"Ik bel de BBZ als ik hulp nodig heb"


Vraag hulp als je er niet uitkomt
(je hoeft niet alles zelf te doen)

De BBZ ondersteunt leden die problemen hebben met keurende instanties, overheden, personeel (of werkgevers) en allerlei andere zaken. Wetgeving napluizen, klankborden over lastige dilemma’s, brieven helpen schrijven aan instanties, aanwezig zijn bij keuringen of lastige gesprekken met overheden: we doen alles om leden bij te staan. Op het secretariaat verzamelen we de kennis en ervaring van alle leden en wenden die aan om anderen weer te helpen.

Terug