Brief aan de minister met verzoek om een Noodfonds

Datum: 23 april 2020
De Nederlandse chartervloot ligt door de coronamaatregelen stil en heeft hulp nodig. De BBZ heeft daarom een brief aan de minister gestuurd. In de brief vragen we om het verbeteren van de toegangkelijkheid van de gene...

TONK regeling

Datum: 26 januari 2021
Het kabinet gaat extra hulp bieden aan diegenen die niet geholpen zijn door de generieke maatregelen en die tussen wal en schip kunnen belanden. Via de gemeenten wordt extra hulp geboden door tijdelijke ondersteuning van noodzakelijke kosten (TONK...

Verdeling noodfonds

Datum: 22 januari 2021
Maandag 18 januari stonden de gesprekken met de brancheorganisaties en de ministeries over de verdeling van de 15 miljoen voornamelijk in het teken van de Kamervragen, een brandbrief van schippers en vragen van boekingskantoren. De brief van een m...

Uitbreiding steunpakket TVL

Datum: 22 januari 2021
Het steunpakket voor ondernemers wordt uitgebreid.Voor de TVL-regeling betekent dit onder andere: de nieuwe subsidiepercentages voor Q1 en Q2 gaan omhoog naar 85%. Het omzetverlies moet nog wel minimaal 30% zijn.  het maximale subsidiebedrag g...

Stappenplan

Datum: 21 januari 2021
Wij hebben het ministerie gevraagd naar een soort stappenplan voor de mogelijkheden voor het komende seizoen.Wat is er mogelijk in welke situatie?Het ministerie heeft aangegeven hier nog geen uitspraken over te kunnen doen, maar onze vragen worden...

Uitbreiding steunpakket starters

Datum: 21 januari 2021
Er komt een regeling voor starters die tussen 1 januari en 30 juni 2020 een bedrijf zijn begonnen. De invulling wordt nog vastgesteld maar het zal gebaseerd worden op de TVL-regeling. Deze regeling is voor zowel het 1e als het 2e kwartaal 2021. De...

Uitbreiding steunpakket NOW en Tozo

Datum: 21 januari 2021
De NOW-subsidie gaat omhoog van 80 naar 85 procent van de loonsom. De loonsomvrijstelling blijft 10 procent.Vanaf 15 februari kan de aanvraag voor januari, februari en maart worden gedaan.Meer informatie over de NOW-regeling: Vierde aanvraagperiod...

TVL aanvraag Q4

Datum: 18 januari 2021
De TVL voor Q4 kan nog worden aangevraagd tot 29 januari 17.00 uur. Q4:  omzet 1 oktober tot en met 31 december 2020 (de omzet wordt vergeleken met 1 oktober tot en met 31 december 2019)De minimale voorwaarden om voor Q4 in aanmerking te komen zij...

Brainstormsessie

Datum: 18 januari 2021
Wat is er nog mogelijk in transitiejaar 2021?   Brainstormsessie moet nieuwe ideeën losmaken  De BBZ organiseert op 19 januari een online brainstormsessie.  Het idee is om op een digitaal achterdek met mensen van binnen en buiten de sector tot n...

VZR voucherkredietfaciliteit

Datum: 17 januari 2021
De afgelopen periode heeft VZR Garant contact gehad met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat over een voucherkredietfaciliteit voor de reissector. VZR Garant is aangeboden deel te nemen aan deze faciliteit, waardoor haar deelnemers een ...

Uitstel van keuring binnenvaart mogelijk

Datum: 07 januari 2021
Als aangetoond kan worden dat er, als gevolg van de Corona-uitbraak, niet op tijd een keuring uitgevoerd kan worden, dan kan uitstel van keuring aangevraagd worden. Uitstel kan verleend worden voor 6 maanden. Het kan alleen als het in nauw overleg...

SBI hoofdcode

Datum: 06 januari 2021
In december hebben wij een bericht geplaatst over de “foutieve” SBI-hoofdcodes voor de TVL-regeling omdat een rechter heeft vastgesteld dat er voor toekenning van de TVL steun, de ondernemer bepaalt wat de hoofdactiviteit is. De eerst vermelde bed...

Stappenplan

Datum: 06 januari 2021
Wij krijgen steeds meer vragen over de mogelijkheden voor het komende seizoen. Daarom hebben wij navraag gedaan bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor een soort stappenplan, wat is er mogelijk in welke situatie. Bijvoorbeeld, in ...

Uitstel aflossing Tozo-lening

Datum: 04 januari 2021
Alle zelfstandig ondernemers die in de Tozo een lening voor bedrijfskapitaal zijn aangegaan of nog aangaan, krijgen betalingsuitstel tot 1 juli 2021. Per 1 juli 2021 kan men starten met terugbetalen, dat is een uitstel van 6 maanden. Daarnaast wor...

Ondernemer bepaalt zelf Hoofdactiviteit

Datum: 23 december 2020
Gisteren 22 december heeft de rechter vastgesteld dat er voor toekenning van de TVL steun de ondernemer bepaalt wat de hoofdactiviteit is. Volgens de staatssecretaris was de eerst vermelde bedrijfsactiviteit de hoofdactiviteit en was deze bepalend...

Nieuwe maatregelen per 14 december

Datum: 15 december 2020
Overzicht nieuwe maatregelen na persmoment 14 december: Buiten de eigen woning geldt dat maximaal 2 personen in groepsverband ergens heen mogen gaan of iets mogen ondernemen. Een groep mag bestaan uit maximaal 2 personen (exclusief kinderen t/...

Save the date

Datum: 15 december 2020
Uitnodiging Symposium Toekomst van de bruine vloot Donderdag 4 maart 2021Van 15.00 tot 17.00 uurLocatie: Zuiderzeemuseum of digitaal Op 4 maart 2021 wordt het Symposium Toekomst Bruine Vloot gehouden in het Zuiderzeemuseum Enkhuizen. Het doel is ...

Wijziging subsidiepercentage TVL

Datum: 09 december 2020
Belangrijke wijziging TVL:"Het subsidiepercentage van de TVL wordt in TVL Q4 2020 en TVL Q1 2021 afhankelijk van het omzetverlies. Bij 30% omzetverlies is het subsidiepercentage 50%. Bij 100% omzetverlies loopt dit op naar 70%."De RvO geeft aan da...

Kerncijfers, nieuwe oproep

Datum: 02 december 2020
We hebben al veel reacties ontvangen op de enquête, maar we hebben nog steeds niet voldoende om accurate kerncijfers te kunnen maken. Daarom deze oproep: heb je de enquête nog niet ingevuld, doe dat dan alsnog. Het belang van de kerncijfers van de...

NOW 3e kwartaal

Datum: 02 december 2020
De tegemoetkoming tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) voor de periode oktober, november en december 2020 kan nog worden ingediend tot en met zondag 13 december 2020. Via deze link van het UWV kan de aanvraag ingediend worden.

TVL Q4 kan worden aangevraagd

Datum: 25 november 2020
De TVL-regeling voor het vierde kwartaal kan vanaf 25 november worden aangevraagd. De aanvraag voor dit kwartaal kan tot en met 29 januari 2021 17:00 uur gedaan worden.Voor het vierde kwartaal geldt eenmalig dat het maximum uit te keren bedrag € 9...