Zoeken

Coronamaatregelen per 28 november

27 november 2021  -  Corona protocollen
De Coronabesmettingen nemen toe, de ziekenhuizen lopen vol en daarom heeft het kabinet besloten tot een beperkte lock down. De nieuwe regels hebben effectief gevolgen voor de groepsgrootte (want de afstandsregel wordt weer ingevoerd voor iedereen) en voor de activiteiten aan boord. De maatregelen gaan in op zondag 28 november en duren zonder nader bericht tot dinsdag 14 december.  Vertaald n... Lees meer

TVL subsidie naar 100%

26 november 2021  -  Corona TOGS/TVL
Vanwege de nieuwe maatregelen die tijdens de persconferentie van 26 november werden aangekondigd, heeft het kabinet besloten dat de subsidie voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) wordt verhoogd. De TVL subsidie voor Q4 2021 is verhoogd van 85% naar 100%.Een aantal voorwaarden voor de TVL: omzetverlies minimaal 30% vergelijkingsperiode Q4 2021 met referentieperiode Q4 2019 of Q1 2020 ... Lees meer

NOW subsidie komt terug

26 november 2021  -  Corona NOW
Ondernemers kunnen weer aanspraak maken op de NOW regeling voor het behoud van personeel. Dat is gisteravond 26 november bekend gemaakt tijdens de persconferentie. Indien de onderneming minimaal 20 procent omzetverlies heeft door de coronamaatregelen, kan er voor de maanden november en december NOW (NOW 5) worden aangevraagd.  vergoedingstarief is 85% minimaal 20% omzetverlies in november... Lees meer

Nieuwe, landelijke werkwijze voor de aanvraag van een bediening op afroep.

22 november 2021  -  infra/vaarwegen
Sinds 1 november is er een nieuwe, landelijke werkwijze voor de aanvraag van een bediening op afroep. Op een aantal bruggen en sluizen van Rijkswaterstaat geldt nu, buiten de reguliere bedientijden, het zogenaamde ‘bediening op afroep-regime’. Dit houdt in dat, ondanks dat de brug of sluis niet regulier wordt bediend, er toch een  aanvraag voor bediening gedaan kan worden. Wordt de aanvraag go... Lees meer

Toch TVL Q4!

17 november 2021  -  Corona TOGS/TVL
De TVL (tegemoetkoming voor de vaste lasten) blijft ook voor het vierde kwartaal beschikbaar voor ondernemers. Strengere coronamaatregelen zullen naar verwachting economische consequenties hebben voor vele bedrijfstakken en daarom besloot de regering om de TVL in de lucht te houden. De aangekondigde vervanger van de TVL, zogenaamde VLN regeling (zie ons eerdere nieuwsbericht) voor een selecte... Lees meer

Herinnering ALV

14 november 2021  -  BBZ Ledenbijeenkomstem
De algemene ledenvergadering zal dit jaar ook weer online via Teams gaan. De uitnodiging met daarbij de agenda en de stukken zijn naar alle leden verstuurd. Heb je de documenten niet ontvangen, meld je dan even via adnerb.[antispam].@debbz.nl.   Datum: woensdag 24 november 2021  Programma:   13:00 Zeevaartvergadering  14:15 pauze  14:30 ALV  16:30 einde vergadering  Plaats: Teams,  Klik hier om deel... Lees meer

Of een Pas, of 1,5 meter en een mondkapje

13 november 2021  -  corona 1,5 meter
De nieuwe aanscherpingen per vandaag, zaterdag 13 november: Houd 1,5 meter afstand op die plekken waar geen coronatoegangsbewijs verplicht is. Wanneer er geen coronatoegangsbewijs verplicht is geldt een mondkapjesplicht. Horeca open tot 20.00 uur. In de horeca is een coronatoegangsbewijs én een vaste zitplaats verplicht. Met andere woorden: als een coronapas wél verplicht wordt geste... Lees meer

Werkgroep Vuilwater van start

12 november 2021  -  duurzaam
Op 11 november is voor het eerst de BBZ werkgroep Vuilwater bijeengekomen. Eigenaren van zowel (zee)zeilschepen als motorschepen zullen zich in de komende jaren buigen over de mogelijkheden voor de opvang, afgifte en behandeling van vuilwater maar ook over subsidiemogelijkheden en de wenselijke rol van de overheid. De BBZ sorteert daarmee voor op het aanstaande lozingsverbod in 2030. Alle mog... Lees meer

Doorvaart blijft mogelijk tijdens de vervanging van de Stolperbasculebrug.

09 november 2021  -  infra/kunstwerken
De BBZ was als stakeholder gevraagd mee te denken over de vervanging van de Stolperbasculebrug in het Noordhollandsch-kanaal bij Schagen. In 2023-2024 wordt daar een nieuwe brug direct ten noorden van de bestaande brug gebouwd. Aangezien dit een belangrijke route is voor veel motorpassagierschepen is het goed om te melden dat onze wensen gehonoreerd zijn en de route van en naar Den Helder geb... Lees meer

Update ALV BBZ

03 november 2021  -  BBZ Ledenbijeenkomstem
Gezien de aanscherping van de corona maatregelen en de oplopende besmettingen, kiezen we ervoor om de ALV ook dit jaar digitaal te houden. Hierdoor voorkomen we eventuele verspreiding van het virus en beschermen we degenen met een kwetsbare gezondheid. De vergadering zal online via Teams gaan. De uitnodiging aan de leden, met daarin een link naar de online vergadering, de agenda en de stukke... Lees meer