Zoeken

Uitleg over de opslag op de toeristenbelasting Ameland

18 mei 2022  -  infra/havenzaken
De BBZ heeft gepleit bij de jachthaven van Ameland om de opslag van € 0,66 administratiekosten bovenop de reguliere toeristenbelasting van € 1,59 voor charterschepen te laten vervallen. Deze administratiekosten betekenen voor het gemiddelde charterschip met 23 bedden namelijk een forse verhoging. We kregen als antwoord dat de gemeente ook over de dag van aankomst toeristenbelasting wilde bere... Lees meer

Kornwerderzand: grote drukte verwacht recreatieseizoen 2022

17 mei 2022  -  Algemeen altijd zichtbaar
Rijkswaterstaat heeft ons verzocht het bericht te delen over de te verwachten grote drukte bij Kornwerd dit seizoen. Omdat er aan de weg gewerkt wordt is er maar één van de twee rijstroken per richting in gebruik. Net als afgelopen jaar zal dat tot lange files leiden op de A7. Om deze op te laten lossen, kan het gebeuren dat de bruggen minder vaak gedraaid worden en de wachttijden op het wate... Lees meer

Kansen voor de zeilvaart

17 mei 2022  -  Algemeen Openbaar
In het BMC rapport “De investeringsagenda van de zeilende beroepsvaart en hoe deze te financieren”  wordt, kort samengevat, vastgesteld dat er grote onafwendbare investeringen op de zeilvaart afkomen, dat de inkomsten van de meeste schippers mager zijn en dat de banken niet staan te springen om kleine bedrijven te helpen. Het rapport schetst dus een somber beeld, maar er wordt ook gewezen op mo... Lees meer

Nog geen toezeggingen over rol bruine vloot toerisme agenda

12 mei 2022  -  Algemeen altijd zichtbaar
Het debat in de Tweede Kamer van de vaste commissie EZK over de nationale toeristische agenda op 11 mei, ging onder meer over de rol van de chartervaart. Romke de Jong (D66), Inge van Dijk (CDA) en Sandra Beckermann (SP) stelden vragen aan de minister over de rol van de bruine vloot, maar helaas bleef de discussie wat hangen bij financiële steun en dan met name de steun die al gegeven was. Op v... Lees meer

Boekingsovereenkomst wordt Bemiddelingsovereenkomst

10 mei 2022  -  ondernemen klanten
De BBZ heeft een nieuwe bemiddelingsovereenkomst (voorheen de boekingsovereenkomst) opgezet samen met boekingskantoren, een groep van scheepseigenaren en een jurist.  De reden hiervoor is dat door de richtlijn pakketreizen (opgesteld door de Europese commissie)  klanten beter beschermd zijn bij het boeken van een pakketreis of een samengestelde reis. De organisator van de reis heeft daardoor me... Lees meer

Wisselen van gasten in Makkum in beperkte gevallen toegestaan

09 mei 2022  -  infra/havenzaken
De BBZ heeft met vertegenwoordigers van de gemeente Sudwest-Fryslan en de havendienst van Makkum gesproken over overlast. De havendienst en de gemeente hebben van bewoners diverse klachten gekregen over overlast in en rondom de haven; overlast door lawaai, achtergelaten vuilnis(zakken) en verkeer in de wijk direct achter de Noordersteiger. Makkum heeft daarom  besloten om het wisselen van gas... Lees meer

Bruine vloot moet op nationale toerisme agenda

05 mei 2022  -  Algemeen Openbaar
Bruine Vloot moet op nationale agenda toerisme Op 11 mei gaat het Vaste Kamer Commissiedebat over het hoofdlijnenbeleid Toerisme, onder meer over de rol van de bruine vloot. Aandacht is er voor wat wel het NBTC-plan is gaan heten en dat is opgesteld door zeilschippers, boekingskantoren, de provincies Friesland, Overijssel, Utrecht en Flevoland en de Vereniging van Zuiderzeegemeenten. Het plan ... Lees meer

Minister Adriaansens (EZK) wil gesprek met ministeries IenW en OCW en de BBZ

05 mei 2022  -  ondernemen marketing
Minister Adriaansens (EZK) wil een gesprek tussen haar ministerie, de ministeries IenW en OCW en de BBZ over de de toekomst van de sector.  Dat heeft zij in de kamerbrief van 29 april over de hoofdlijnenagenda toerisme aangekondigd. De BBZ heeft naar aanleiding van de brief contact gehad met het ministerie van EZK. De intentie is om voor het zomerreces nog tot een eerste gesprek te komen.Het ka... Lees meer

Input gevraagd voor doorvaart nieuwe windparken op zee.

03 mei 2022  -  infra/kunstwerken
Het ministerie heeft de BBZ gevraagd om mee te denken over de doorvaartcorridors van nog aan te leggen windparken op zee.In maart is het Programma Noordzee 2022-2027 vastgesteld. Hierin zijn onder meer drie nieuwe windenergiegebieden aangewezen die voor 2030 gereed moeten zijn. Dit zijn de zogenaamde versnellingsgebieden Nederwiek, Lagelander en Doordewind (de oranje gebieden op het kaartje.)... Lees meer

Gedragscode IJsselmeer nogmaals onder de aandacht

02 mei 2022  -  Algemeen altijd zichtbaar
In 2016 heeft de BBZ samen met een aantal organisaties de ‘Gedragscode IJsselmeergebied’ opgesteld en ondertekend. Een element van deze gedragscode is het natuurbewust varen door onder meer geen felle verlichting te voeren en geluidoverlast te vermijden.Recentelijk zijn er bij de Vogelbescherming Nederland meldingen binnengekomen over charterschepen met luide en verdragende muziek, ook in avo... Lees meer