu ook in de chartervaart uitgegeven worden. HISWA-RECRON heeft daarvoor voostellen gedaan. De regeling zou erop neer komen dat de provincies garant staan voor terugbetaling van de waarde van de voucher als de ondernemer failliet zou gaan. De gedachte is dat reizigers dan mogelijk meer vertrouwen krijgen in de vouchers. Pakketreizen hebben al verplicht een insolventiedekking, maar (in het geval van de chartervaart) dagtochten niet. De regeling is bedoeld voor die laatste producten, maar ook voor de mogelijk grote druk op de bestaande garantiefondsen. Als er veel bedrijven omvallen kunnen de fondsen dat niet aan. De BBZ heeft contact gezocht met de provincies om aansluiting te zoeken bij de regeling. 

 

Terugdringen van vaste lasten (SPECIFIEK voor chartervaart)

  • De BBZ heeft alle havens, voor zover bij ons bekend, om hulp gevraagd. Een deel heeft aan onze oproep gehoor gegeven en heeft de havengelden verlaagd, het winterabonnement verlengd of de stroomkosten verlaagd. Een aantal havens heeft de betalingstermijn opgeschort en met anderen zijn we nog steeds in gesprek. We laten niet zomaar los.  
  • De BBZ heeft de twee grootste verzekeringsmaatschappijen (EOC en Kuiper) gevraagd voor lagere premies of een stillig-regeling. Beide belangrijke maatschappijen zijn met regelingen gekomen voor de chartervaart zoals uitstel van betaling of reducties in premies.  
  • De BBZ is in gesprek met het ministerie van IenW over certificaten en keuringskosten. Het ministerie heeft voor de zeevaart de keuringsperiodes al verruimd. Voor de binnenvaart zijn er verlichtingen voor de Rijnvaart, maar nog niet voor de rest van de vloot. Binnenkort komen we daar met meer informatie over.  

Hou de website van de BBZ in de gaten voor de updates. Voor vragen, opmerkingen en aanvullingen kun je ons bellen of mailen. Ondernemers die nog geen lid zijn van de vereniging roepen we op om lid te worden want een brede vertegenwoordiging draagt bij aan de invloed die we kunnen uitoefenen.