Update verdeling 15 miljoen

Geplaatst op 05-11-2020  -  Categorie: Corona noodfonds

Wie zitten er aan tafel en waarom?
De regering heeft 15 miljoen euro steun uitgetrokken voor ‘varend erfgoed (bruine vloot)’ zonder dat goed omschreven is wie daar precies mee bedoeld wordt. Dat heeft tot gevolg gehad dat verschillende partijen die zich aangesproken voelden zich gemeld hebben bij het ministerie van  OCW. Drie van die partijen (BBZ, FVEN en HISWA) zijn aan tafel gezet door de ministeries om samen voorstellen te doen voor de omschrijving.

Wat wordt er besproken?
Het traject zou opgedeeld kunnen worden in drie sporen:

 1. Omschrijven van de groep
  Alhoewel de achterban van het FVEN en de BBZ niet helemaal met elkaar overeenkomt, is er wel overeenstemming dat het moet gaan om bedrijfsmatige met passagiers varende schepen.
 2. Bepalen hoe het geld verdeeld moet worden
  Er kunnen verschillende criteria ingezet worden om tot een verdeling te komen. Welke criteria uiteindelijk een rol spelen is nog niet duidelijk, wel is er overeenstemming (bij de drie organisaties) dat de zeilende schepen verhoudingsgewijs meer geld zullen moeten krijgen dan de motorvaart.
 3. Instrument zoeken om het geld bij de ondernemer moet komen
  De voorkeur van de ministeries lijkt uit te gaan naar een TVL achtige regeling, hier is nog geen overeenstemming over bereikt.

Wat zijn de knelpunten?
Voor de zeilschepen die met 12 personen of meer varen, zijn er duidelijkere criteria dan voor de groep die met minder passagiers varen. Voor deze groep zijn we nog op zoek naar criteria waarmee we ook deze groep kunnen omschrijven. Dit geldt ook voor de replica's. Voor de motorschepen is er vooral de zorg dat het geld weg kan lekken naar een veel grotere groep. De inzet is om de groep zo klein mogelijk te houden, maar wel de motorcharterschepen meeneemt.

Wat is de inzet van de BBZ?

 • Zo snel mogelijk tot een oplossing komen.
 • Voor zoveel mogelijk ondernemers een werkbare oplossing vinden.
 • Er voor zorgen dat er een substantieel bedrag bij de schepen komt.
 • Als het niet genoeg is terug gaan naar de regering voor meer geld.