NOW subsidie komt terug

Datum: 26 november 2021
Ondernemers kunnen weer aanspraak maken op de NOW regeling voor het behoud van personeel. Dat is gisteravond 26 november bekend gemaakt tijdens de persconferentie. Indien de onderneming minimaal 20 procent omzetverlies heeft door de coronamaatre...

NOW aanpassingen

Datum: 10 februari 2021
We krijgen vragen over de aanpassingen die gedaan zijn in de NOW-regeling (ondersteuning in loonkosten).  Een van de wijzigingen is dat de peildatum is aangepast naar 26 augustus 2020. Daarbij mag de loonsom met max. 10% dalen ten opzichte van jun...

NOW 3e kwartaal

Datum: 02 december 2020
De tegemoetkoming tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) voor de periode oktober, november en december 2020 kan nog worden ingediend tot en met zondag 13 december 2020. Via deze link van het UWV kan de aanvraag ingediend worden.

NOW definitief aanvragen

Datum: 13 oktober 2020
Voor diegenen die een tegemoetkoming NOW ontvangen hebben voor de eerste aanvraagperiode (maart, april en mei 2020), geldt dat vanaf 7 oktober 2020 de definitieve berekening aangevraagd kan worden. Het ontvangen bedrag was een voorschot. Dit voor...

Werknemers zonder contract

Datum: 04 juni 2020
Werknemers met mondelinge toezegging voor een seizoensbaan, maar zonder schriftelijk contract, vissen op dit moment qua steunmaatregelen achter het net. Het lijkt er nu op dat buiten de WW of de bijstand, er geen verdere regelingen mogelijk zijn. ...

Knelpunten NOW regeling

Datum: 10 april 2020
Voor de NOW regeling loopt onze branche tegen twee hoofdknelpunten aan:1. januari-eis loonsomIn de voorwaarden van de NOW regeling staat dat voor de berekening wordt gekeken naar de loonsom in het eerste aangiftetijdvak van 2020. In de charterbran...

NOW regeling vanaf nu aan te vragen

Datum: 06 april 2020
De NOW regeling kan vanaf nu worden aangevraagd via de website van het UWV.  Deze regeling is een tegemoetkoming in loonkosten voor werkgevers met personeel in loondienst. Het geldt voor zowel werknemers met een vast als met een flexibel contrac...

Werktijdverkorting in verband met Corona

Datum: 16 maart 2020
Sommige buitengewone gebeurtenissen, zoals brand, overstroming of corona, vallen niet onder het normale ondernemersrisico. Hierdoor kan het zijn dat je tijdelijk niet voldoende werk hebt in jouw bedrijf voor je werknemers. Dan kunnen de werknemers...