NIEUWS

Minister Van Nieuwenhuizen ontvangt eerste branchenorm

17 september 2018
De minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen, heeft de branchenorm voor controle en onderhoud van rondhouten in ontvangst genomen uit handen van BBZ voorzitter Sicko Heldoorn. De norm, samengesteld door schippers en experts, is bedoeld voor de bemanningen aan boord van traditionele zeilschepen.
De BBZ en de minister spraken over het vervolg op het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Een belangrijke aanbeveling uit dat rapport aan de sector is dat er meer geïnvesteerd moet worden in het delen van de kennis van traditionele zeilschepen. De branchenorm voor rondhouten, een tastbaar resultaat van de inspanningen, is inmiddels aan vele bemanningsleden overhadigd en in digitale vorm gedownload. De norm zal gevolgd worden door andere normen die opgesteld worden door het Platform Veiligheid Chartervaart. In het Platform hebben naast de schippers van de BBZ ook keurende instanties, verzekeraars en experts zitting.
De minister heeft onlangs een subsidie toegekend aan de BBZ voor de oprichting van een digitaal kenniscentrum, ook een gevolg van het onderzoek. Op het Kenniscentrum zullen de branchenormen gepubliceerd worden en er zal een interactief deel worden ingericht waar experts en schippers elkaar kunnen vinden; er zal aandacht zijn voor opleidingen en andere veiligheid gerelateerde onderwerpen.

De Branchenorm Ronhouten is de eerste in een reeks die ontwikkeld wordt door het Platform Veiligheid Chartervaart. De rondhouten norm beoogt een bijdrage te leveren aan de veiligheid. Beschreven wordt waar het eerste verzwakking zal optreden, hoe de zwakke plekken te herkennen zijn, hoe ze moeten worden beoordeeld, welke actie vervolgens nodig is en wanneer de hulp van een expert ingeroepen moet worden. De branchenormen geven belangrijke aanwijzingen ook voor het onderhoud.
Het Platform Veiligheid Chartervaart werkt nu aan een norm voor de beoordeling en onderhoud van het staand en lopend want en een hulpmiddel voor het plannen van het onderhoud van de veiligheidskritieke componenten van een schip.

Subsidie Kenniscentrum Chartervaart

woensdag 20 juli 2018

Het ministerie heeft een subsidie aanvraag van de BBZ goedgekeurd van ruim 30.000 euro. Het geld wordt aangewend voor het opzetten van een digitaal kenniscentrum voor de chartervaart waar veiligheid gerelateerde onderwerpen gepresenteerd en bediscussieerd kunnen worden. Het verspreiden van kennis over de schepen en hun operationele inzet kan zo een extra impuls krijgen. De BBZ heeft samen met het Platform Veiligheid Chartervaart de grove contouren van het Kenniscentrum uitgewerkt. Met de steun van het ministerie kunnen we nu werk gaan maken van de opzet en de invulling en daarbij willen we BBZ leden en niet-leden graag betrekken. Heb je suggesties of vragen,  aarzel dan niet contact met ons op te nemen.

Mail: luap.[antispam].@debbz.nl

 

Richtlijn Pakketreizen
20 juni 2018
Vanaf 1 juli valt de chartervaart onder de Richtlijn pakketreizen. Lees verder

 

De eerste Branchenorm is klaar

Bekijk de branchenorm hier. Het beste te openen in de PDF reader ingesteld op 1 pagina.

branchenormen

 

 

 

Politiecontrole tijdens VOR Scheveningen

5 juni 2018
Tijdens de stop over van de Volvo Ocean Race in Scheveningen (24 juni-1juli) zal er door de Zeehavenpolitie Rotterdam gecontroleerd worden op de certificering. Lees verder

BBZ reageert formeel op Aanbevelingen OVV
16 mei 2018
De BBZ heeft haar formele reactie op het onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) naar de mastbreuk van de Amicitia en de aanbevelingen aan de BBZ ingeleverd bij de Minister van Infrastructuur en Waterstaat. Lees verder 

Over de BBZ 
De BBZ, Vereniging voor Beroepschartervaart, is sinds de oprichting in 1979 dé brancheorganisatie voor de Nederlandse chartervaart. De vereniging wordt gefinancierd door contributies van de leden; scheepseigenaren, kapiteins & zetschippers, matrozen, begunstigde leden, en donateurs. 

Standpunten

  • Veilige schepen met regels die passen bij de afmetingen en het traditionele karakter van de schepen.
  • Operationele schepen midden in het hart van de stad of prominent in de historische haven, zijn goed voor het toerisme, goed voor de lokale economie en goed voor de bewoners. 
  • Betaalbare voorzieningen voor schepen in havens.
  • Behoud van het open karakter van Wad en IJsselmeer en het vergroten van de toeristische mogelijkheden.
  • Fiscale voorzieningen voor ondernemers moeten op peil blijven en in de pas lopen met de omringende landen. Concreet: Laagtarief voor binnenvaart moet blijven!

Lid worden
Iedereen die werkzaam is in de chartervaart profiteert van het werk van de BBZ. Het spreekt dus vanzelf dat je het werk van de BBZ ondersteunt.

Klik hier voor het aanmeldformulier.

Donateurs
Een aantal bedrijven steunt het werk van de BBZ. Klik hier voor de lijst met donateurs.