Toelichting op 2009/45/ec DoC voor zeilschepen

Datum: 02 april 2021
Infrastructuur en Waterstaat heeft een verklarend document opgesteld dat duidelijkheid moet geven over de toepassing van de Richtlijn 2009/45 /ec op zeilschepen. Sinds de aanpassingen van de Europese Richtlijn 2009/45/ec is het niet meer mogelijk ...

En nog geen duidelijkheid over Vuilwater..

Datum: 30 januari 2020
ILT kon tijdens het laatste Tripartite overleg nog geen duidelijkheid geven over wat de consequenties voor de zeilvaart zijn van de nieuwe sewage eisen voor de Oostzee. De toezegging is gedaan dat dat nu binnen afzienbare tijd duidelijk wordt. De ...

Nog geen duidelijkheid over het Richtlijn certificaat

Datum: 29 januari 2020
Er is nog steeds geen duidelijkheid over het certifcaat 2009/45 en of dat ook voor zeilschepen beschikbaar zal zijn in de toekomst. Er bestaan verschillen van inzicht binnen het ministerie (ILT en DGLM) over de interpretatie van de wet en over wat...

EuroSOLAS in december van kracht

Datum: 19 juni 2019
De nieuwe (eigenlijk herziene) Europese Richtlijn voor Passagiersschepen heet 2017/2108/EC en wordt op 21 december dit jaar van kracht. In die richtlijn (in Brussels jargon EuroSOLAS) is de rol van het zeilschip als uitzonderingscategorie gedefin...

Beweging in Nieuwe Eisen

Datum: 19 juni 2019
Het heeft een tijd stil gestaan door interne kwesties op het ministerie, maar de draad zal dan nu toch weer opgepakt worden. Er is een vergelijkend onderzoek uitgevoerd door DNV/GL van onze regels voor de zeilvaart. Inzichtelijk is gemaakt op welk...