Oplossing feitelijke hoofdactiviteit voor TVL-regeling komt dichterbij 

Geplaatst op 11-03-2021  -  Categorie: Corona TOGS/TVL

Ondernemers die ‘de verkeerde SBI code’ hadden, kunnen vanaf het eerste kwartaal 2021 aanspraak maken op de steun die past bij hun werkelijke hoofdactiviteit, ondanks de toegekende code. Het moet dan wel voldoende aangetoond kunnen worden wat die hoofdactiviteit is. Staatssecretaris Mona Keijzer heeft dat gisteren aangekondigd. Het is weer stapje in de goede richting.

Bij de BBZ is een groep van 26 ondernemers bekend die nog geen TVL uitkering krijgen, gebaseerd op hun feitelijke hoofdactiviteit ( 5030 of 5010). We communiceren intensief met deze groep en onderzoeken de verschillende mogelijkheden.

De brief van 10 maart van Mona Keijzer aan de Tweede Kamer biedt verbeterde perspectieven op dit punt. In de brief geeft ze aan alle afgehandelde en nog lopende bezwaren van ondernemers op het punt van feitelijke hoofdactiviteit, opnieuw te laten beoordelen door de RVO. Indien de ondernemer van mening is een andere hoofdactiviteit te hebben dan blijkt uit de registratie in het handelsregister op 15 maart 2020, dan gaat de RvO onderzoek doen naar de feitelijke hoofdactiviteit van de onderneming. 

Mona Keijzer heeft besloten om vanaf het eerste kwartaal 2021 anders om te zullen gaan met de activiteitenomschrijving in het handelsregister. Als de ondernemer voldoende weet aan te tonen dat de activiteiten onder 5030 of 5010 horen, dan zal de RvO bij de subsidieverlening van de hoofdactiviteit die hoort bij de feitelijke activiteit uitgaan. 
 
Wij roepen iedereen, die nog niet op de juiste hoofdcode beoordeeld wordt bij de TVL-aanvraag, op zich bij ons te melden en een bezwaarschrift in te dienen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb). Neem contact op met Brenda