klipperrace
Logingegevens vergeten?

LAATSTE NIEUWSBERICHTEN

VZR Garant in de lucht

Datum: 11 juli 2019
VZR Garant is officieel opgericht bij de notaris te Utrecht. Bij deze gelegenheid waren ook twee BBZ leden en leden van VZR Garant aanwezig, Charissa Töller-Tromp (Gulden Leeuw) en Harry Müter (Morgenster). Als eerste leden van VZR Garan...

Protest tegen plannen voor zonnepanelen in het IJsselmeer

Datum: 10 juli 2019
De BBZ, samen met andere organisaties, protesteert met een petitie tegen de plannen van D66 voor zonnepanelen in het IJsselmeer. De ondertekenaars willen dat Provinciale Staten van Friesland zich actief verzet tegen de plannen. De petitie, ee...

Ontwikkelingen Haven Terschelling

Datum: 03 juli 2019
Op 26 juni is de Startnotitie Masterplan Havengebied Terschelling in de raadscommissievergadering besproken. De BBZ en de VBZH waren hierbij aanwezig en hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om in te spreken. Tijdens deze vergadering zijn ook ...

BBZ zet in op uitzondering voor chartervaart watertoeristenbelastingheffing in Hoorn

Datum: 02 juli 2019
De BBZ is sinds de invoering van de watertoeristenbelasting druk bezig geweest om in gesprek te komen met de fracties van Hoorn, de wethouder en de nieuwe havenmanager. Inmiddels zijn de gesprekken afgerond en hebben we duidelijk gemaakt wat de ge...

Bezoek aan Hamburg

Datum: 28 juni 2019
In opdracht van de Europese Commissie wordt er onderzoek gedaan naar de certificering van zeilschepen (op zee). Klassebureau DNV/GL voert het onderzoek uit en zal ook met aanbevelingen komen. Harry Muter en Paul van Ommen namen vorige week maandag...

ILT inspecties tijdens OEROL

Datum: 27 juni 2019
ILT heeft tijdens OEROL een tiental zeilschepen bezocht en aan inspectie onderworpen. Volgens ILT vielen er een paar trends te ontdekken. Ten eerste lijkt het er op dat tot twee jaar na de keuring voor het certificaat alles goed op orde is, maar ...

EuroSOLAS in december van kracht

Datum: 19 juni 2019
De nieuwe (eigenlijk herziene) Europese Richtlijn voor Passagiersschepen heet 2017/2108/EC en wordt op 21 december dit jaar van kracht. In die richtlijn (in Brussels jargon EuroSOLAS) is de rol van het zeilschip als uitzonderingscategorie gedefin...

Beweging in Nieuwe Eisen

Datum: 19 juni 2019
Het heeft een tijd stil gestaan door interne kwesties op het ministerie, maar de draad zal dan nu toch weer opgepakt worden. Er is een vergelijkend onderzoek uitgevoerd door DNV/GL van onze regels voor de zeilvaart. Inzichtelijk is gemaakt op welk...

Havenkrant 2019

Datum: 12 juni 2019
Op verzoek van de havenmeesters heeft de BBZ een havenkrant gemaakt met daarin praktische informatie voor de schipper zoals aanmeldprocedure en geplande werkzaamheden per haven voor het komende jaar. De havenkrant wordt regelmatig bijgewerkt....

Amsterdam

Datum: 12 juni 2019
Vorig jaar mei is de Pontsteiger in de Oude Houthaven in gebruik genomen met ligplaatsen voor de zeilchartervaart. Daarnaast zijn er al geruimere tijd ligplaatsen voor de motorchartervaart in de IJhaven. Beide ligplaatsen liggen in een gebied dat ...