klipperrace


VACATURE

Beleidsmedewerker

Functieomschrijving
Een afwisselende functie waarin je veel verschillende taken oppakt. Als (beginnende) beleidsmedewerker volg je verschillende onderwerpen die van belang zijn voor de aangesloten leden. Je volgt de ontwikkelingen, hoort de meningen van leden, probeert beleidsmakers te beinvloeden en doet verslag aan de achterban. De onderwerpen gaan voornamelijk over werk en inkomen, verzekeringen en ondernemen. Daarnaast doe je ledenwerving, redactioneel en licht administratief werk. lees meer


LAATSTE NIEUWSBERICHTEN

Koopvaardersschutsluis

Datum: 16 april 2019
De wanden van de Koopvaardersschutsluis verslechteren sneller dan verwacht. Op dit moment vinden herstelwerkzaamheden plaats en vindt onderzoek plaats naar omvaarroute via de Boerenverdrietsluis als de Koopvaardersschutluis wordt gerenoveerd. He...

Toekomst ligplaatsen in Kiel onzeker

Datum: 16 april 2019
Door werkzaamheden aan de sluis in HoIltenau en de gedachte dat de kade niet langer nodig is, is het onduidelijk hoe lang de chartervaart nog gebruik kan maken van de Tiessenkai.  De BBZ probeert samen met lokale ondernemers en de Duitse zust...

Handhavingsbeleid chartervaart Port of Amsterdam

Datum: 16 april 2019
De havenmeester van Amsterdan heeft besloten tot een proef met een gele/rode kaarten systeem. Deze proef zal na een jaar geëvalueerd worden waarna er besloten wordt of dit handhavingsbeleid structureel zal worden. Het uiteindelijke doel is om...

Checklist controle en onderhoud

Datum: 04 april 2019
In de branchenorm Rondhouten staat een voorbeeld checklist. We hebben hem iets aangepast en in excel gezet zodat je er goed zelf mee aande slag kunt. Systematische controle van de ‘veiligheid kritieke componenten’ (ovv-jargon) is ontz...

Calamiteitenplan voor de Walorganisatie

Datum: 04 april 2019
Als er zich een calamiteit voordoet aan boord zal de bemanning de handen vol hebben aan het schip en de opvarenden. Daar ligt natuurlijk ook de eerste prioriteit. De walorganisatie heeft een eigen rol te spelen als zaken fout gaan. Natuurlijk gaat...

Amsterdam

Datum: 20 maart 2019
Port of Amsterdam organiseert een nieuw periodiek overleg voor de passagiersvaart. De BBZ neemt deel aan het overleg om de belangen van de binnen- en zeevaartleden te behartigen. Vaste agenda-onderwerpen zijn ligplaatsenbeleid, bruggen en voor de ...

Binnen telt (weer) voor Zee

Datum: 14 maart 2019
De vaartijd die nodig is om als Rating Deck op zee te varen mag ook weer op de binnenzeilvaart zijn opgedaan. Kijk voor de precieze eisen op de site van KIWA, de instantie die vaarbevoegdheden uitgeeft. Door gezamenlijk optreden van de EZS en BBZ ...

Contract voor ZZPer

Datum: 08 maart 2019
De BBZ werkt aan een standaard format voor een contract tussen de ZZper en de opdrachtgever. De zelfstandige schipper is steeds belangrijker geworden voor de chartervaart. Opdrachtgevers en opdrachtnemers zijn blij met die ontwikkeling over het al...

Overleg Ministerie

Datum: 07 maart 2019
Door personele wijzigingen op het ministerie dachten we er verstandig aan te doen een gesprek te beleggen om meer zekerheid te krijgen over de inzet van het departement en de bereidheid om iets nieuws op te zetten. Dus eigenlijk om zeker te weten ...

Tripartite

Datum: 06 maart 2019
Dinsdag 12 maart neemt de BBZ weer deel aan het Tripartite overleg zeevaart. Door reorganisaties bij ILT is dat het laastste jaar er bij ingeschoten. De BBZ schuift nu voor het eerst aan tafel bij het overleg voor de hansdelsvaart. Deelnemers zijn...