klipperrace


Verhoging van het BTW laagtarief

Geplaatst op 10-10-2018  -  Categorie: sociaaleconomisch/fiscalezaken

Offertes die in 2018 worden gemaakt voor reizen die 2019 worden geleverd, moeten uitgaan van een btw-tarief van 9%. Maar vindt de reis in 2019 plaats en is de betaling in 2018 (deels) voldaan? Dan geldt (voor dit deel) het 6%-tarief. Er hoeft dan geen correctie plaats te vinden naar het hogere tarief van 9%. In je aangifte kun je dan volstaan met het voldoen van 6% btw over het tijdvak waarin jij de betaling hebt ontvangen. Kortom: pas voor betalingen vanaf 1 januari 2019 geldt het 9%-tarief.

Per 1 januari 2019 wordt het BTW laagtarief verhoogd van 6% naar 9%. Het BTW laagtarief geldt o.a. voor personenvervoer, logies, eetwaren en niet-alcoholische dranken. De verhoging heeft dus ook impact op de chartervaart. Het is daarom van belang je tijdig voor te bereiden. De tariefverhoging heeft voor jou als ondernemer in de chartervaart verschillende praktische gevolgen. Het is daarom goed om even te kijken of je voor de reizen die je vanaf 2019 levert de juiste tarieven gebruikt in je administratie en in je communicatie naar je klanten.