Extra maatregelen om de drukte bij de Afsluitdijk te stroomlijnen

Datum: 01 juli 2022
RWS heeft al extra maatregelen getroffen om de verwachte drukte bij de Afsluitdijk te reguleren. Op 1 juli worden extra pontons bij de Lorentzsluis geplaatst, waardoor het aantal afmeermogelijkheden toeneemt. Daarnaast worden er borden geplaatst...

BBZ vraagt om afschaffing van het ‘aantiktarief’ in de havens van Súdwest-Fryslân

Datum: 02 juni 2022
De BBZ heeft bij de gemeente SWF gepleit voor afschaffing van het aantiktarief. Begin dit jaar voerde de gemeente een tarief in van 37 euro voor charterschepen die kortstondig afmeren om groepen aan boord te nemen of aan de wal te zetten en daarn...

BBZ pleit voor afschaffing dubbele toeristenbelasting Ameland

Datum: 18 mei 2022
De BBZ heeft gepleit bij het college van de gemeente Ameland om de dubbele toeristenbelasting voor schepen te laten vervallen. Net als op Terschelling berekent Ameland met ingang van dit jaar toeristenbelasting over de dag van aankomst. Daarbove...

Wisselen van gasten in Makkum in beperkte gevallen toegestaan

Datum: 09 mei 2022
De BBZ heeft met vertegenwoordigers van de gemeente Sudwest-Fryslan en de havendienst van Makkum gesproken over overlast. De havendienst en de gemeente hebben van bewoners diverse klachten gekregen over overlast in en rondom de haven; overlast d...

Input gevraagd voor doorvaart nieuwe windparken op zee.

Datum: 03 mei 2022
Het ministerie heeft de BBZ gevraagd om mee te denken over de doorvaartcorridors van nog aan te leggen windparken op zee.In maart is het Programma Noordzee 2022-2027 vastgesteld. Hierin zijn onder meer drie nieuwe windenergiegebieden aangewezen ...

BBZ verzet zich tegen het verbod om gasten te wisselen in Makkum.

Datum: 22 april 2022
De BBZ gaat uitzoeken of het door de havendienst aangekondigde verbod om gasten te wisselen in Makkum opgeheven kan worden. De havendienst van Makkum liet namelijk onlangs weten dat schepen die niet tot de vaste Makkumer vloot behoren, geen gast...

Windpark Borssele

Datum: 20 april 2022
De BBZ heeft samen met het Watersportverbond en de Nederlandse Vereniging van Toerzeilers bezwaar aangetekend tegen het besluit van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat om de doorvaart van het windpark Borssele te beperken tot een corridor...

Maak op tijd een account aan voor Connect4shore

Datum: 20 april 2022
In bepaalde havens, waaronder Amsterdam (Pontsteiger), Alphen a/d Rijn en Kampen wordt gebruik gemaakt van de app "Connect4shore" (voorheen Parkline aqua) voor walstroom en water. Om deze app te kunnen gebruiken, is een account nodig. Het aanvra...

Maximale lengte voor passagiersschepen in de IJhaven per 1 mei naar 50 meter.

Datum: 12 april 2022
De Port of Amsterdam heeft ons laten weten dat na het gereedkomen van de passagierssteiger in de Minervahaven voor schepen met fiets-vaarvakanties, er een lengtebeperking voor passagiersschepen in de IJhaven komt.Deze gaat in per 1 mei en zal me...

Update havens vaarseizoen 2022

Datum: 18 maart 2022
Naar aanleiding van het havenmeesteroverleg van 15 maart kunnen we het volgende melden over verschillende havens: Delft: gaat werken met de app Aan.Uit.net. Den Oever: er is alleen nog plaats voor charterschepen in de Waddenhaven, en heel af e...

Friese oplossing voor vuilwaterafgiftepunten goed ontvangen door havenmeesters 

Datum: 16 maart 2022
Op 15 maart heeft de BBZ weer een havenmeesteroverleg georganiseerd in Harlingen. Vertegenwoordigers van 16 belangrijke havens voor de zeilende – en motorpassagiersvaart waren daarbij aanwezig. Er waren sprekers over twee belangrijke thema’s, na...

Geen bediening van de Driebondsbrug in Groningen

Datum: 10 maart 2022
Er is geen bediening mogelijk van de Driebondsbrug (op de ring Groningen op het Eemskanaal). RWS weet nog niet hoe lang dit gaat duren, maar het lijkt niet voor de aanvang van het vaarseizoen te zijn opgelost.Als omvaarroute naar Delfzijl wordt de...

Nieuwe folder Eemshaven

Datum: 09 februari 2022
Groningen Seaports heeft onlangs een nieuwe folder uitgebracht over de Eemshaven, gericht op de recreatievaart. Een deel van de informatie is zeer zeker ook van belang voor charterschepen. Zo staan de juiste marifoonkanalen hierin genoemd: VHF 6...

College Amsterdam stemt in met bruggen over het IJ.

Datum: 07 februari 2022
Op 18 januari heeft het college van B en W de ‘Actualisatie Nota van Uitgangspunten Sprong over het IJ’ vastgesteld. Dit houdt in dat er twee bruggen en een voetgangerstunnel komen: De Westbrug: tussen de Danzigerkade en het NDSM-terrein De...

Lemstersluis gestremd van 14 maart t/m 14 april

Datum: 01 februari 2022
In verband met onderhoudswerkzaamheden is de Lemstersluis te Lemmer gestremd. Dit geldt vanaf maandag 14 maart 2022 tot en met donderdag 14 april 2022.Alternatieve route via de Prinses Margrietsluis.  

Steiger 14 achter Amsterdam Centraal Station dicht van januari t/m juni 2022

Datum: 22 december 2021
De werkzaamheden aan de IJ boulevard waren al langer aangekondigd, maar het was nog niet duidelijk wanneer ze exact zouden gaan plaats vinden. Amsterdam heeft nu aangekondigd dat Steiger 14 vanaf 2 januari tot begin juli 2022 niet gebruikt kan ...

Geen doorvaart mogelijk op Noord-Hollands kanaal voor zeilschepen in de winter van 22/23.

Datum: 17 december 2021
Het Noord Hollandskanaal is de komende twee jaar geen doorgaande route voor zeilschepen. Rijkswaterstaat heeft diverse langdurige (geplande) stremmingen in Noord-Holland aangekondigd:  De eerste (niet geplande) stremming is die van de Coenbru...

Online voorlichtingsbijeenkomst over verplichte exploitatievergunning in Amsterdam

Datum: 07 december 2021
Het college van B&W van Amsterdam heeft het voornemen om een exploitatievergunningen in te stellen voor passagiersvaart op het Amsterdamse Havenwater weer opgepakt. Door corona was dit tijdelijk uitgesteld. Als het vergunningstelstel wordt ingevoe...

Nieuwe, landelijke werkwijze voor de aanvraag van een bediening op afroep.

Datum: 22 november 2021
Sinds 1 november is er een nieuwe, landelijke werkwijze voor de aanvraag van een bediening op afroep. Op een aantal bruggen en sluizen van Rijkswaterstaat geldt nu, buiten de reguliere bedientijden, het zogenaamde ‘bediening op afroep-regime’. Di...

Doorvaart blijft mogelijk tijdens de vervanging van de Stolperbasculebrug.

Datum: 09 november 2021
De BBZ was als stakeholder gevraagd mee te denken over de vervanging van de Stolperbasculebrug in het Noordhollandsch-kanaal bij Schagen. In 2023-2024 wordt daar een nieuwe brug direct ten noorden van de bestaande brug gebouwd. Aangezien dit een...