Uitspraak rechter in zaak windpark Borssele: helaas geen vrije doorvaart.

Datum: 28 augustus 2023
Op 25 augustus werd de uitspraak bekend van een in december gehouden rechtzaak. Deze rechtzaak heeft de BBZ samen met het Watersportverbond en de Nederlandse Vereniging van Toerzeilers aangespannen tegen het besluit van het Ministerie van Infrastr...

Zonnepanelen in het IJsselmeergebied?

Datum: 22 april 2021
Het IJsselmeergebied heeft verschillende functies, onder andere een recreatieve en een ecologische functie, maar het gebied wordt ook gezien als potentiële locatie voor het plaatsen van zonnepanelen op water. Over de ecologische effecten van zonne...

Drijvende zonnepanelen in het IJsselmeer

Datum: 03 september 2019
Het standpunt van de BBZ is duidelijk: wij willen geen drijvende zonnepanelen in ons vaarwater. Op dit moment is er aan aantal plannen die we scherp in de gaten houden: Zonnepanelen voor de Friese kustIn de verkenn...

BBZ laat stem horen over drijvende zonnepanelen

Datum: 02 september 2019
Sicko Heldoorn en Pam Wennekes van de BBZ en Alie Talhout hebben vorige week in Den Haag gesproken met D66 kamerlid Matthijs Sienot over zijn plannen om zonnepanelen te plaatsen in het IJsselmeer. Voor de BBZ is het onacceptabel dat de zeil- en va...

Protest tegen plannen voor zonnepanelen in het IJsselmeer

Datum: 10 juli 2019
De BBZ, samen met andere organisaties, protesteert met een petitie tegen de plannen van D66 voor zonnepanelen in het IJsselmeer. De ondertekenaars willen dat Provinciale Staten van Friesland zich actief verzet tegen de plannen. De petitie, een ini...

Teleurstelling over uitspraak Raad van State over Windpark Fryslân

Datum: 11 juli 2018
Een coalitie van natuurorganisaties en recreatieve organisaties heeft zich de afgelopen jaren verzet tegen de komst van windpark Fryslân. Uit de uitspraak van de Raad van State van vanmorgen blijkt dit windpark toch binnen de bestaande wetgeving g...