logo-deel-4
 

Kredietunie Traditionele Passagiersvaart

 

In de ontwikkeling van een onafhankelijke Kredietunie Traditionele Passagiersvaart (KTPV) is de volgende stap het vinden van bestuursleden en vrijwilligers, en ook om investeerders te motiveren voor het benodigde startkapitaal. Het oprichtingsbestuur heeft al veel voorwerk gedaan, maar er moet inhoudelijk nog het nodige worden geregeld. 

Waarom een kredietunie?
Banken hebben al lang geleden de interesse in de historische vloot verloren (een te marginale sector) en aankopen en renovaties worden sindsdien veelal met particulier geld gefinancierd.
Met een kredietunie wordt geld makkelijker bereikbaar voor diegenen die geen financiering via een bank kunnen krijgen.

Wat is een kredietunie?
Een kredietunie is een coöperatie van, voor en door ondernemers en is gericht op het verstrekken van kredieten. Kredietunies bieden een primaire dan wel aanvullende financieringsbron naast bankkrediet. Kredietunies kunnen zonder toezicht van De Nederlandsche Bank nv en van de AFM “opvorderbare gelden” (geld dat een kredietunie aantrekt en vervolgens uitleent) aantrekken tot een maximum bedrag.

Hoe kan ik geld lenen?
Kredietnemers worden, voordat ze een aanvraag kunnen doen, lid van de kredietunie. De ondernemer zal o.a. een businessplan en het doel waarvoor de lening is bestemd overleggen. Daarnaast is een voorwaarde voor toekenning van een krediet dat de ondernemer wordt bijgestaan door een coach. Doordat de begeleiding en coaching vanuit de branche komt, vergroot dat de kans om van de onderneming een succes te maken.

Hoe kan ik een bijdrage doen?
Investeerders, zoals (oud) ondernemers en aanverwante bedrijven, kunnen één of meer obligaties kopen waardoor er een bedrag in de kas van de kredietunie wordt gestort. Naast het percentage over de obligaties kan er ook nog een extra percentage worden toegekend. Dit zou het geval kunnen zijn als een investeerder een toezegging kan doen, dat wanneer er op korte termijn extra geld nodig is, er snel een bedrag kan worden gestort. In een kredietunie weten de investeerders wat er met het geld gebeurt, aan wie het ingebrachte geld wordt uitgeleend en tegen welke voorwaarden.

Krijg ik zomaar een krediet?
De aanvragen gaan eerst langs een kredietcommissie, zij doen een analyse en onderzoek en ook het beheer van het krediet. Indien de kredietunie dit niet zelf kan doen, dan worden deze stappen overgenomen door de Vereniging van Samenwerkende Kredietunies.

Wat is er tot nu toe gedaan?
De coöperatie is inmiddels opgericht bij de notaris en ingeschreven in de Kamer van Koophandel. De initiatiefgroep heeft een inventarisatie gemaakt van de documenten die nodig zijn om een kredietunie op te zetten en hiervoor zijn al een aantal concepten geschreven. Kortom de kredietunie is opgericht en we zij nu bezig met de inrichting hiervan. De kredietunie is lid van de Vereniging van Samenwerkende Kredietunies, zij helpen met het opzetten. Er zijn met een aantal kredietunies waaronder Kredietunie Binnenvaart Nederland gesprekken gevoerd over de werking van een kredietunie. We hebben een enquête gehouden in de branche naar de investeringsbehoefte en er is een extern onderzoek gedaan naar investeerders en de voorwaarden voor investeringen. 

Wat is verder nog nodig?

  • Vrijwilligers voor het bestuur en voor de functie van lid van de kredietcommissie of als coach.
  • Betrokken bedrijven, (oud) ondernemers en investeerders die, zodra de kredietunie is opgestart, willen bijdragen aan het behoud van de traditionele passagiersvaart.


Wil je meer weten of je aanmelden?
We geven je graag meer informatie over de openstaande functies of voor de mogelijkheden als investeerder. En we komen graag in contact met mensen die de chartervaart een warm hart toedragen en ons willen komen helpen de unie tot een succes te maken.
Neem contact op via adnerb.[antispam].@debbz.nl.