Het jaarlijks havenmeesteroverleg met de BBZ

Datum: 27 februari 2023
23 februari was het jaarlijkse havenmeesteroverleg, een overleg georganiseerd door de BBZ waarvoor havenmeesters van de belangrijkste havens voor de chartervaart zijn uitgenodigd. Er waren een kleine 20 mensen bij aanwezig. De agendapunten van d...

Stremming Lorentzsluizen Kornwerderzand van 8-10 maart 2023 en nachtelijke stremmingen

Datum: 27 februari 2023
Rijkswaterstaat heeft de BBZ gevraagd de volgende informatie op onze site te zetten: Zoals u weet is Rijkswaterstaat al geruime tijd bezig met de bouw van een nieuwe keersluis bij Kornwerderzand. En zoals u ongetwijfeld al gemerkt hebt, gaat da...

Ligplaatsen Amsterdam en Green Award

Datum: 23 februari 2023
Motorpassagiersschepen die een ligplaats reserveren via CruiseDock en in het centrum van Amsterdam willen liggen moeten met ingang van 1 januari over een Green Award certificering beschikken. Dit jaar geldt er echter nog een uitzondering voor d...

Aanpassing sluis Kornwerd leidt tot jarenlange overlast

Datum: 06 februari 2023
2 februari was de BBZ uitgenodigd om mee te praten en te denken over de geplande aanpassing van de sluis bij Kornwerd. Vooralsnog staat de bouw van de sluis van 145 x 25 meter gepland voor 2025. Er is nog niet besloten of de nieuwe sluis op de p...

BBZ houdt nauw contact met RWS over de reparatie Eilandbrug

Datum: 17 januari 2023
De Eilandbrug in Kampen kan sinds 27 december niet bediend worden vanwege een elektronische storing. Tijdens de reparatie vorige week bleek dat de problemen groter zijn dan gedacht. Een essentieel onderdeel, een encoder, blijkt stuk te zijn. Aan...

Nieuwe tarieven Oudeschild

Datum: 16 januari 2023
  Robbert Willekes, havenmeester van Texel vroeg de BBZ onderstaand bericht door te geven: Vanaf 1 januari 2023 stijgen de tarieven voor de servicekosten (water en stroom). De reden hiervoor zijn de sterk gestegen landelijke tarieven voor energi...

Wensen voor het IJsselmeer?

Datum: 13 januari 2023
De BBZ is uitgenodigd door Rijkswaterstaat om te bespreken hoe wij afgelopen jaren het beheer en onderhoud in het IJsselmeergebied hebben ervaren en om te inventariseren of er nog aanvullende belangen/wensen zijn. Rijkswaterstaat gaat aankomend...

Vuilwaterafgiftewens doorgegeven aan havens

Datum: 16 december 2022
Op 16 december is er een nieuwsbrief verstuurd naar alle leden van de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB).  De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geasso...

Kaart met overzicht gewenste vuilwaterafgiftepunten

Datum: 06 december 2022
Waterrecreatie Nederland heeft voor de BBZ een kaart gemaakt met een overzicht van gemeentes waar vuilwaterafgiftepunten nodig zijn als in 2030 het lozingsverbod van kracht wordt.Voor de recreatievaart bestaat al een zeer gedetailleerde interact...

Op bezoek bij de bedienaren van de sluizen afsluitdijk

Datum: 14 november 2022
10 november is de BBZ op bezoek gegaan bij de bedienaren van beide sluizen in de afsluitdijk. Zo konden we beter kennis maken en van gedachten wisselen. We waren het erovereens dat het in de meeste gevallen goed verloopt bij de sluizen. Het bezo...

Evaluatie Marker Wadden

Datum: 26 oktober 2022
De BBZ heeft samen met Natuurmonumenten (NM) de dit jaar ingestelde werkwijze voor het bezoek van de Marker Wadden geëvalueerd. De belangrijkste conclusie is dat dit niet heeft geleid tot een afname van het aantal charterschepen of passagiers va...

Nog veel aanpassingen nodig om te kunnen voldoen aan het lozingsverbod.

Datum: 08 september 2022
We hebben de resultaten verwerkt van de enquête over vuilwatertanks die we in juni verstuurd hebben. Zoals verwacht zijn er nog veel aanpassingen nodig, zowel aan boord van de schepen als aan de wal, om aan het lozingsverbod van 2030 te kunnen vol...

Vuilwaterafgiftepunten in Sneek dienen als voorbeeld voor Harlingen

Datum: 31 augustus 2022
De BBZ heeft samen met vertegenwoordigers van de haven en de gemeente van Harlingen een bezoek gebracht aan de Pampuskade in Sneek. Hier zijn al diverse probleemloos functionerende vuilwaterafgiftepunten aangelegd voor de chartervaart en cruises...

Verzoek om te reserveren in Urk

Datum: 15 augustus 2022
Het is dit jaar erg druk in de haven van Urk. Er liggen veel werkschepen in verband met allerlei werkzaamheden op het water in de buurt en ook het opvangschip voor Oekraïense vluchtelingen neemt veel plaats in. De havendienst verzoekt dan ook om m...

Extra maatregelen om de drukte bij de Afsluitdijk te stroomlijnen

Datum: 01 juli 2022
RWS heeft al extra maatregelen getroffen om de verwachte drukte bij de Afsluitdijk te reguleren. Op 1 juli worden extra pontons bij de Lorentzsluis geplaatst, waardoor het aantal afmeermogelijkheden toeneemt. Daarnaast worden er borden geplaatst...

BBZ vraagt om afschaffing van het ‘aantiktarief’ in de havens van Súdwest-Fryslân

Datum: 02 juni 2022
De BBZ heeft bij de gemeente SWF gepleit voor afschaffing van het aantiktarief. Begin dit jaar voerde de gemeente een tarief in van 37 euro voor charterschepen die kortstondig afmeren om groepen aan boord te nemen of aan de wal te zetten en daarn...

BBZ pleit voor afschaffing dubbele toeristenbelasting Ameland

Datum: 18 mei 2022
De BBZ heeft gepleit bij het college van de gemeente Ameland om de dubbele toeristenbelasting voor schepen te laten vervallen. Net als op Terschelling berekent Ameland met ingang van dit jaar toeristenbelasting over de dag van aankomst. Daarbove...

Wisselen van gasten in Makkum in beperkte gevallen toegestaan

Datum: 09 mei 2022
De BBZ heeft met vertegenwoordigers van de gemeente Sudwest-Fryslan en de havendienst van Makkum gesproken over overlast. De havendienst en de gemeente hebben van bewoners diverse klachten gekregen over overlast in en rondom de haven; overlast d...

Input gevraagd voor doorvaart nieuwe windparken op zee.

Datum: 03 mei 2022
Het ministerie heeft de BBZ gevraagd om mee te denken over de doorvaartcorridors van nog aan te leggen windparken op zee.In maart is het Programma Noordzee 2022-2027 vastgesteld. Hierin zijn onder meer drie nieuwe windenergiegebieden aangewezen ...

BBZ verzet zich tegen het verbod om gasten te wisselen in Makkum.

Datum: 22 april 2022
De BBZ gaat uitzoeken of het door de havendienst aangekondigde verbod om gasten te wisselen in Makkum opgeheven kan worden. De havendienst van Makkum liet namelijk onlangs weten dat schepen die niet tot de vaste Makkumer vloot behoren, geen gast...