tecla 2


Aansprakelijkheid

In de Richtlijn Pakketreizen wordt de aansprakelijkheid van de ondernemer voor de reis beschreven. Belangrijk nieuw punt is de repatriëring van passagiers bij insolventie. Die moet verzekerd zijn. In de meeste gevallen zal een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voldoende zijn.