Zoeken

Sectorplannen Corona

04 augustus 2022  -  Corona algemeen
De overheid moet met een heldere corona routekaart komen. Dat is het belangrijkst punt dat gisteren is voorgesteld door diverse sectoren, waaronder de BBZ, tijdens het overleg met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het moet duidelijk zijn wanneer welke op- of afschaling van maatregelen nodig of mogelijk is bij een nieuwe uitbraak van Corona.Woensdag 3 augustus heeft het ministerie... Lees meer

De immateriële waarde van de bruine vloot

03 augustus 2022  -  Algemeen Openbaar
De BBZ werkt aan de erkenning van de immateriële waarde van de bruine vloot. De formele manier om dat te doen is door het proces te doorlopen zoals dat is opgesteld door het KIEN, het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland. De eerste stap in het proces is opname in het 'netwerk' en dat is inmiddels gebeurd. De omschrijving van dat wat we erkend en mogelijk beschermd willen hebben, is een e... Lees meer

Functieprofiel en arbeidscontract maat

01 augustus 2022  -  Werknemer contracten
De BBZ heeft in samenwerking met de Enkhuizer Zeevaartschool een duidelijk profiel opgesteld voor een maat, waardoor geïnteresseerden beter weten wat ze kunnen verwachten en de werving mogelijk makkelijker wordt. In het profiel worden de werkzaamheden aan boord belicht, de arbeidsomstandigheden en de arbeidsvoorwaarden. Daarnaast is er een nieuw standaard arbeidsovereenkomst opgezet dat onderne... Lees meer

Gezocht: informatie over bestedingen aan de wal

20 juli 2022  -  Algemeen Openbaar
Inzicht in bestedingen die gedaan worden aan de wal, kunnen ons helpen bij de lobby met (lokale) overheden. Hiervoor hebben wij informatie nodig. Voor diegenen die hier aan mee willen werken: het zou fijn zijn als je deze zomer aan een paar groepen zou willen vragen wat de groep heeft uitgegeven aan de wal.Het gaat om een globaal inzicht van wat een groep uitgeeft aan boodschappen, aankopen, m... Lees meer

Evacuatie met helikopter op charterschip verloopt vlekkeloos

13 juli 2022  -  Algemeen Besloten
Op 9 juli is voor het eerst een medische evacuatie met een helikopter vanaf een charterschip uitgevoerd. De KNRM besloot gezien de weersomstandigheden de patiënt te laten vervoeren door een Search and Rescue helikopter en niet per reddingsboot. De BBZ heeft met de KNRM en de schipper van het schip gebeld om te horen hoe de actie verlopen is en of er nog lessen uit te trekken vielen.Beide partij... Lees meer

Oproep voor werkgroep 'Plan Parijs'

12 juli 2022  -  duurzaam
Hoe vertaal je de doelen van het Parijse Klimaatakkoord naar je eigen bedrijf? Waar te beginnen? Het doel waar ook Nederland zich aan gecommitteerd heeft is om in 2030 de Co2 uitstoot grofweg te halveren (ten opzichte van 1990) en in 2050 emissie neutraal te zijn. Regels of richtlijnen ontbreken en iedereen kijkt wat vertwijfeld om zich heen. De BBZ wil met de leden onderzoeken hoe we zelf ... Lees meer

Vrije doorvaart windpark op zee nog niet toegezegd, wel dat BBZ aan mag schuiven bij Noordzee-overleg

06 juli 2022  -  maritieme regelgeving/zeevaart
In het Algemeen Overleg Maritiem in de Tweedekamer is dinsdagavond 5 juli gesproken over de wens van de zeilvaart om vrijelijk door de windparken op de Noordzee te kunnen varen. Tjeerd de Groot van D66 had tijdens het voorgaande overleg aan Minister Harbers gevraagd waarom schepen in Duitsland en Denemarken wel door de parken mogen varen en waarom dat in Nederland niet mag. De Minister heeft ... Lees meer

Grote betrokkenheid overheid met sector

05 juli 2022  -  Algemeen Openbaar
Het door de Tweede Kamer beloofde overleg tussen de sector en de drie ministeries OCW, EZK en IenW op 23 juni in Zwolle, maakte duidelijk dat de betrokkenheid van de overheid niet is gestopt bij Coronanoodhulp. Er is gesproken over de belangrijkste thema’s aan de hand van de in de Tweede Kamer aangenomen motie die de regering opriep om de bruine vloot te ondersteunen. Hieronder volgt per belei... Lees meer

Extra maatregelen om de drukte bij de Afsluitdijk te stroomlijnen

01 juli 2022  -  infra/kunstwerken
RWS heeft al extra maatregelen getroffen om de verwachte drukte bij de Afsluitdijk te reguleren. Op 1 juli worden extra pontons bij de Lorentzsluis geplaatst, waardoor het aantal afmeermogelijkheden toeneemt. Daarnaast worden er borden geplaatst (met name op de recreatievaart gericht) waarin wordt aangespoord om bij rood-groen al voorbereidingen te treffen zodat er een snellere doorstroming o... Lees meer

Mogen passagiers mee op 'nieuwe' historische pleziervaartuigen?

30 juni 2022  -  maritieme regelgeving/binnenvaart
De vraag kwam aan de orde tijdens de CESNI overleggen. Het bleek om een interpretatievraag, of serie van vragen, te gaan van de bestaande teksten in het ESTRIN. ESTRIN erkent het concept van een historisch schip en maakt het mogelijk om een historisch schip ‘nieuw’ in de vaart te brengen, maar doet lastig over het verblijf van passagiers aan boord. Wat volgde was een moeizame discussie over w... Lees meer