Veiligheidskompas is het kenniscentrum voor de chartervaart. Onderwerpen die te maken hebben met de veiligheid aan boord worden hier verzameld en gedeeld. De informatie richt zich op bemanningen en eigenaren van schepen en leerlingen van de Enkhuizer Zeevaartschool. 

BHV herhalingscursus

Datum: 29 januari 2024
Op de Enkhuizer Zeevaartschool wordt een herhaling van de BHV aangeboden.Onderstaande elementen worden kort herhaald: Theorie evacuatie en alarmeren aan boord (handelen tijdens noodgevallen, omgaan met passagiers t...

Aanvullend Onderzoek en Tuigboek

Datum: 20 december 2023
Het aangekondigde Aanvullende Onderzoek voor de binnenvaart zeilschepen heeft voor veel schepen grote consequenties. Al was het maar dat na een lang seizoen werken de winterperiode, of wat daar nog van over is, voor e...

Dossiers voor tuigplan

Datum: 15 december 2023
Begin 2024 vindt het verplichte aanvullende onderzoek van mast en tuigage plaats. Dit geldt voor alle gecertificeerde binnenvaartschepen in de historische zeilvloot. Het aanvullend onderzoek wordt uitgevoerd door een ...

Inventarisatie locaties tussentijds onderzoek ILT

Datum: 11 december 2023
ILT heeft naar de scheepseigenaren een mail gestuurd over de locaties waar het tussentijds onderzoek van de schepen (half januari t/m half maart) plaats kan vinden. Om de onderzoeken, die naar schatting 2,5 uur gaan d...

Online bijeenkomst ILT

Datum: 04 december 2023
Woensdagmiddag 13 december is er voor scheepseigenaren een online informatiebijeenkomst van de ILT. De bijeenkomst gaat over de maatregelen die ILT neemt om de veiligheid van de historische zeilvloot te verbeteren.Op ...

Tussentijds onderzoek nog voor nieuw seizoen. Precieze informatie over eisen en logistiek volgt

Datum: 01 december 2023
Voor 1 april moeten alle zeilende binnenvaartschepen die een verplicht tuigkeur hebben een extra tussentijds onderzoek ondergaan. Dat heeft Minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat vrijdag 1 december aan de T...

Onderzoek door studenten naar de veiligheidscultuur

Datum: 03 oktober 2023
Vorig schooljaar heeft de BBZ contact gezocht met de Hogeschool Rotterdam om te kijken of er in het kader van de minor ‘risicomanagement en gedrag’ een onderzoek gedaan kon worden naar de veiligheidscultuur van zeil...

RI&E hulpmiddel

Datum: 01 september 2023
De nieuwe Risico Inventarisatie en Evaluatie is best wel een omvangrijk document, of een omvangrijk systeem. Van de schipper wordt verwacht dat over alle realistische risico's is nagedacht en dat voor al die risico's ...

Incidentenrapportage

Datum: 01 september 2023
De Risico Inventarisatie en Evaluatie verplicht om incidenten en ongevallen te registreren, te evalueren met de bemanning en om eventuele aanpassingen in de werkwijzes op te nemen. Dat registreren werkt pas goed als h...

Alcohol- en Drugsbeleid tbv de RI&E

Datum: 01 september 2023
Het is allang niet meer cool, als dat het ooit al geweest is, om stevig te drinken aan boord. Los van stevige wettelijke eisen over het gebruik is een Alcohol- en Drugsbeleid een verplicht onderdeel van de RI&E. Het h...

Arbobeleid: onderdeel van de RI&E

Datum: 07 augustus 2023
Het Arbobeleid is een plan dat de werkgever opgesteld heeft voor de eigen organisatie. In dat plan ligt vast welke risico's er aan het werk aan boord zijn verbonden (RI&E), hoe er met zieke werknemers omgegaan moet wo...

Elektronische melding van reizen met passagiers vergemakkelijkt Search and Rescue Operations.

Datum: 24 april 2023
De BBZ steunt het initiatief van Rijkswaterstaat (RWS) om meer bekendheid te geven aan de mogelijkheid om reizen met passagiers aan boord elektronisch aan te melden. We zijn gevraagd onderstaand bericht te publiceren:...

Update van de RI&E

Datum: 03 april 2023
BBZ en RBG werk aan nieuwe RIE (met excuses voor alle afkortingen). De BBZ Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E of RIE) wordt herzien. Dat doen we samen met Rood Boven Groen (RBG) uit Harlingen. De herziening is ...

Voor inspectie de verf er af

Datum: 08 maart 2023
Als rondhouten donker van kleur zijn of een niet transparante kleur hebben, moeten ze voor inspectie eigenlijk kaal gehaald worden. Dat zei Piet Blaauw op de BBZ workshop in Stavoren. De workshops bij de tuigerij De G...

Marad voor de Chartervaart. Doe mee!

Datum: 25 februari 2023
Marasoft uit Urk maakt een aangepaste vorm van het Marad programma voor de chartervaart, voor een gereduceerd tarief. De aanbieding van Marasoft is tot stand gekomen door een initiatief van een ledengroep schippers di...

“Onderhoudsplanning helpt enorm om de risico’s te verkleinen”

Datum: 15 februari 2023
Gerben Nab is, met ruim dertig jaar ervaring op zee en de binnenwateren, ‘een beetje allergisch’ voor mensen die hem vertellen wat hij moet doen. Hij was dan ook niet enthousiast toen hij voor de Oosterschelde een ond...

BBZ Rondhouten en Tuigage Workshop 4 maart

Datum: 09 februari 2023
De BBZ organiseert op 4 maart twee aansluitende workshops in samenwerking met Scheepstimmerbedrijf Piet Blaauw en de Tuigerij van de firma De Groot. Beide workshops zijn in Stavoren op de werkvloer van de beide bedrij...

Planned Maintenance

Datum: 07 februari 2023
Werken volgens een meerjaren onderhoudsplan is belangrijk voor de veiligheid en goed voor het materiaal. Een kleine groep schippers onderzoekt samen met de BBZ welke systemen kunnen helpen bij het bewaren van het over...

Veiligheidsmiddag met Schippers uit Monnickendam

Datum: 16 januari 2023
Woensdag 12 januari kwamen de schippers van Thuishaven Monnickendam bij elkaar om te zoeken naar een goede vorm om kennis en ervaring op het gebied van veiligheid op een gestructureerde manier met elkaar te delen. De ...

Input gevraagd voor workshop over nautische veiligheid

Datum: 06 december 2022
De BBZ is uitgenodigd voor een, door het ministerie van I&W georganiseerde, workshop over nautische veiligheid. De minister heeft aangegeven de nautische veiligheid beter te willen gaan borgen door een risico-gestuu...