Vragen Corona Subsidie Bruine Vloot

Geplaatst op 01-06-2021  -  Categorie: Corona noodfonds

De BBZ heeft de reacties verzameld over de bekendgemaakte subsidieregeling voor de Bruine Vloot, de verdeling van de 15 miljoen. We hebben vragen over de regeling voorgelegd aan de ministeries van Economische Zaken en Onderwijs Cultuur en Wetenschappen. De antwoorden zullen bepalend zijn voor vervolgstappen van de BBZ.

Ten eerste lijkt het dat de regeling de meeste zeilschepen goed gaat bedienen en dat er substantiële steun gegeven kan worden. Dat is goed nieuws. Mooi is ook dat het waardevol kan zijn voor het verder beschermen of aandacht krijgen voor de erfgoedwaarde van de zeilvloot, ook op de langere termijn. Tegelijkertijd zien we ook dat er afvallers zijn en dat doet pijn. Een deel van de vragen die we aan de ministeries hebben voorgelegd gaat daar over. Duidelijk is, en was al, dat de motorpassagiersvaart er niet bij zit. De Staatssecretaris had natuurlijk al eerder laten weten dat alleen de historische zeilvaart ondersteund zou worden. Die pijn wordt nu weer opnieuw ervaren door de leden, dat zien we duidelijk in de reacties. Wat de BBZ betreft moet de hele chartervaart ondersteund worden en komt er voor de motorschepen een vergelijkbare regeling.

De vragen die we hebben voorgelegd:

  • Er waren veel vragen en zorgen over de starters, een tiental ondernemers die vlak voor of tijdens de Corona crisis een schip hebben gekocht. Door de gebrekkige toegang tot de andere steunmaatregelen was er al veel aandacht voor deze groep, zowel in de Tweede Kamer als in de pers en aan de gesprekstafel van EZK en OCW, maar in de nu gepubliceerde regeling staat er niets over. De BBZ wil weten hoe het zit.
  • Ook over de replica’s en schepen jonger dan 50 jaar zijn vragen. Ook die groep is uitvoerig besproken met de ministeries. Het was duidelijk dat volgens de regering de steun voor varend erfgoed zou moeten zijn en dat veruit het grootste deel van die groep ouder dan 50 jaar is (een door het Register Varend Erfgoed gehanteerd criterium), maar het is niet duidelijk gemaakt waarom replica’s daar niet toe zouden behoren. Het pleidooi is in ieder geval uitvoerig door de BBZ gemaakt. We denken een aardig beeld te hebben van de groep van ondernemers met een schip jonger dan 50 jaar maar roepen eigenaren op om zich te melden bij de BBZ (adnerb.[antispam].@debbz.nl) om te zien of dat beeld ook compleet is.
  • Er zijn tot slot ook vragen over het de-minimuskader, een plafond van 200.000 euro steun in 3 jaar. Wat houdt het in en treft dit niet met name de grotere schepen?

We hopen zo spoedig mogelijk de reactie van de regering te kunnen delen om vervolgens, zoals gezegd, ons te beraden op een vervolg.