horeca

Horecawetgeving
Gezien de strengere veiligheidseisen die de overheid stelt t.a.v. voedselveiligheid en eventuele
productaansprakelijkheid van de klant bij voedselvergiftiging is er gekeken naar de mogelijke (horeca)eisen die gesteld worden aan boord. Zie meer informatie in de informatiebladen.