Op bezoek bij de bedienaren van de sluizen afsluitdijk

Datum: 14 november 2022
10 november is de BBZ op bezoek gegaan bij de bedienaren van beide sluizen in de afsluitdijk. Zo konden we beter kennis maken en van gedachten wisselen. We waren het erovereens dat het in de meeste gevallen goed verloopt bij de sluizen. Het bezo...

Evaluatie Marker Wadden

Datum: 26 oktober 2022
De BBZ heeft samen met Natuurmonumenten (NM) de dit jaar ingestelde werkwijze voor het bezoek van de Marker Wadden geëvalueerd. De belangrijkste conclusie is dat dit niet heeft geleid tot een afname van het aantal charterschepen of passagiers va...

Nog veel aanpassingen nodig om te kunnen voldoen aan het lozingsverbod.

Datum: 08 september 2022
We hebben de resultaten verwerkt van de enquête over vuilwatertanks die we in juni verstuurd hebben. Zoals verwacht zijn er nog veel aanpassingen nodig, zowel aan boord van de schepen als aan de wal, om aan het lozingsverbod van 2030 te kunnen vol...

Vuilwaterafgiftepunten in Sneek dienen als voorbeeld voor Harlingen

Datum: 31 augustus 2022
De BBZ heeft samen met vertegenwoordigers van de haven en de gemeente van Harlingen een bezoek gebracht aan de Pampuskade in Sneek. Hier zijn al diverse probleemloos functionerende vuilwaterafgiftepunten aangelegd voor de chartervaart en cruises...

Verzoek om te reserveren in Urk

Datum: 15 augustus 2022
Het is dit jaar erg druk in de haven van Urk. Er liggen veel werkschepen in verband met allerlei werkzaamheden op het water in de buurt en ook het opvangschip voor Oekraïense vluchtelingen neemt veel plaats in. De havendienst verzoekt dan ook om m...

Extra maatregelen om de drukte bij de Afsluitdijk te stroomlijnen

Datum: 01 juli 2022
RWS heeft al extra maatregelen getroffen om de verwachte drukte bij de Afsluitdijk te reguleren. Op 1 juli worden extra pontons bij de Lorentzsluis geplaatst, waardoor het aantal afmeermogelijkheden toeneemt. Daarnaast worden er borden geplaatst...

BBZ vraagt om afschaffing van het ‘aantiktarief’ in de havens van Súdwest-Fryslân

Datum: 02 juni 2022
De BBZ heeft bij de gemeente SWF gepleit voor afschaffing van het aantiktarief. Begin dit jaar voerde de gemeente een tarief in van 37 euro voor charterschepen die kortstondig afmeren om groepen aan boord te nemen of aan de wal te zetten en daarn...

BBZ pleit voor afschaffing dubbele toeristenbelasting Ameland

Datum: 18 mei 2022
De BBZ heeft gepleit bij het college van de gemeente Ameland om de dubbele toeristenbelasting voor schepen te laten vervallen. Net als op Terschelling berekent Ameland met ingang van dit jaar toeristenbelasting over de dag van aankomst. Daarbove...

Wisselen van gasten in Makkum in beperkte gevallen toegestaan

Datum: 09 mei 2022
De BBZ heeft met vertegenwoordigers van de gemeente Sudwest-Fryslan en de havendienst van Makkum gesproken over overlast. De havendienst en de gemeente hebben van bewoners diverse klachten gekregen over overlast in en rondom de haven; overlast d...

Input gevraagd voor doorvaart nieuwe windparken op zee.

Datum: 03 mei 2022
Het ministerie heeft de BBZ gevraagd om mee te denken over de doorvaartcorridors van nog aan te leggen windparken op zee.In maart is het Programma Noordzee 2022-2027 vastgesteld. Hierin zijn onder meer drie nieuwe windenergiegebieden aangewezen ...

BBZ verzet zich tegen het verbod om gasten te wisselen in Makkum.

Datum: 22 april 2022
De BBZ gaat uitzoeken of het door de havendienst aangekondigde verbod om gasten te wisselen in Makkum opgeheven kan worden. De havendienst van Makkum liet namelijk onlangs weten dat schepen die niet tot de vaste Makkumer vloot behoren, geen gast...

Windpark Borssele

Datum: 20 april 2022
De BBZ heeft samen met het Watersportverbond en de Nederlandse Vereniging van Toerzeilers bezwaar aangetekend tegen het besluit van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat om de doorvaart van het windpark Borssele te beperken tot een corridor...

Maak op tijd een account aan voor Connect4shore

Datum: 20 april 2022
In bepaalde havens, waaronder Amsterdam (Pontsteiger), Alphen a/d Rijn en Kampen wordt gebruik gemaakt van de app "Connect4shore" (voorheen Parkline aqua) voor walstroom en water. Om deze app te kunnen gebruiken, is een account nodig. Het aanvra...

Maximale lengte voor passagiersschepen in de IJhaven per 1 mei naar 50 meter.

Datum: 12 april 2022
De Port of Amsterdam heeft ons laten weten dat na het gereedkomen van de passagierssteiger in de Minervahaven voor schepen met fiets-vaarvakanties, er een lengtebeperking voor passagiersschepen in de IJhaven komt.Deze gaat in per 1 mei en zal me...

Update havens vaarseizoen 2022

Datum: 18 maart 2022
Naar aanleiding van het havenmeesteroverleg van 15 maart kunnen we het volgende melden over verschillende havens: Delft: gaat werken met de app Aan.Uit.net. Den Oever: er is alleen nog plaats voor charterschepen in de Waddenhaven, en heel af e...

Friese oplossing voor vuilwaterafgiftepunten goed ontvangen door havenmeesters 

Datum: 16 maart 2022
Op 15 maart heeft de BBZ weer een havenmeesteroverleg georganiseerd in Harlingen. Vertegenwoordigers van 16 belangrijke havens voor de zeilende – en motorpassagiersvaart waren daarbij aanwezig. Er waren sprekers over twee belangrijke thema’s, na...

Geen bediening van de Driebondsbrug in Groningen

Datum: 10 maart 2022
Er is geen bediening mogelijk van de Driebondsbrug (op de ring Groningen op het Eemskanaal). RWS weet nog niet hoe lang dit gaat duren, maar het lijkt niet voor de aanvang van het vaarseizoen te zijn opgelost.Als omvaarroute naar Delfzijl wordt de...

Nieuwe folder Eemshaven

Datum: 09 februari 2022
Groningen Seaports heeft onlangs een nieuwe folder uitgebracht over de Eemshaven, gericht op de recreatievaart. Een deel van de informatie is zeer zeker ook van belang voor charterschepen. Zo staan de juiste marifoonkanalen hierin genoemd: VHF 6...

College Amsterdam stemt in met bruggen over het IJ.

Datum: 07 februari 2022
Op 18 januari heeft het college van B en W de ‘Actualisatie Nota van Uitgangspunten Sprong over het IJ’ vastgesteld. Dit houdt in dat er twee bruggen en een voetgangerstunnel komen: De Westbrug: tussen de Danzigerkade en het NDSM-terrein De...

Lemstersluis gestremd van 14 maart t/m 14 april

Datum: 01 februari 2022
In verband met onderhoudswerkzaamheden is de Lemstersluis te Lemmer gestremd. Dit geldt vanaf maandag 14 maart 2022 tot en met donderdag 14 april 2022.Alternatieve route via de Prinses Margrietsluis.