klipperrace


Zoeken

Koopvaardersschutsluis

16 april 2019  -  infra/kunstwerken
De wanden van de Koopvaardersschutsluis verslechteren sneller dan verwacht. Op dit moment vinden herstelwerkzaamheden plaats en vindt onderzoek plaats naar omvaarroute via de Boerenverdrietsluis als de Koopvaardersschutluis wordt gerenoveerd. HerstelwerkzaamhedenIn de nachten van 15 tot 18 april 2019 worden tussen 21.00 en 7.00 uur duikwerkzaamheden uitgevoerd. Er wordt dan gekeken naar de st...

Toekomst ligplaatsen in Kiel onzeker

16 april 2019  -  Algemeen
Door werkzaamheden aan de sluis in HoIltenau en de gedachte dat de kade niet langer nodig is, is het onduidelijk hoe lang de chartervaart nog gebruik kan maken van de Tiessenkai.  De BBZ probeert samen met lokale ondernemers en de Duitse zusterorganisatie GSHW de ligplaatsen te behouden. Er is contact gelegd met de pers, de WSA en met de Burgemeester. Het heeft tot nu toe geresulteerd in e...

Handhavingsbeleid chartervaart Port of Amsterdam

16 april 2019  -  infra/havenzaken
De havenmeester van Amsterdan heeft besloten tot een proef met een gele/rode kaarten systeem. Deze proef zal na een jaar geëvalueerd worden waarna er besloten wordt of dit handhavingsbeleid structureel zal worden. Het uiteindelijke doel is om overlast van passagiers van charterschepen te voorkomen en de ligplaatsen voor de chartervaart te behouden. In mei 2018 is na jarenlang overleg tusse...

Checklist controle en onderhoud

04 april 2019  -  Algemeen
In de branchenorm Rondhouten staat een voorbeeld checklist. We hebben hem iets aangepast en in excel gezet zodat je er goed zelf mee aande slag kunt. Systematische controle van de ‘veiligheid kritieke componenten’ (ovv-jargon) is ontzettend belangrijk voor de veiligheid. De Branchenorm doet aanbevelingen als het over de rondhouten gaat, maar het kan verder getrokken worden naar and...

Calamiteitenplan voor de Walorganisatie

04 april 2019  -  Algemeen
Als er zich een calamiteit voordoet aan boord zal de bemanning de handen vol hebben aan het schip en de opvarenden. Daar ligt natuurlijk ook de eerste prioriteit. De walorganisatie heeft een eigen rol te spelen als zaken fout gaan. Natuurlijk gaat dat eerst om het ondersteunen van de bemanning daar waar mogelijk en gewenst, maar het gaat ook om informatie verstrekking aan familie van opvarenden...