Geen overgangsbepalingen

Datum: 17 februari 2020
Alle zeilende passagiersschepen en een groot deel van de motorpassagiersschepen, de uitzondering daargelaten die na 2006 in de vaart is gekomen of met een Rijnvaartcertificaat vaart, hoeven niet aan de overgangsbepalingen van ESTRIN te voldoen. De...

Zware consequenties voor verlopen van certificaat

Datum: 09 januari 2020
Vanaf 1 februari dit jaar is de consequentie van het laten verlopen van het binnenvaartcertificaat, dat het recht op de overgangstermijnen komt te vervallen. Verlenging van het certificaat kan dan alleen maar als er aan de nieuwbouw eisen wordt vo...

Vuilwater lozingsverbod over tien jaar

Datum: 29 oktober 2019
Bestaande passagiersschepen met 12 tot 50 passagiers zullen vervroegd een vuilwatertank moeten hebben. De verplichting stond voor 2045 maar zal hoogstwaarschijnlijk naar 2030 gaan, 15 jaar eerder. Het CESNI commitee, dat afgelopen dinsdag over dit...

Vuilwater lozingsverbod over tien jaar

Datum: 17 oktober 2019
Bestaande passagiersschepen met 12 tot 50 passagiers zullen vervroegd een vuilwatertank moeten hebben. De verplichting stond voor 2045 maar zal hoogstwaarschijnlijk naar 2030 gaan, 15 jaar eerder. Het CESNI commitee, dat afgelopen dinsdag over d...

Vijftigplusserskeuring Zeilbewijs

Datum: 02 september 2019
Bij controles van de zeilvaart is het de politie opgevallen dat houders van het het Zeilbewijs die 50 jaar zijn of ouder, niet altijd op de hoogte lijken te zijn van de verplichting om opnieuw medisch gekeurd te worden. Dat is een verplichting die...

ILT inspecties tijdens OEROL

Datum: 27 juni 2019
ILT heeft tijdens OEROL een tiental zeilschepen bezocht en aan inspectie onderworpen. Volgens ILT vielen er een paar trends te ontdekken. Ten eerste lijkt het er op dat tot twee jaar na de keuring voor het certificaat alles goed op orde is, maar ...

Wel of niet eisen aan software?

Datum: 06 november 2017
Steeds vaker zijn softwaretoepassingen een cruciale schakel in allerhande systemen aan boord. Denk aan motormanagement, navigatieapparatuur en communicatie. De EU debatteert nu over de wens of noodzakelijkheid om eisen aan de software te stellen e...

Hardheidsclausule

Datum: 20 juni 2017
Het ROSR en de Richrtlijn 2006/87 hadden beiden nogal 'ambitieuze' doelstellingen. Een hele serie aan techisce maatregelen is opgenomen in de regels die gefaseerd van kracht wordt op vrijwel alle schepen. Het gaat hier over zaken als een tweede vo...

Binnenvaart keuringsperikelen

Datum: 14 april 2017
ILT heeft zich op standpunt gesteld dat gasbarbecues aan dek niet toegestaan zijn. Dit heeft de ILT per brief laten weten aan alle erkende gaskeurders en klassebureau’s. De BBZ is mening dat zo’n verbod niet juist is en ook niet nodig is. Ook omda...