Welke knelpunten kom je tegen in havens?

Datum: 29 augustus 2023
De BBZ wil graag nog meer inzicht in welke havens jullie knelpunten tegenkomen in het aanbod van voorzieningen. Zijn er havens waar geen of te weinig walstroomaansluitingen zijn, of de amperage te laag is? Kan er in elke haven water getankt worden...

Laat je mening horen over de vaarwegen.

Datum: 04 augustus 2023
Rijkswaterstaat heeft de BBZ gevraagd om de oproep te verspreiden om mee te doen aan het tevredenheidsonderzoek onder de beroepsvaart (binnenvaart en passagiersvaart). De uitnodiging is al naar scheepseigenaren gegaan, maar er zijn meer reacties...

Ligplaatsverbod Breezanddijk, wie is daar goed bekend?

Datum: 13 juli 2023
Het ministerie van I&W heeft laten weten de calamiteitensteigers in Breezanddijk aan de noord- en zuidzijde alleen nog te willen gebruiken voor calamiteiten en voor schepen die ontheffing hebben gevraagd om er te mogen liggen.Het gaat om de steige...

RWS gaat in op de wensen van BBZ over betonning

Datum: 09 juni 2023
Tijdens het zogenaamde betonningsoverleg IJsselmeer met Rijkswaterstaat deze week bleek dat diverse verzoeken van BBZ-leden over boeien en verlichting zijn ingewilligd.Zo wordt het licht van de (zout)meetpaal bij de sluis bij Kornwerd versterkt (z...

Veilig Vlieland binnenvaren.

Datum: 03 mei 2023
Iedereen die wel eens de haven van Vlieland is binnengevaren, zeker met harde wind, weet hoe lastig dit is. De stroom die dwars op de ingang loopt maakt het binnenvaren met een groot schip echt tot een uitdaging. Dit jaar lijkt de invloed van de...

Wel of niet reserveren op de Waddeneilanden?

Datum: 12 april 2023
Naar aanleiding van vragen bij de regiobijeenkomst in Harlingen heeft de BBZ uitgezocht hoe het zit met het reserveren of aanmelden bij havens op de Waddeneilanden. Voor alle eilanden geldt dat reserveren niet mogelijk is. Aanmelden op de dag zel...

De BBZ en de toeristenbelasting op Terschelling

Datum: 12 april 2023
Op de regiovergadering in Harlingen werd de BBZ gevraagd om te kijken of er stappen genomen kunnen worden tegen de heffing van de ‘dubbele’ toeristenbelasting van Terschelling. We hebben dit weer eens goed onder de loep genomen en het zit als volg...

Maatregelen tegen waterplanten op het Zuidelijk IJsselmeer

Datum: 03 april 2023
30 maart heeft de BBZ deelgenomen aan het congres ‘Waterplanten op Zuidelijk IJsselmeergebied’.Dit congres was georganiseerd door de in 2019 opgerichte Werkgroep Waterplanten Zuidelijk IJsselmeergebied. De werkgroep bestaat uit vertegenwoordiger...

Het jaarlijks havenmeesteroverleg met de BBZ

Datum: 27 februari 2023
23 februari was het jaarlijkse havenmeesteroverleg, een overleg georganiseerd door de BBZ waarvoor havenmeesters van de belangrijkste havens voor de chartervaart zijn uitgenodigd. Er waren een kleine 20 mensen bij aanwezig. De agendapunten van d...

Stremming Lorentzsluizen Kornwerderzand van 8-10 maart 2023 en nachtelijke stremmingen

Datum: 27 februari 2023
Rijkswaterstaat heeft de BBZ gevraagd de volgende informatie op onze site te zetten: Zoals u weet is Rijkswaterstaat al geruime tijd bezig met de bouw van een nieuwe keersluis bij Kornwerderzand. En zoals u ongetwijfeld al gemerkt hebt, gaat da...

Ligplaatsen Amsterdam en Green Award

Datum: 23 februari 2023
Motorpassagiersschepen die een ligplaats reserveren via CruiseDock en in het centrum van Amsterdam willen liggen moeten met ingang van 1 januari over een Green Award certificering beschikken. Dit jaar geldt er echter nog een uitzondering voor d...

Aanpassing sluis Kornwerd leidt tot jarenlange overlast

Datum: 06 februari 2023
2 februari was de BBZ uitgenodigd om mee te praten en te denken over de geplande aanpassing van de sluis bij Kornwerd. Vooralsnog staat de bouw van de sluis van 145 x 25 meter gepland voor 2025. Er is nog niet besloten of de nieuwe sluis op de p...

BBZ houdt nauw contact met RWS over de reparatie Eilandbrug

Datum: 17 januari 2023
De Eilandbrug in Kampen kan sinds 27 december niet bediend worden vanwege een elektronische storing. Tijdens de reparatie vorige week bleek dat de problemen groter zijn dan gedacht. Een essentieel onderdeel, een encoder, blijkt stuk te zijn. Aan...

Nieuwe tarieven Oudeschild

Datum: 16 januari 2023
  Robbert Willekes, havenmeester van Texel vroeg de BBZ onderstaand bericht door te geven: Vanaf 1 januari 2023 stijgen de tarieven voor de servicekosten (water en stroom). De reden hiervoor zijn de sterk gestegen landelijke tarieven voor energi...

Wensen voor het IJsselmeer?

Datum: 13 januari 2023
De BBZ is uitgenodigd door Rijkswaterstaat om te bespreken hoe wij afgelopen jaren het beheer en onderhoud in het IJsselmeergebied hebben ervaren en om te inventariseren of er nog aanvullende belangen/wensen zijn. Rijkswaterstaat gaat aankomend...

Vuilwaterafgiftewens doorgegeven aan havens

Datum: 16 december 2022
Op 16 december is er een nieuwsbrief verstuurd naar alle leden van de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB).  De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geasso...

Kaart met overzicht gewenste vuilwaterafgiftepunten

Datum: 06 december 2022
Waterrecreatie Nederland heeft voor de BBZ een kaart gemaakt met een overzicht van gemeentes waar vuilwaterafgiftepunten nodig zijn als in 2030 het lozingsverbod van kracht wordt.Voor de recreatievaart bestaat al een zeer gedetailleerde interact...

Op bezoek bij de bedienaren van de sluizen afsluitdijk

Datum: 14 november 2022
10 november is de BBZ op bezoek gegaan bij de bedienaren van beide sluizen in de afsluitdijk. Zo konden we beter kennis maken en van gedachten wisselen. We waren het erovereens dat het in de meeste gevallen goed verloopt bij de sluizen. Het bezo...

Evaluatie Marker Wadden

Datum: 26 oktober 2022
De BBZ heeft samen met Natuurmonumenten (NM) de dit jaar ingestelde werkwijze voor het bezoek van de Marker Wadden geëvalueerd. De belangrijkste conclusie is dat dit niet heeft geleid tot een afname van het aantal charterschepen of passagiers va...

Nog veel aanpassingen nodig om te kunnen voldoen aan het lozingsverbod.

Datum: 08 september 2022
We hebben de resultaten verwerkt van de enquête over vuilwatertanks die we in juni verstuurd hebben. Zoals verwacht zijn er nog veel aanpassingen nodig, zowel aan boord van de schepen als aan de wal, om aan het lozingsverbod van 2030 te kunnen vol...