Overzicht maatregelen

Geplaatst op 20-04-2020  -  Categorie: Corona overzicht maatregelen

Overzicht maatregelen:

1. ik heb nu geld nodig

Noodloket/TOGS

- de overheid geeft ondernemers die rechtstreeks getroffen zijn door de overheidsmaatregelen € 4.000,-.
- bedrijven die een omzetverlies 16 maart - 15 juni € 4.000,- verwachten en vaste lasten in deze periode hebben van € 4.000,-
- dit geldt voor bepaalde sectoren, met name voor bedrijven die noodgedwongen dicht moeten vanwege de 1,5 meter afstandseis.
- briefadres, zie nieuwsitem: www.debbz.nl/nieuws/briefadres-togs-regeling
- update: onder andere codes 5030, 5222 en 7734 zijn inmiddels toegekend. We zijn bezig met de codes voor de zeevaart.

BBZ (Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen)
- dit is een gemeentelijke kredietregeling voor zelfstandige ondernemers met financiële problemen
- dit kan worden aangevraagd bij de sociale dienst in de gemeente waar je woonachtig bent.​


Tijdelijke ondersteuning voor zelfstandigen:
- extra ondersteuning van de BBZ-regeling
Er zijn 2 vormen van ondersteuning mogelijk:
- maximaal 3 maanden inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum. De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van het inkomen en de huishoudsituatie maximaal € 1.503,31 euro per maand.
- daarnaast kan een lening voor bedrijfskapitaal worden aangevraagd. Er geldt ook een versnelde procedure voor aanvragen voor een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157,- euro

Voor het uitkeren van deze regeling worden een aantal toetsen geschrapt die voor de BBZ aanvraag wel gelden, waardoor het makkelijker wordt om je hiervoor aan te melden.​
De verwerkingstijd van de aanvraag wordt ook versneld en is nu 4 weken (i.p.v. 13 weken)​
update: deze ondersteuning kan aan worden gevraagd in de gemeente van jouw woon/briefadres
Zie meer informatie en details in de link.

BMKB (Borgstellingsregeling Midden en Klein bedrijf)
- je kan een krediet aanvragen bij de bank. ​
- het kabinet staat voor 75% borg voor het krediet, zodat het voor banken makkelijker wordt om het krediet te verstrekken.
update: de premie is verlaagd naar 2%.

Qredits
- op microkredieten kan voor kleine ondernemers rentekorting worden verleend (Qredits)​
- voor de duur van 6 maanden wordt uitstel van aflossing aangeboden​
- de rente wordt gedurende deze periode verlaagd naar 2%
update: Qredits wil ook een overbruggingskrediet tegen een lage rente gaan aanbieden. Dit wordt samen met de regionale ontwikkelingsmaatschappijen bekeken.


KKC: Kleine Kredieten Corona
- overbruggingskredieten mogelijk voor ondernemingen met een relatief kleine financieringsbehoefte (van 10.000 tot 50.000 euro).
- de overheid staat voor 95% garant.
- leningen zullen worden verstrekt door de banken en een rente hebben van maximaal 4%.
- ook niet-bancaire geaccrediteerde financiers kunnen de lening verstrekken.
zie voorwaarden in deze link


Overbruggingskrediet voor non-bancair gefinancieerde bedrijven: Corona-Overbruggingslening (COL).
-Regionale ontwikkelingsmaatschappijen gaan kredieten verstrekken.
- de maatregel wordt nog voorgelegd aan de Europese Commissie en zal dan naar verwachting in de vierde week van april toegankelijk zijn. Update: dit is de COL-regeling, zie deze link.
- ook Qredits wil ook een overbruggingskrediet tegen een lage rente gaan aanbieden. Dit wordt samen met de regionale ontwikkelingsmaatschappijen bekeken.


GO (Garantie Ondernemersfinanciering)
betreft bankleningen van 1,5 tot 50 miljoen​
de overheid geeft 50% garantie voor deze leningen


2. hoe kan ik mijn lasten beperken?

Havengelden

 • de BBZ onderzoekt mogelijkheden om de vaste lasten te beperken zoals havengelden.
 • Franeker, Lelystad en Leeuwarden verlengen het winterabonnement
 • Enkhuizen biedt uitstel van betaling aan
 • Medemblik: charterschepen met max. 3 personen aan boord zijn welkom in Oosterhaven/Voorhaven. Maandtarief € 6,54 per strekkende meter incl. BTW.


Belasting

Uitstel:

 •  vraag bij de belastingdienst uitstel aan voor inkomens-, vennootschaps-, loon en omzetbelasting.​
 •  er worden geen verzuimboetes in rekening gebracht.​
 •  wel aangifte doen voor btw en loonbelasting, hoeft nog niet betaald te worden.​
 •  verlaging aanvragen voor voorlopige aanslag van inkomsten- en vennootschapsbelasting​
 •  invorderingsrente en belastingrente gaan omlaag van 4% naar 0,01%

Banken


ABN AMRO
Rabobank
ING
Triodos

 • kleinere ondernemingen en instellingen met een lopend zakelijk krediet tot 2,5 miljoen euro die in de kern gezond zijn, kunnen zes maanden uitstel van aflossing op hun lopende leningen krijgen.
 • klik op de link per bank om te zien wat de voorwaarden zijn

Verzekeringen 

Kuiper verzekeringen:

 • heeft een bericht gestuurd naar alle klanten, bekijkt de mogelijkheden per aanvraag
 • probeert een reductie te krijgen voor zeeschepen en de binnenvaart, hier is op dit moment verder nog niets over bekend 

EOC:

 • biedt tijdelijke stilligregeling aan tot 1 juni 2020 tegen aanvullende voorwaarden, afhankelijk van de maatregelen die door de overheid worden genomen
 • 50% korting op de cascopremie van EOC en 50% op de P&I premie (of 75% op P&I premie als je zonder personeel vaart)
 • deze regeling gaat per heden in en geldt voor een minimale aaneengesloten periode van 30 dagen

 
Personeel 

WTV is nu NOW

 • de WTV (Werktijdsverkorting regeling) is omgezet naar NOW (tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud)​
 • als je al een vergunning hebt gekregen voor de WTV regeling, dan blijft dit zoals het is.​
 • alle nieuwe en nog lopende aanvragen vallen onder de nieuwe maatregel.​
 • de duur is 3 maanden en kan eventueel verlengd worden.​
 • voorwaarden: de aanvrager verwacht tenminste 20% omzetverlies en er mag geen personeel ontslagen worden om bedrijfseconomische reden.​
 • er kan een tegemoetkoming worden aangevraagd voor een omzetdaling vanaf 1 maart 2020.​
 • update: de regeling kan inmiddels worden aangevraagd.
 • voor de berekening van de loonsom, gaan ze uit van de loonkosten in januari 2020. Wij gaan onderzoeken of er alsnog gebruik gemaakt kan worden van deze regeling door seizoensbedrijven of dat er een mogelijkheid is tot het ontbinden van contracten.

Belangrijke voordelen van de NOW regeling:​

 • werkgevers krijgen tot 90% loonkosten vergoed, afhankelijk van het omzetverlies:
  - als 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever;
  - als 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever;

  - als 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever.
 • voor werknemers geldt dat deze tegemoetkomingsregeling los staat van de WW, dus het heeft geen invloed op een eventuele latere WW aanvraag.​
 • werkgevers krijgen een voorschot van 80% van de verwachte tegemoetkoming, dit wordt later verrekend.


Er zijn 2 belangrijke knelpunten in deze regeling:

* januari-eis loonsom
* berekening omzetverlies

Dit is aangegeven bij het ministerie van Economische Zaken, zie www.debbz.nl/nieuws/knelpunten-now-regeling