Minimum uurloon per 1 januari 2024

Datum: 15 december 2023
Per 1 januari 2024 wordt het verplichte minimumuurloon ingevoerd. Vanaf 2024 verdwijnen de vaste minimum maand-, week- en daglonen.Er geldt altijd 1 vast minimumuurloon voor alle werknemers van 21 jaar en ouder. Voor werknemers onder 21 jaar gelde...

Wijziging arbeidsvoorwaarden

Datum: 21 september 2022
Per 1 augustus 2022 is de “Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden” van kracht geworden. De richtlijn heeft als algemeen doel de inhoud van het werk vooraf transparanter en beter voorspelbaar te maken. Dit be...

Werving personeel

Datum: 20 april 2022
Het zoeken naar een maat of deksman is een fenomeen dat elk jaar weer terugkeert en steeds moeilijker lijkt te worden. De BBZ stelt in samenwerking met de Enkhuizer Zeevaartschool een duidelijker profiel op waardoor geïnteresseerden beter weten ...

EZS kan helpen met het vinden van personeel

Datum: 09 maart 2022
Veel schipper-eigenaren hebben momenteel problemen met het vinden van personeel. Daarbij gaat het om zowel maten als schippers, maar ook voor de zeilvaart op zee is er moeilijk personeel te vinden. Cosmo Wassenaar van de EZS ziet mogelijkheden o...

Basistraining Zeilvaart 2021

Datum: 28 mei 2021
Peter Lock verzorgt ook dit jaar de basistraining chartervaart. Kijk op www.sailoncourse.nl voor meer informatie.

Pensioenen Zeevaart

Datum: 23 maart 2020
De Stichting Koopvaardij int names de sociale partners (werkgevers en werknemers organisaties) de pensioengelden voor de zeevaart. De bijzondere omstandigheden maken dat zij op zoek zijn naar tijdelijke verlichting. Dat valt te lezen op de website...

Arbo op orde? Doe de test.

Datum: 17 februari 2020
Op de website www.veiligheidskompas.eu delen wij online kennis over onderwerpen die te maken hebben met veiligheid aan boord. Om te controleren of er aan alle relevante arbo-regels wordt voldaan is er een zelftest. De arbeidsinspectie heeft de tes...

Vaststellingsovereenkomst

Datum: 29 januari 2020
Ondernemers moeten vanaf januari 2018 afdragen aan het Pensioenfonds voor de zeevaart. De onduidelijkheid over de afdracht die er was, is er nu niet meer. De beheerder van het fonds vraagt ondernemers om te betalen aan het fonds van 1 januari 2018...

Wet Arbeidsmarkt in Balans

Datum: 12 december 2019
Wet Arbeidsmarkt in BalansPer 1 januari 2020 wijzigt er een aantal regels rond arbeidscontracten en ontslag, zoals de WW-premie, transitievergoeding, tijdelijke contracten en rechten en plichten rondom payroll- en uitzendkrachten en oproepmedewerk...

Contract voor ZZPer

Datum: 08 maart 2019
De BBZ werkt aan een standaard format voor een contract tussen de ZZper en de opdrachtgever. De zelfstandige schipper is steeds belangrijker geworden voor de chartervaart. Opdrachtgevers en opdrachtnemers zijn blij met die ontwikkeling over het al...

Kwetsbare groepen aan boord  

Datum: 04 december 2018
Vaar jij wel eens met schoolkinderen? Ondernemers en bemanningen die werken met kwetsbare groepen, zoals kinderen, kunnen baat hebben bij de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Er wordt steeds vaker naar gevraagd door opdrachtgevers en door werkgever...