Zoeken

De schipper en de Inventaris

14 september 2023  -  Algemeen Openbaar
Er wordt getimmerd aan de weg die moet leiden naar opname van het beroep Schipper Bruine Vloot in de Nationale Inventaris van het Immaterieel Erfgoed. Het is een soms ietwat ambtelijk proces waar we doorheen moeten, maar we vorderen gestaag en het is leuk om te doen. Deze week spraken we in Amsterdam met de directeur van het Scheepvaart Museum Amsterdam, Michael Huyser, de directeur van het Fr... Lees meer

Enquête Kredietunie

06 september 2023  -  Algemeen altijd zichtbaar
Voor de opzet van de Kredietunie Traditionele Passagiersvaart hebben we een beeld nodig van hoe de huidige (zeil)charter-ondernemers aankijken, en omgaan met investeringen en financieringen in de nabije toekomst. De bijgesloten link leidt je naar een korte enquête, neem even de tijd om hem in te vullen.Mocht je een antwoord niet weten, maak dan een schatting, of vraag eens op het achterdek van... Lees meer

Opleider Deksman Binnenvaart

05 september 2023  -  maritieme regelgeving/binnenvaart
De deksman moet sinds 1 april opgeleid zijn. Er zijn nu tien aanbieders van de opleiding (opleidingsdata vind je in een eerder BBZ bericht). De angst leeft onder schippers dat de opleiders niet flexibel genoeg zijn om in te kunnen spelen op de onvoorspelbare instroom van en behoefte aan maten. Creativiteit en ook samenwerking in havens kunnen misschien oplossingen bieden om opleiding en behoe... Lees meer

RI&E hulpmiddel

01 september 2023  -  Veiligheid
De nieuwe Risico Inventarisatie en Evaluatie is best wel een omvangrijk document, of een omvangrijk systeem. Van de schipper wordt verwacht dat over alle realistische risico's is nagedacht en dat voor al die risico's passende beheersmaatregelen zijn getroffen. En het blijft niet bij er over nadenken, de beheersmaatregelen moeten opgeschreven en gedeeld worden met de bemanningen. Het lijkt aardi... Lees meer

Incidentenrapportage

01 september 2023  -  Veiligheid
De Risico Inventarisatie en Evaluatie verplicht om incidenten en ongevallen te registreren, te evalueren met de bemanning en om eventuele aanpassingen in de werkwijzes op te nemen. Dat registreren werkt pas goed als het op een uniforme manier gedaan wordt, een zakelijke beschrijving van wat er mis of bijna mis is gegaan en wat de omstandigheden waren.  Incidentenrapportage stelt de bemanning i... Lees meer

Alcohol- en Drugsbeleid tbv de RI&E

01 september 2023  -  Veiligheid
Het is allang niet meer cool, als dat het ooit al geweest is, om stevig te drinken aan boord. Los van stevige wettelijke eisen over het gebruik is een Alcohol- en Drugsbeleid een verplicht onderdeel van de RI&E. Het helpt om inzicht te geven in de effecten van alcohol en duidelijkheid te krijgen over de regels aan boord. Elke ondernemer schrijft een beleid en deelt dat met de bemanning. Dit tem... Lees meer

BBZ spoort gemeenten aan vuilwaterafgiftepunten aan te leggen

30 augustus 2023  -  Algemeen Openbaar
De BBZ heeft vandaag naar 105 gemeenten die 243 havens of afmeerplekken vertegenwoordigen een brief gestuurd ondertekend door de Directeur Maritieme Zaken van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. In de brief wordt uitgelegd dat het lozingsverbod op het oppervlaktewater voor passagiersschepen met meer dan 12 personen naar voren is gehaald naar 2025:"De verdragsluitende partijen bij... Lees meer

Welke knelpunten kom je tegen in havens?

29 augustus 2023  -  infra/havenzaken
De BBZ wil graag nog meer inzicht in welke havens jullie knelpunten tegenkomen in het aanbod van voorzieningen. Zijn er havens waar geen of te weinig walstroomaansluitingen zijn, of de amperage te laag is? Kan er in elke haven water getankt worden en zijn er bijvoorbeeld voldoende (gescheiden) afvalcontainers? Wij horen graag waar nog verbeteringen nodig zijn waardoor je bedrijfsvoering eenvoud... Lees meer

Uitspraak rechter in zaak windpark Borssele: helaas geen vrije doorvaart.

28 augustus 2023  -  infra/windmolens en zonnepanelen
Op 25 augustus werd de uitspraak bekend van een in december gehouden rechtzaak. Deze rechtzaak heeft de BBZ samen met het Watersportverbond en de Nederlandse Vereniging van Toerzeilers aangespannen tegen het besluit van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om de doorvaart van het windpark Borssele slechts toe te staan in een corridor. Helaas zijn we niet in het gelijk gesteld. Het mi... Lees meer

Wil je meer weten van je gasten aan boord?

23 augustus 2023  -  ondernemen klanten
Voor de Friese ondernemers:Merk Fryslân helpt om op een eenvoudige manier informatie te verzamelen over je gasten. Het is een project in samenwerking met de Provincie Fryslân voor toeristische organisaties (verblijfsaccommodaties, evenementen, horeca, terreinbeheerders, waterrecreatie, musea en dagrecreatie). Het onderzoek onder je gasten duurt enkele minuten en is anoniem. Het project wordt ge... Lees meer