Stappenplan bezwaarprocedure TVL SBI-code

Geplaatst op 25-03-2021  -  Categorie: Corona TOGS/TVL

Op dit moment zijn er bij ons 26 ondernemers bekend die bij de TVL aanvraag niet beoordeeld worden op de juiste hoofdcode. Omdat we nog steeds aanmeldingen hiervoor ontvangen doen we hiermee nogmaals de oproep, hoor jij hier ook bij? Meld je dan bij ons.

We hebben een kort stappenplan opgezet voor diegenen die nog niet op hun juiste hoofdcode beoordeeld worden.

Eerst even in het kort nog de aanvraagperiodes
TVL Q3 betrof de maanden juni, juli, augustus en september 2020.

TVL Q4 betrof de maanden oktober, november en december 2020.
Op dit moment kan TVL Q1 worden aangevraagd tot 30 april voor de maanden januari, februari en maart 2021. Aanvragen kan via Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) | RVO.nl | Rijksdienst, mits je aan de voorwaarden van onder andere omzetverlies en minimum vaste lasten voldoet.

Bezwaar
Het is belangrijk om een bezwaar in te dienen als de aanvraag niet op de juiste wijze beoordeeld is.
In de brief van de staatssecretaris aan de Tweede Kamer van 10 maart verwijst zij ook naar alle afgehandelde en lopende bezwaren van ondernemers die opnieuw beoordeeld zullen gaan worden door de RvO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland).

Stappenplan na het aanvragen van de TVL

1.
Er komt een toekenning of afwijzing van de RvO:

  • toekenning TVL op basis van code 5030 of 5010, dat is het toekenningpercentage (43%)
  • toekenning TVL, maar op basis van een verkeerde hoofdactiviteit, dan is het van belang om binnen de gestelde bezwaartermijn een bezwaar in te dienen bij de RvO
  • afwijzing TVL, dan is het belangrijk om binnen de gestelde bezwaartermijn een bezwaar in te dienen bij de RvO

Een bezwaar indienen kan een ondernemer zelf doen of door de boekhouder/accountant laten doen. De BBZ  heeft een opzet hiervoor gemaakt.

Het indienen van bezwaar moet vooral tijdig, dus binnen de juiste termijn worden gedaan. In eerste instantie kan dat een korte brief zijn waarin vermeldt wordt:

- ontvangst beslissing (met kenmerk …..)
- niet akkoord met deze beslissing
- motivering wordt later toegelicht

De (latere) motivering moet inzage geven waarom de onderneming recht heeft op TVL, waarom de gehanteerde code niet klopt, wat er aan gedaan is om de code aan te passen, een omschrijving van de activiteiten van de onderneming in lijn met de SBI-code die gebruikt had moeten worden.

Ben je te laat met indienen? Laat het ons weten.

2.
Diegenen die verzekerd zijn via de EOC voor rechtsbijstand bij de NNPC, worden verzocht zich aan te melden bij de NNPC. De NNPC kan helpen bij het indienen van een bezwaarschift inzake TVL. Zij hebben inmiddels al veel ondernemers geholpen bij dit onderwerp.


3.
Op het bezwaar volgt een reactie van de RvO. Indien dit wederom een afwijzing is, kan er binnen 6 weken een beroepschrift ingediend worden bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBb). De informatiegegevens over hoe men waar en wanneer beroep kan instellen staan in de brief van de RvO.

Het is belangrijk om een beroepschrift in te dienen bij het CBb. Het CBb vraagt op hun beurt weer aandacht bij het ministerie voor het probleem.  De staatssecretaris verwijst hiernaar in haar kamerbrief.

Let op: verstuur je een bezwaar- of beroepschrift?
Verstuur de brief dan per mail (met leesbevestiging), aangetekend én via de gewone post. Bewaar een kopie voor jezelf. Zorg dat je kan bewijzen dat het bezwaar- of beroep tijdig is ingediend.

Tip: loop je huidige inschrijving bij de Kamer van Koophandel nog een keer na qua codes en omschrijvingen.

Heb je vragen of heb je jouw bezwaar te laat ingediend?
Meld je dan bij adnerb.[antispam].@debbz.nl.