Op zoek naar Geld

Geplaatst op 24-03-2020  -  Categorie: Corona overzicht maatregelen  -  Auteur: paul

Op zoek naar hulp

De BBZ heeft contact met Economische Zaken (EZ) over de gevolgen van de crisis. EZ wordt op de hoogte gehouden van de impact en de speciale behoeftes van de leden. De eerste inzet van EZ is om generieke maatregelen op te tuigen die bruikbaar zijn voor alle sectoren. Op het moment zijn veschillende maatregelen al bruikbaar en wachten anderen op Europese afstemming. Men wil eerst zien of deze maatregelen werken en daarna pas vervolg stappen overwegen.

De BBZ inventariseert klachten of knelpunten bij die regelingen en legt ze voor aan EZ.

Er is op dit moment nog geen zicht op een subsidie of speciaal fonds voor de toeristische (of enig andere) sector en er zijn geen concrete plannen voor. Wij volgen de ontwikkelen en bereiden een brandbrief voor aan de Tweede Kamer.