Veiligheidskompas is het kenniscentrum voor de chartervaart. Onderwerpen die te maken hebben met de veiligheid aan boord worden hier verzameld en gedeeld. De informatie richt zich op bemanningen en eigenaren van schepen en leerlingen van de Enkhuizer Zeevaartschool. 

RI&E hulpmiddel

Datum: 01 september 2023
De nieuwe Risico Inventarisatie en Evaluatie is best wel een omvangrijk document, of een omvangrijk systeem. Van de schipper wordt verwacht dat over alle realistische risico's is nagedacht en dat voor al die risico's ...

Incidentenrapportage

Datum: 01 september 2023
De Risico Inventarisatie en Evaluatie verplicht om incidenten en ongevallen te registreren, te evalueren met de bemanning en om eventuele aanpassingen in de werkwijzes op te nemen. Dat registreren werkt pas goed als h...

Alcohol- en Drugsbeleid tbv de RI&E

Datum: 01 september 2023
Het is allang niet meer cool, als dat het ooit al geweest is, om stevig te drinken aan boord. Los van stevige wettelijke eisen over het gebruik is een Alcohol- en Drugsbeleid een verplicht onderdeel van de RI&E. Het h...

Arbobeleid: onderdeel van de RI&E

Datum: 07 augustus 2023
Het Arbobeleid is een plan dat de werkgever opgesteld heeft voor de eigen organisatie. In dat plan ligt vast welke risico's er aan het werk aan boord zijn verbonden (RI&E), hoe er met zieke werknemers omgegaan moet wo...

Elektronische melding van reizen met passagiers vergemakkelijkt Search and Rescue Operations.

Datum: 24 april 2023
De BBZ steunt het initiatief van Rijkswaterstaat (RWS) om meer bekendheid te geven aan de mogelijkheid om reizen met passagiers aan boord elektronisch aan te melden. We zijn gevraagd onderstaand bericht te publiceren:...

Update van de RI&E

Datum: 03 april 2023
BBZ en RBG werk aan nieuwe RIE (met excuses voor alle afkortingen). De BBZ Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E of RIE) wordt herzien. Dat doen we samen met Rood Boven Groen (RBG) uit Harlingen. De herziening is ...

Voor inspectie de verf er af

Datum: 08 maart 2023
Als rondhouten donker van kleur zijn of een niet transparante kleur hebben, moeten ze voor inspectie eigenlijk kaal gehaald worden. Dat zei Piet Blaauw op de BBZ workshop in Stavoren. De workshops bij de tuigerij De G...

Marad voor de Chartervaart. Doe mee!

Datum: 25 februari 2023
Marasoft uit Urk maakt een aangepaste vorm van het Marad programma voor de chartervaart, voor een gereduceerd tarief. De aanbieding van Marasoft is tot stand gekomen door een initiatief van een ledengroep schippers di...

“Onderhoudsplanning helpt enorm om de risico’s te verkleinen”

Datum: 15 februari 2023
Gerben Nab is, met ruim dertig jaar ervaring op zee en de binnenwateren, ‘een beetje allergisch’ voor mensen die hem vertellen wat hij moet doen. Hij was dan ook niet enthousiast toen hij voor de Oosterschelde een ond...

BBZ Rondhouten en Tuigage Workshop 4 maart

Datum: 09 februari 2023
De BBZ organiseert op 4 maart twee aansluitende workshops in samenwerking met Scheepstimmerbedrijf Piet Blaauw en de Tuigerij van de firma De Groot. Beide workshops zijn in Stavoren op de werkvloer van de beide bedrij...

Planned Maintenance

Datum: 07 februari 2023
Werken volgens een meerjaren onderhoudsplan is belangrijk voor de veiligheid en goed voor het materiaal. Een kleine groep schippers onderzoekt samen met de BBZ welke systemen kunnen helpen bij het bewaren van het over...

Veiligheidsmiddag met Schippers uit Monnickendam

Datum: 16 januari 2023
Woensdag 12 januari kwamen de schippers van Thuishaven Monnickendam bij elkaar om te zoeken naar een goede vorm om kennis en ervaring op het gebied van veiligheid op een gestructureerde manier met elkaar te delen. De ...

Input gevraagd voor workshop over nautische veiligheid

Datum: 06 december 2022
De BBZ is uitgenodigd voor een, door het ministerie van I&W georganiseerde, workshop over nautische veiligheid. De minister heeft aangegeven de nautische veiligheid beter te willen gaan borgen door een risico-gestuu...

Safety Management voor de Binnenvaart

Datum: 14 november 2022
Een safety management systeem helpt overzicht te houden in alle taken en verplichtingen van de schipper en de bemanning  aan boord, ook op een klein schip, ook in de binnenvaart. Op het BBZ mini-symposium over veiligh...

Platform Veiligheid Chartervaart

Datum: 21 september 2022
Het Platform Veiligheid Chartervaart (PVC) is voor het eerst sinds Corona weer bijeengekomen. Gesproken is over de recente ongevallen in de binnenzeilvaart en over de mogelijke lessen die daarvan geleerd kunnen worden...

Dyneema: oersterk, maar kwetsbaar

Datum: 01 september 2022
Dyneema lijkt ideaal voor het gebruik aan boord, maar het juiste gebruik en de juiste bewerking van materiaal vergt kennis. Het kan niet overal voor gebruikt worden. De BBZ heeft experts gevraagd een richtlijn of hand...

Routering

Datum: 13 januari 2020
Op de website www.veiligheidskompas.eu delen wij online kennis over onderwerpen die te maken hebben met veiligheid aan boord. Routeren is het schip op een veilige en meest economische wijze de oversteek te laten maken...

Harness Suspension Trauma

Datum: 12 december 2019
Werken op hoogteOp de website www.veiligheidskompas.eu delen wij online kennis over onderwerpen die te maken hebben met veiligheid aan boord. Een nieuw item op deze website is Harness Suspension Trauma. Bij een val va...

VEILIGHEIDSKOMPAS.EU is online

Datum: 18 september 2019
Onder de naam www.veiligheidskompas.eu is de BBZ gestart met het online delen van kennis. Onderwerpen die te maken hebben met veiligheid aan boord worden hier verzameld en gedeeld. De informatie richt zich voornamelij...

Seizoenstart: eerst een Legionella check doen!

Datum: 21 februari 2019
Het risico op legionella in het drinkwater bestaat eigenlijk het hele seizoen, maar aan het begin, als alles een tijdje stil heeft gestaan, is het goed om er extra aandacht aan te besteden. Je kunt met een paar simpel...