Kredietunie van start, en kan nog bestuursleden gebruiken

Datum: 22 januari 2024
De kredietunie heeft een eerste verkenning voor een aanvraag ontvangen. Na het aanleveren van benodigde gegevens door de kredietaanvrager, plant de kredietcommissie een gesprek bij de ondernemer aan boord of thuis. Zo wordt niet alleen een beoorde...

Inrichting Kredietunie Traditionele Passagiersvaart

Datum: 21 augustus 2023
Het opbouwen van de kredietunie gaat gestaag verder. We zijn bezig met de inrichting van contracten, voorwaarden, reglementen etc. Wij zijn op zoek naar iemand die de nodige ervaring heeft met het opstellen van financiële voorwaarden en die ons ti...

Training "Leer je bedrijf stabiel navigeren!"

Datum: 20 augustus 2023
Kom naar onze training in marketing en financieel management en krijg meer inzicht in de werkelijke kosten van jouw product, zoals afschrijvingen, reserveringen, loonkosten en ondernemersloon. Ontdek hoe je nieuwe kansen kunt vinden op de markt, h...

Kredietunie opgericht, nu inrichten

Datum: 15 juni 2023
In maart 2023 is de kredietunie Traditionele Passagiersvaart (KTPV) officieel opgericht. De kredietunie wordt een sectorbrede organisatie. De BBZ heeft het initiatief genomen om dit op te zetten, maar zodra alles staat, zal het een onafhankelijke ...

Kredietunie Traditionele Passagiersvaart (KTPV), de volgende stap

Datum: 15 februari 2023
In de ontwikkeling van een onafhankelijke Kredietunie Traditionele Passagiersvaart (KTPV) is de volgende stap het vinden van bestuursleden en vrijwilligers, en ook om investeerders te motiveren voor het benodigde startkapitaal. Het oprichtingsbest...

Opleiding voor ondernemers

Datum: 13 december 2022
Er is een basisplan uitgewerkt voor een opleiding voor ondernemers. De inhoud van de opleiding is gepresenteerd tijdens de ALV op 7 december. Reden voor deze opleiding is de suggestie uit het BMC-rapport “De investeringsagenda van de zeilende bero...

Gevolgen prinsjesdag: verhoging minimumloon en verplichting ZZP verzekering

Datum: 23 september 2022
Tijdens prinsjesdag zijn er nieuwe maatregelen aangekondigd, we noemen er hier een aantal: het minimumloon gaat toch al per januari 2023 met 10% omhoog (eerder zou dit in stappen van 3 jaar gaan) ZZP-ers gaan verplicht worden zich te verzeke...

Regering wil Bruine Vloot ondersteunen. Hoe precies moet uitgezocht worden.

Datum: 01 juni 2022
Kamerleden Inge van Dijk, Romke de Jong, Rahimi en Beckerman (respectievelijk CDA, D66, VVD en SP) hebben dinsdagmiddag een motie ingediend om de regering aan te sporen de bruine vloot te ondersteunen bij de verduurzaming, het versterken van de ...

CDA vraagt regering om een reactie op onderzoeken

Datum: 21 maart 2022
Hilde Palland en Inge van Dijk (CDA) hebben de ministers van EZK en OCW gevraagd naar een reactie op de onderzoeken naar financieringsmogelijkheden en productontwikkeling in de chartervaart. In het vervolg op het Gastvrije Randmeren jaarcongres h...

Verslag workshop sturen op cijfers, sectordag

Datum: 19 maart 2022
De aanleiding voor de workshop is ontstaan door de coronacrisis en de vragen die gesteld werden door het ministerie over de geldstromen in de sector en de hoge vaste lasten. Om de hoge vaste lasten aan te kunnen tonen hebben wij op het secretariaa...

UBO-verklaring

Datum: 13 januari 2020
Over het onderwerp UBO-verklaring is nog steeds het een en ander onduidelijk, vandaar dat wij nu het een en ander in een informatieblad hebben gezet. Het informatieblad vind je hier.

Handboek belastingdienst

Datum: 02 januari 2020
De belastingdienst heeft een handboek opgezet voor ondernemers met diverse onderwerpen zoals het opzetten van een administratie, investeren, btw, hulp of personeel in de onderneming en overdragen van de onderneming. Het handboek vind je in deze link.

Verhoging van het BTW laagtarief

Datum: 10 oktober 2018
Offertes die in 2018 worden gemaakt voor reizen die 2019 worden geleverd, moeten uitgaan van een btw-tarief van 9%. Maar vindt de reis in 2019 plaats en is de betaling in 2018 (deels) voldaan? Dan geldt (voor dit deel) het 6%-tarief. Er hoeft dan ...