klipperrace
Logingegevens vergeten?

Zoeken

VZR Garant in de lucht

11 juli 2019  -  ondernemen/richtlijn
VZR Garant is officieel opgericht bij de notaris te Utrecht. Bij deze gelegenheid waren ook twee BBZ leden en leden van VZR Garant aanwezig, Charissa Töller-Tromp (Gulden Leeuw) en Harry Müter (Morgenster). Als eerste leden van VZR Garant hebben zij de statuten bekrachtigd met hun handtekening. Alle aangesloten ondernemers zullen uitgenodigd worden om hetzelfde te doen.VZR garant...

Protest tegen plannen voor zonnepanelen in het IJsselmeer

10 juli 2019  -  infra/windmolens
De BBZ, samen met andere organisaties, protesteert met een petitie tegen de plannen van D66 voor zonnepanelen in het IJsselmeer. De ondertekenaars willen dat Provinciale Staten van Friesland zich actief verzet tegen de plannen. De petitie, een initiatief van Alie Talhout uit Hindeloopen, wordt volgende week aangeboden aan Commissaris van de Koning Arno Brok. Vanaf woensdag 10 juli kan iede...

Ontwikkelingen Haven Terschelling

03 juli 2019  -  infra/havenzaken
Op 26 juni is de Startnotitie Masterplan Havengebied Terschelling in de raadscommissievergadering besproken. De BBZ en de VBZH waren hierbij aanwezig en hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om in te spreken. Tijdens deze vergadering zijn ook de vragen van de verschillende fracties door de wethouder beantwoord. Op basis van de antwoorden van de wethouder, de op en aanmerkingen van fracties ...

BBZ zet in op uitzondering voor chartervaart watertoeristenbelastingheffing in Hoorn

02 juli 2019  -  infra/havenzaken
De BBZ is sinds de invoering van de watertoeristenbelasting druk bezig geweest om in gesprek te komen met de fracties van Hoorn, de wethouder en de nieuwe havenmanager. Inmiddels zijn de gesprekken afgerond en hebben we duidelijk gemaakt wat de gevolgen voor de chartervaart zijn (en wat dit betekent voor de haven van Hoorn). De fracties stonden open voor onze standpunten. Ze hadden zich niet ge...

Havenkrant 2019

12 juni 2019  -  infra/havenzaken
Op verzoek van de havenmeesters heeft de BBZ een havenkrant gemaakt met daarin praktische informatie voor de schipper zoals aanmeldprocedure en geplande werkzaamheden per haven voor het komende jaar. De havenkrant wordt regelmatig bijgewerkt.