Aanmeldformulier    

Persoonlijke gegevens (*1):

Soort lidmaatschap 

Maak een keuze uit de volgende categorieën: 

Incassomachtiging SEPA

Hierbij machtig ik de BBZ (*3), tot wederopzegging, om de contributie voor het lidmaatschap van de BBZ af te schrijven (*4) van onderstaande rekening. 

(1) Uw gegevens worden uitsluitend verwerkt en opgeslagen t.b.v. uw lidmaatschap bij de BBZ. De details leest u terug in ons privacy beleid.

(2) Het contributiebedrag is afhankelijk van de totale omzet ex BTW in 2021 voortgekomen uit het charterbedrijf. De omzetgegevens kunnen getoetst worden. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks tijdens de ledenvergadering vastgesteld en zal vervolgens door de BBZ aan haar leden kenbaar worden gemaakt.

(3) Incassant ID BBZ: NL37ZZZ406248310000

(4) Deze doorlopende  machtiging blijft tot wederopzegging geldig, u kunt de machtiging tot 1 oktober van elk jaar schriftelijk intrekken.  Er geldt een wettelijk terugboekrecht van 56 dagen.

(5) Bij verzending van dit formulier gaat u akkoord met de algemene voorwaarden m.b.t. het lidmaatschap. Deze zijn opgenomen in de statuten.

Beveiligingscode Beveiligingscode