3e steunpakket en noodfonds

Geplaatst op 31-08-2020  -  Categorie: Corona noodfonds

Verlenging maatregelen 3e noodpakket

TVL verlenging

De eerste periode van de TVL-regeling loopt tot en met 30 september en kan tot 30 oktober 2020 worden aangevraagd. In het 3e noodpakket is besloten dat de TVL-regeling doorloopt tot en met juni 2021.


Aanpassing ten opzichte van de eerste periode:

  • De nieuwe TVL is in drie periodes van drie maanden aan te vragen. Voor iedere periode moet de ondernemer een nieuwe aanvraag doen.
  • Het bedrijf heeft minimaal €4.000 aan vaste lasten in drie maanden (in plaats van vier maanden).
  • Het maximum subsidiebedrag wordt €90.000 (in plaats van €50.000).
  • Na 1 januari 2021 wordt de TVL langzaam afgebouwd. De grens voor omzetverlies wordt dan in stappen verhoogd. Tot 31 december 2020 geldt nog de huidige grens van minimaal 30% omzetverlies.

De details van de verlenging worden op dit moment uitgewerkt. Zie ook de website van de rijksoverheid.

 

NOW 3

De NOW regeling voor het behoud van personeel wordt per 1 oktober ook met drie keer drie maanden verlengd. De precieze voorwaarden van NOW 3 worden op dit moment nader uitgewerkt en zullen uiterlijk 1 oktober bekend worden gemaakt. Het UWV streeft ernaar het eerstvolgende aanvraagtijdvak per 16 november 2020 te openen.

 

Belastinguitstel, terugbetalingsregeling

Ondernemers kunnen tot uiterlijk 1 oktober uitstel van belasting aanvragen of een verlenging van het uitstel aanvragen. Het uitstel loopt uiterlijk op 1 januari 2021 af. Er komt een terugbetalingsregeling van twee jaar om de opgebouwde schuld af te lossen. Zie meer informatie in deze link.

 

Tozo 3

Deze regeling voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt. Tozo 2 kan tot 30 september worden aangevraagd. Tozo 3 loopt van 1 oktober 2020 tot 1 juli 2021. Informatie over deze verlenging in deze link.

 

Noodfonds

Er is door de regering 15 miljoen euro toegezegd aan de ‘bruine vloot’. Voor wie het precies is en wat de voorwaarden precies zijn, zal onderwerp van gesprek en onderhandeling worden. De BBZ zal proberen invloed uit te oefenen op het verdere proces en het snel beschikbaar komen van het geld. De steun is ontzettend belangrijk voor de vloot.

Tegelijkertijd, naast alle vreugde over deze toezegging, zijn wij er ons van bewust dat dit bedrag alleen niet voldoende is om de coronaperiode te overbruggen. Zonder de hulp van gemeentes en regionale overheden, zonder de hulp van de bedrijven die schippers afbetalingsruimte geven en klanten die coulant zijn, zonder al die hulp, zouden we het nog steeds niet redden. Het fonds is noodzakelijke extra steun, niet een vervangend pakket.