Veiligheidskompas is het kenniscentrum voor de chartervaart. Onderwerpen die te maken hebben met de veiligheid aan boord worden hier verzameld en gedeeld. De informatie richt zich op bemanningen en eigenaren van schepen en leerlingen van de Enkhuizer Zeevaartschool. 

Planned Maintenance

Datum: 07 februari 2023
Werken volgens een meerjaren onderhoudsplan is belangrijk voor de veiligheid en goed voor het materiaal. Een kleine groep schippers onderzoekt samen met de BBZ welke systemen kunnen helpen bij het bewaren van het over...

Veiligheidsmiddag met Schippers uit Monnickendam

Datum: 16 januari 2023
Woensdag 12 januari kwamen de schippers van Thuishaven Monnickendam bij elkaar om te zoeken naar een goede vorm om kennis en ervaring op het gebied van veiligheid op een gestructureerde manier met elkaar te delen. De ...

Input gevraagd voor workshop over nautische veiligheid

Datum: 06 december 2022
De BBZ is uitgenodigd voor een, door het ministerie van I&W georganiseerde, workshop over nautische veiligheid. De minister heeft aangegeven de nautische veiligheid beter te willen gaan borgen door een risico-gestuu...

Platform Veiligheid Chartervaart

Datum: 21 september 2022
Het Platform Veiligheid Chartervaart (PVC) is voor het eerst sinds Corona weer bijeengekomen. Gesproken is over de recente ongevallen in de binnenzeilvaart en over de mogelijke lessen die daarvan geleerd kunnen worden...

Dyneema: oersterk, maar kwetsbaar

Datum: 01 september 2022
Dyneema lijkt ideaal voor het gebruik aan boord, maar het juiste gebruik en de juiste bewerking van materiaal vergt kennis. Het kan niet overal voor gebruikt worden. De BBZ heeft experts gevraagd een richtlijn of hand...

Routering

Datum: 13 januari 2020
Op de website www.veiligheidskompas.eu delen wij online kennis over onderwerpen die te maken hebben met veiligheid aan boord. Routeren is het schip op een veilige en meest economische wijze de oversteek te laten maken...

Harness Suspension Trauma

Datum: 12 december 2019
Werken op hoogteOp de website www.veiligheidskompas.eu delen wij online kennis over onderwerpen die te maken hebben met veiligheid aan boord. Een nieuw item op deze website is Harness Suspension Trauma. Bij een val va...

VEILIGHEIDSKOMPAS.EU is online

Datum: 18 september 2019
Onder de naam www.veiligheidskompas.eu is de BBZ gestart met het online delen van kennis. Onderwerpen die te maken hebben met veiligheid aan boord worden hier verzameld en gedeeld. De informatie richt zich voornamelij...

Seizoenstart: eerst een Legionella check doen!

Datum: 21 februari 2019
Het risico op legionella in het drinkwater bestaat eigenlijk het hele seizoen, maar aan het begin, als alles een tijdje stil heeft gestaan, is het goed om er extra aandacht aan te besteden. Je kunt met een paar simpel...

Staand en lopend Want

Datum: 11 januari 2019
De werkgroep, een onderdeel van het Platform Veiligheid Chartervaart, is in Enkhuizen bijeengekomen om te werken aan de branchenorm voor Staand en Lopend Want. In de werkgroep zitten BBZ schippers, een keuringsbureau,...

Oproep aan leden

Datum: 16 april 2018
Het platform heeft inmiddels een lijst opgesteld met onderwerpen waarmee werkgroepen aan de slag gaan om te komen tot een nieuwe branchenorm. De normen zullen gemaakt worden door verschillende werkgroepen, per onderwe...

Branchenorm rondhouten ligt bij drukker

Datum: 04 april 2018
De Branchenorm voor inspectie en onderhoud van Rondhouten ligt bij de drukker en wordt binnenkort uitgedeeld. Als vertrekpunt voor de mastennorm is de richtlijn van de Germanische Lloyd voor rondhouten gebruikt. Er is...

Platform Veiligheid is opgericht, en nu verder...

Datum: 18 februari 2018
Het Platform Veiligheid Chartervaart bestaat. De professionals in de sector informeren is een kant van de zaak, maar daar blijven de inspanningen niet toe beperkt. We informeren ook de buitenwereld over de investering...

Oprichting kennisplatform

Datum: 25 januari 2018
De drie keurende instanties voor de zeilvaart (RH, BSC, NBKB), de Enkhuizer Zeevaartschool, TCN en de BBZ hebben donderdag 25 januari een Kennisplatform opgericht. Het is een direct gevolg van het onderzoek naar de ma...

Bijeenkomst veiligheidswerkgroep

Datum: 16 november 2017
De veiligheidswerkgroep heeft een begin gemaakt met het opstellen van een branchenorm, of wel, met opschrijven wat elke schipper minimaal van de rondhouten aan boord zou moeten weten. De groep bestaat uit ervaren (zet...

Na het OVV onderzoek

Datum: 22 augustus 2017
De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) heeft in haar rapport over het ongeval aan boord van de Amicitia, aanbevelingen gedaan aan partijen die kunnen bijdragen aan oplossingen voor gesignaleerde veiligheidstekorten. ...

PVC documenten en links