Speciaal voor Friese ondernemers: er is nog budget in het No & Moarn steunpakket.

Datum: 25 maart 2022
De BBZ is benaderd door de provincie Friesland met de mededeling dat er nog budget is voor het Moarn-onderdeel uit het No & Moarn herstelpakket  Dit is gericht op het toekomstbestendig maken van de sector. Met andere woorden hoe kunnen wij versn...

Solidariteitsactie

Datum: 09 februari 2022
Help Jerke met het behouden van de Nil Desperandum Corona treft de hele sector, elke ondernemer. Hoe groot de schade is die elke schipper afzonderlijk oploopt wordt grotendeels door toevalligheden bepaald: de markt waarvan men afhankelijk is bijv...
geld

Crowdfunding
hiervoor hebben wij een speciale pagina opgezet: Corona Crowdfund Coach

hulp

Ondernemersklankbord

Stichting ondernemersklankbord ondersteunt al meer dan 40 jaar MKB-ondernemers, zoals advies aan starters, begeleiding van ondernemers die willen groeien, innoveren, reorganiseren of overdragen en staan ondernemers bij die failliet dreigen te gaan. Tijdelijk bieden zij gratis een adviestraject aan voor ondernemers.  


In een traject van 6 maanden worden ondernemers begeleidt door een adviseur. Hierdoor kunnen  ondernemers persoonlijke adviesgesprekken voeren en kunnen ze overleggen met een ervaren sparringpartner.  De adviseur is het klankbord voor de ondernemer en geeft onpartijdig advies.
Lees meer op de website: Eigen bedrijf starten? Hulp bij Bedrijfsvoering? » OndernermersKlankbord (ondernemersklankbord.nl)

 
euro-1605659-1920 2

Tegemoetkoming starters

Deze regeling is voor de groep starters die op dit moment geen of zeer beperkt aanspraak maken op het steunpakket. Het betreft starters die tussen 30 september 2019 en 30 juni 2020 een bedrijf zijn begonnen. Voor deze groep is het mogelijk een volledig kwartaal (het derde kwartaal van 2020) aan referentieomzet vast te stellen. Hierdoor kan alsnog een omzetverlies worden vastgesteld en kunnen ondernemers worden ondersteund bij het betalen van hun vaste lasten. 

De invulling wordt nog vastgesteld maar het zal gebaseerd worden op de TVL-regeling.  

Het startersloket gaat naar verwachting in mei open. 
 
Meer informatie: Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) startende ondernemers voor Q1

 
whoa

WHOA

De WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord) helpt ondernemers die door hoge schulden failliet dreigen te gaan terwijl de bedrijfsactiviteiten nog wel levensvatbaar zijn. 

Deze wet maakt het mogelijk om een akkoord te bereiken op een schuldregeling zonder dat alle schuldeisers daarmee in hoeven te stemmen. 

In grote lijnen werkt het als volgt:

De ondernemer overlegt met de schuldeisers. De schuldeisers worden in meerdere klassen, bijvoorbeeld belastingdienst en hypotheekhouders, ingedeeld. De meerderheid binnen één klasse moet instemmen met het voorstel (een meerderheid die twee derde van het totale bedrag aan schulden binnen deze klasse vertegenwoordigt).

De afspraken die worden gemaakt, worden in een conceptakkoord verwerkt. Over dit conceptakkoord wordt gestemd. Daarna bevestigt de rechtbank het akkoord voor de schuldenregeling, ook als niet alle schuldeisers hiermee akkoord waren. Dit kan als gevolg hebben dat schuldeisers genoegen moeten nemen met bijvoorbeeld een gedeeltelijke afboeking, kwijtschelding of uitstel van betaling. De ondernemer houdt tijdens dit traject controle over de onderneming en kan blijven ondernemen. 
 

Dit is een zeer verkorte weergave van een uitgebreide regeling.

Meer informatie over deze nieuwe wet, zie de website van Rijksoverheid Nieuwe wet helpt faillissementen te voorkomen | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl en voor uitgebreide en inhoudelijke informatie over de regeling de website van de KvK Op de rand van faillissement? De WHOA biedt uitkomst (kvk.nl). 

 

 
enquete

TONK regeling

De regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) is een regeling ter ondersteuning in noodzakelijke kosten zoals woonkosten. De regeling wordt aangevraagd via de website van de gemeente waar je woont.

Om in aanmerking te komen voor deze regeling:

  • ben je minimaal 18 jaar oud 
  • heb je inkomensverlies door coronamaatregelen
  • kan je de woonkosten niet meer betalen uit het gezinsinkomen of kan je het niet makkelijk uit het eigen vermogen halen
  • heb je ook met een andere financiële regeling of uitkering (zoals toeslag UWV op WW uitkering) niet voldoende inkomsten om de woonkosten te betalen.

Meer informatie over deze regeling vind je in deze link.

 

ioaz

IOAZ

Zelfstandige ondernemers ouder dan 55 jaar, maar die nog niet de WAO leeftijd bereikt hebben,  die overwegen te stoppen met de onderneming, kunnen mogelijk gebruik maken van een IOAZ uitkering. Dat is een uitkering op basis van de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ).

Op deze uitkering kan een beroep worden gedaan door ondernemers die niet genoeg opbrengsten uit het bedrijf halen om van te leven. De inkomsten (de winst) zijn de laatste 3 jaar gemiddeld minder geweest dan € 25.909 (bedrag 2020) en voor de toekomst wordt een inkomen van minder dan € 27.140 verwacht.

Een paar voorwaarden uitgelicht:
- de afgelopen 10 jaar onafgebroken gewerkt, waarvan de laatste 3 jaar als zelfstandige.
- minimaal 1225 uur per jaar in eigen bedrijf gewerkt
- de aanvraag voor deze uitkering dient te worden gedaan voordat het bedrijf wordt beëindigd
- bij gebruikmaking van deze uitkering geldt een sollicitatieplicht

Zie meer informatie  voor deze uitkering in deze link: Kom ik in aanmerking voor een IOAZ-uitkering? | Rijksoverheid.nl

Er zijn verplichtingen voor deze uitkering: Welke verplichtingen heb ik met een IOAW-, IOW- of IOAZ-uitkering? | Rijksoverheid.nl