Corona Subsidie Bruine Vloot bekend

Geplaatst op 27-05-2021  -  Categorie: Corona noodfonds  -  Auteur:

De regeling voor de aanvullende uitkering uit de pot van 15 miljoen is gepubliceerd. Staatssecretaris Keizer heeft in een brief aan de Tweede Kamer de regeling verder toegelicht. Hieronder de criteria:

 • De subsidie is bedoeld voor mkb-ondernemers, die aantoonbaar een zeilschip exploiteren dat 50 jaar of ouder is en in het handelsregister geregistreerd staan onder de SBI-codes 5010 (Zeevaart), 5030 (Binnenvaart) of 9103 (Monumenten zorg).
 • Voor ondernemers die dezelfde activiteiten uitvoeren, maar een andere SBI-code hebben, zal een gerichte hardheidsclausule worden opgenomen in de regeling.
 • Bij het berekenen van de subsidie worden de inkomsten in de periode 1 april 2020 tot en met 31 december 2020 vergeleken met dezelfde periode in 2019.
 • Om in aanmerking te komen voor deze subsidie moeten ondernemers minimaal 30% omzetverlies hebben in deze maanden in 2020. Daarnaast moeten ze ook minimaal € 1000 aan vaste lasten hebben.
 • Ondernemers die in aanmerking komen voor deze regeling, ontvangen subsidie op basis van een subsidiepercentage van 50%.
 • De subsidie wordt als volgt berekend: Referentieomzet 2019 * percentage omzetverlies 2020 * vaste lasten percentage van 43% + variabele lasten percentage van 30%=73% * subsidiepercentage van 50%. De percentages zijn zo bepaald dat een ondernemer ook met samenloop TOGS en TVL geen overcompensatie ontvangt.
 • Voor de ondernemers zal op de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een rekentool beschikbaar komen.
 • Het maximumbedrag van deze subsidie is € 124.999.
 • De regeling wordt uitgevoerd door RVO. Op dit moment treft RVO de voorbereidingen voor het openstellen van deze regeling. Zoals aangekondigd in de brief aan uw Kamer van 17 februari jl. verwacht ik dat deze regeling eind juni 2021 open kan.
 • De regeling zal gebruik maken van het de-minimiskader, wat betekent dat de ondernemers moeten verklaren over een periode van drie belastingjaren niet meer dan € 200.000 aan steun op grond van dit steunkader te hebben ontvangen.
 • Vanwege het feit dat het gaat om een subsidie over 2020 zal de subsidie direct worden vastgesteld.

We horen graag wat jullie er van vinden en dan beraden we ons op een reactie. Stuur je opmerkingen aan adnerb.[antispam].@debbz.nl