Mogen passagiers mee op 'nieuwe' historische pleziervaartuigen?

Datum: 30 juni 2022
De vraag kwam aan de orde tijdens de CESNI overleggen. Het bleek om een interpretatievraag, of serie van vragen, te gaan van de bestaande teksten in het ESTRIN. ESTRIN erkent het concept van een historisch schip en maakt het mogelijk om een hist...

Mogelijk ruimte in lozingsverbod binnenvaart (maar verzwaring kan ook nog)

Datum: 30 juni 2022
Nederland heeft tijdens de CESNI-werkgroep overleggen in Straatsburg voorgesteld om ook naar de zeevaart te kijken als het gaat over het lozen van afvalwater. Op de binnenwateren mag de beroepsvaart (straks) geen huishoudelijk afvalwater meer loze...

CESNI overleggen over waterstof, vuilwater en historische schepen

Datum: 21 juni 2022
Het aanstaande lozingsverbod voor de binnenvaart, het varen met passagiers op historische schepen en de regels voor opslag van laag-vlampunt brandstoffen staan op de agenda van de CESNI-werkgroep overleggen in Straatsburg. Het is maar een greep ui...

Ingekomen stuk opleiding deksman

Datum: 14 februari 2022
Hieronder een tekst ingestuurd door Peter Lock. "Met een vernieuwd lesprogramma anticipeert Sail on Course op de Europese Richtlijnen voor de opleiding tot Deksman van het Besluit CESNI 2021-I-1. Hoewel de toetsing door het CBR van opleidingen v...

Eisen opleider deksman nog niet rond

Datum: 19 januari 2022
In het komende half jaar moet er meer duidelijk worden over de gevolgen van de Europese Richtlijn voor bemanningskwalificaties in de binnenvaart. De invoering daarvan loopt wat vertraging op. Op hoofdlijnen is er voor de deksman al wel bekend wat ...

Vragen over Nieuwe Vaarbewijzen voor de Binnenvaart

Datum: 05 januari 2022
De BBZ heeft vragen gesteld aan het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) over de brief van het CBR aan schippers met vaarbewijzen voor de binnenvaart. De brief heeft betrekking op de verwachtte nieuwe wetgeving voor kwalificatiever...

Zeilbewijs waarschijnlijk behouden, Deksmanopleiding begint vorm te krijgen

Datum: 08 oktober 2021
In overleggen met de overheid en opleiders zijn de contouren van de nieuwe bemanningsregeling voor de binnenvaart nu aardig zichtbaar geworden. De implementatie van de Richtlijn in Nederlandse wet loopt evenwel vertraging op en wordt pas vlak voor...

Vervroegde verplichting vuilwatertank

Datum: 22 september 2021
Ook CESNI, het comité dat gaat over de technische eisen voor binnenvaartschepen, sorteert voor op een vervroegde verplichting tot het hebben van een vuilwatertank. Dat lijkt de uitkomst te zijn van de werkgroepoverleggen in Straatsburg die nu gaan...

Veranderingen Zeilbewijs nog onbekend en Deskundige Passagiersvaart mogelijk verplicht

Datum: 09 juni 2021
Er zal wat gaan veranderen aan het Zeilbewijs. Het lijkt nu onvermijdelijk dat de invoering van de Richtlijn voor de bekwaamheidseisen aan binnenvaartbemanningen, toch consequenties zal hebben. De Richtlijn wordt per 17 januari 2022 van kracht m...

Overgangsbepalingen Binnenvaart mogelijk bijgesteld

Datum: 26 mei 2021
Verloopt het certificaat dan verloopt ook het recht op overgangstermijnen. Zo is dat geregeld in de binnenvaart. Tijdens Corona is daar een nuance op te maken maar onder normale omstandigheden is dit de harde en glasheldere opstelling van de Neder...

Gezamenlijke inkoop AED’s

Datum: 08 april 2021
Per 01-01-2020 moeten binnenvaartpassagiersschepen bij certificaatverlenging zijn uitgerust met tenminste één automatische uitwendige defibrillator (AED). De timing is door Corona wat ongelukkig. Qua kosten. Op initiatief van leden heeft de BBZ on...

Verlenging Certificaat (en AED)

Datum: 11 maart 2021
Er is geen handhaving op verlopen binnenvaartcertificaten tot 1 augustus dit jaar. Controlerende instanties zullen bij controle aan boord geen boetes uitschrijven als het certificaat is verlopen. Voorwaarde is wel dat de schipper de afspraak over ...

Vuilwatertank waarschijnlijk eerder verplicht

Datum: 11 maart 2021
In een reactie op het voornemen va het CDNI om per 2030 het lozingsverbod uit te breiden voor kleine passagiersschepen en dagtochtschepen, zal het CESNI hoogstwaarschijnlijk de verplichting voor een vuilwatertank ook naar voren proberen te halen....

Geen overgangsbepalingen

Datum: 17 februari 2020
Alle zeilende passagiersschepen en een groot deel van de motorpassagiersschepen, de uitzondering daargelaten die na 2006 in de vaart is gekomen of met een Rijnvaartcertificaat vaart, hoeven niet aan de overgangsbepalingen van ESTRIN te voldoen. De...

Zware consequenties voor verlopen van certificaat

Datum: 09 januari 2020
Vanaf 1 februari dit jaar is de consequentie van het laten verlopen van het binnenvaartcertificaat, dat het recht op de overgangstermijnen komt te vervallen. Verlenging van het certificaat kan dan alleen maar als er aan de nieuwbouw eisen wordt vo...

Vuilwater lozingsverbod over tien jaar

Datum: 29 oktober 2019
Bestaande passagiersschepen met 12 tot 50 passagiers zullen vervroegd een vuilwatertank moeten hebben. De verplichting stond voor 2045 maar zal hoogstwaarschijnlijk naar 2030 gaan, 15 jaar eerder. Het CESNI commitee, dat afgelopen dinsdag over dit...

Vuilwater lozingsverbod over tien jaar

Datum: 17 oktober 2019
Bestaande passagiersschepen met 12 tot 50 passagiers zullen vervroegd een vuilwatertank moeten hebben. De verplichting stond voor 2045 maar zal hoogstwaarschijnlijk naar 2030 gaan, 15 jaar eerder. Het CESNI commitee, dat afgelopen dinsdag over d...

Vijftigplusserskeuring Zeilbewijs

Datum: 02 september 2019
Bij controles van de zeilvaart is het de politie opgevallen dat houders van het het Zeilbewijs die 50 jaar zijn of ouder, niet altijd op de hoogte lijken te zijn van de verplichting om opnieuw medisch gekeurd te worden. Dat is een verplichting die...

ILT inspecties tijdens OEROL

Datum: 27 juni 2019
ILT heeft tijdens OEROL een tiental zeilschepen bezocht en aan inspectie onderworpen. Volgens ILT vielen er een paar trends te ontdekken. Ten eerste lijkt het er op dat tot twee jaar na de keuring voor het certificaat alles goed op orde is, maar ...

Wel of niet eisen aan software?

Datum: 06 november 2017
Steeds vaker zijn softwaretoepassingen een cruciale schakel in allerhande systemen aan boord. Denk aan motormanagement, navigatieapparatuur en communicatie. De EU debatteert nu over de wens of noodzakelijkheid om eisen aan de software te stellen e...