BBZ praat mee over besteding 15 miljoen

Geplaatst op 24-09-2020  -  Categorie: Corona noodfonds

De regering heeft een noodfonds van 15 miljoen beschikbaar gesteld, maar voor wie het geld precies is en hoe het verdeeld moet worden, moet nog duidelijk worden. De BBZ zal via de betrokken ministeries invloed uitoefen op de verdeelsleutel. Het belangrijkste departement is Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW), maar ook Economische Zaken (eigenaar van het geld) en Infrastructuur en Waterstaat zijn betrokken. Op basis van de regelmatige uitwisselingen met deze ministeries en de toezeggingen die gedaan zijn gaan we er vanuit dat we nu snel mee kunnen praten. Om onze insteek te bepalen hebben we verleden week een viertal punten voorgelegd aan de leden (en indirect ook aan de bredere groep van ondernemers in de chartervaart). De reacties zijn besproken in het BBZ bestuur en hebben geleid tot enkele aanpassingen. Goed is om te bedenken dat we om onze mening zijn gevraagd maar dat we niet beslissen. Dat doet alleen de regering zelf.

Over het proces

Het ministerie van OCW is nu aan zet. Zij zullen in een eerste gesprek duidelijk moeten maken hoe de regering bedacht heeft dat het geld besteed zou moeten worden. Over de voortgang zullen we onze leden informeren en ook op
www.debbz.nl is de voortgang te volgen. We weten op dit moment niet hoe lang er voor nodig zal zijn om het proces af te ronden. Idealiter komt de steun of een deel daar van voor de winter, voor er onderhoud gepleegd moet worden.

Wat er aan voorafging
Op 15 april heeft de BBZ heeft een brief aan de minister gestuurd. In de brief vragen we om het verbeteren van de toegankelijkheid van de generieke steunmaatregelen en om het oprichten van een noodfonds voor de chartervaart. Twee maanden later was er een manifestatie van de Hollandsche Zeilvloot bij Pampus. Een geweldige schijnwerper op de chartervloot met veel aandacht in de nationale en internationale pers.  Op 22 juni heeft de Hollandsche Zeilvloot een petitie aangeboden aan Wytske Postma van het CDA.
Ook vanuit gemeenten kwam er extra druk op de minister. In een brandbrief aan het kabinet vroegen zeventien gemeenten rond het IJsselmeer om hulp voor de schippers. 
De BBZ ging ondertussen door met lobbyen in de Tweede Kamer voor een noodfonds. Met na
me Tjeerd de Groot en Kees Verhoeven van D66 maakten zich sterk en verenigden de coalitie-partijen in de Tweede Kamer om het Varend Erfgoed extra te steunen. Alle acties om de vloot te behouden hebben meegeholpen om de regering te overtuigen van de noodzakelijkheid voor een noodfonds. Met als uiteindelijk resultaat dat er 15 miljoen naar het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) gaat, bestemd voor het varend erfgoed, de Bruine Vloot. 

De BBZ aandacht gaat niet alleen uit naar het steunfonds. We werken hard aan het beschikbaar houden en verruimen van de generieke steunmaatregelen. Samen met een jurist hebben we bezwaar aangetekend tegen de berekening van de TVL-regeling zodat getroffen ondernemers voor wie de regeling mede is opgezet op de juiste manier in hun vaste lasten tegemoet gekomen worden. Hierin is ook meegenomen dat we graag zien dat de verstorende effecten die de NOW-regeling op de branche heeft, worden weggenomen.