BBZ laat stem horen over drijvende zonnepanelen

Geplaatst op 02-09-2019  -  Categorie: infra/windmolens

Sicko Heldoorn en Pam Wennekes van de BBZ en Alie Talhout hebben vorige week in Den Haag gesproken met D66 kamerlid Matthijs Sienot over zijn plannen om zonnepanelen te plaatsen in het IJsselmeer. Voor de BBZ is het onacceptabel dat de zeil- en vaarmogelijkheden op het IJsselmeer, het enige grote binnenmeer van Nederland, nog verder teruglopen. 
Op 10 juli jl heeft Alie Talhout (inwoonster van Hindeloopen) een petitie aangeboden op het Profinsjehûs in Leeuwarden. Hierin spraken verontruste bewoners van de Friese kust en vertegenwoordigers van onder meer it Fryske Gea, Watersportverbond en de BBZ zich uit tegen plannen om zonnepanelen te plaatsen in het IJsselmeer. In een verkenning die mede in opdracht van de provincie Fryslan was uitgevoerd, werd gesproken over zonne -eilanden voor de kust van Workum, Hindeloopen en Gaasterland.  In de gemeenteraad Súdwestfryslan is een motie aangenomen die zich  uitspreekt tegen deze plannen. 
Alie Talhout, de organisaties die zij vertegenwoordigt en de BBZ zijn overtuigd van de noodzaak voor meer duurzame energie en zijn niet bij voorbaat tegen zonnepanelen. Integendeel. Alleen niet ten kostte van de vaarmogelijkheden in het IJsselmeer, waar de afgelopen jaren al zoveel van afgeknabbeld is.
De D66 Kamerfractie had de aandacht getrokken met een plan voor stimulering van zonne-energie op het water. Matthijs Sienot ziet grote kansen in zonne-energie op water en wil graag samen met alle belanghebbenden verkennen waar dit zou kunnen op het IJsselmeer. Hij gaat een motie in  dienen om de Minister te vragen de mogelijkheden te onderzoeken om in Nederland zonnepanelen op het water te realiseren. Hij begrijpt de belangen van de inwoners en de beroepschartervaart. In zijn motie zal hij naast het belang van de natuurwaarden en de inwoners in het gebied ook de belangen van scheepvaart en watersport benoemen.