Noodpakket 2.0

Geplaatst op 22-05-2020  -  Categorie: Corona overzicht maatregelen

De generieke steunmaatregelen van het kabinet zijn met drie maanden verlengd en hier en daar aangepast. Vervelend is dat de TOGS regeling nog steeds niet van toepassing is op de zeevaart. En er is nog geen reactie op ons verzoek aan de regering om een noodfonds voor de chartervaart. Wel een algemene opmerking dat er onderzocht wordt hoe bedrijfstakken die ook met het tweede noodpakket niet voldoende geholpen worden, mogelijk aanvullend ondersteund moeten worden. Het gaat dan om bedrijfstakken die ‘cruciaal zijn voor de Nederlandse economie’. De BBZ zal in de komende dagen meer duidelijkheid proberen te krijgen over de aangepaste regelingen en over de positie van de zeevaart.

Hieronder lichten we een aantal punten van noodpakket 2.0 toe die op onze branche van toepassing kunnen zijn.

NOW:
De NOW regeling is verlengd met 3 maanden, dus voor de loonkosten in juni, juli en augustus. De referentiemaand van de loonsom is gewijzigd van januari naar maart. Daarmee zijn velen nog niet helemaal geholpen, maar het is al iets in de goede richting opgeschoven.

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL):
Deze nieuwe regeling geeft een tegemoetkoming in de vaste lasten van een mkb-bedrijf. De regeling is voor bedrijven die meer dan 30% van hun omzet hebben verloren door de coronacrisis en is een vervolg op de TOGS-regeling. Bedrijven die in aanmerking komen voor de TOGS, komen ook in aanmerking voor deze regeling. Half juni gaat de regeling open.
De Tegemoetkoming Vaste Lasten houdt rekening met de hoogte van het omzetverlies. Hoe hoger dit verlies, hoe hoger de tegemoetkoming. Het wordt gebaseerd op het totale omzetverlies en het deel van de vaste lasten dat een bedrijf daarmee betaalt.
We weten nog niet hoe er precies bepaald wordt wat de hoogte van de uitkering zal zijn, wel dat het maximum 20.000 euro is. Daar gaan we achteraan.

Tozo:
Tozo1, de aanvullende inkomensondersteuning voor ZZP-ers, loopt tot en met 31 mei 2020. Deze regeling is nu verlengd tot eind augustus 2020 onder de naam Tozo2. Let op: het loopt niet automatisch door, hiervoor moet een nieuwe aanvraag worden gedaan!
De voorwaarden zijn ook gewijzigd, zie deze link.