OVER DE BBZ

De BBZ, Vereniging voor Beroepschartervaart, is sinds de oprichting in 1979 dé brancheorganisatie voor de Nederlandse chartervaart. De BBZ is de gesprekspartner voor overheden op lokaal en internationaal niveau; we praten mee over de eisen die gesteld worden aan schepen en de bemanning, de inrichting van het vaargebied en over juridische en fiscale kwesties.

De vereniging wordt gefinancierd door contributies van de leden; scheepseigenaren, kapiteins & zetschippers, matrozen, begunstigde leden, en donateurs.

STANDPUNTEN

  • Veilige schepen met regels die passen bij de afmetingen en het traditionele karakter van de schepen.
  • Operationele schepen midden in het hart van de stad of prominent in de historische haven, zijn goed voor het toerisme, goed voor de lokale economie en goed voor de bewoners. 
  • Betaalbare voorzieningen voor schepen in havens.
  • Behoud van het open karakter van Wad en IJsselmeer en het vergroten van de toeristische mogelijkheden.
  • Fiscale voorzieningen voor ondernemers moeten op peil blijven en in de pas lopen met de omringende landen. Concreet: Laagtarief voor binnenvaart moet blijven!

CONSUMENTEN

De branche vindt het belangrijk dat de chartervaart een goede dienst levert. Om de overeenkomst tussen schipper/ondernemer en de klant probleemloos te laten verlopen heeft de BBZ Algemene Voorwaarden ontwikkeld die de transactie regelt. Log in om de BBZ AV te downloaden.

NEDERLANDSE CHARTERVLOOT

De Nederlandse chartervloot (zeil- en motorschepen) bestaat uit meer dan 400 schepen. Vroeger vervoerden de zeilschepen vracht, nu kunnen ze gehuurd worden als vakantieschip waarbij het verblijf op het water en in de havens een belangrijke rol speelt. 

Alle schepen worden verhuurd met bemanning, zij spelen een grote rol bij de vaartocht; gastvrijheid, uitleg, overleg over de route, maar ook bij de organisatie van excursies.

LID WORDEN

Nog geen lid? Schrijf je nu in. Als professional in de chartervaart doe je er alles aan om je werk zo goed mogelijk te kunnen doen en om vooruit te komen. Of je nu een eigen schip hebt, boekingen verzorgt of als ZZP zetschipper werkt.

De BBZ doet er alles aan om de randvoorwaarden waaronder jij moet werken zo gunstig mogelijk te beinvloeden zodat jij je handen vrij houdt en optimaal kunt presteren. 

De stelling is: iedereen die werkzaam is in de chartervaart profiteert van het werk van de BBZ. Het spreekt dus vanzelf dat je het werk van de BBZ ondersteunt.

Klik hier voor het inschrijfformulier.

DONATEURS

Een aantal bedrijven steunt het werk van de BBZ. Klik hier voor de lijst met donateurs. 

BBZ wadden workshops

januari 2018

De BBZ heeft samen met Ecomare de cursus ’Wat is Wad?’ ontwikkeld. Het belooft, net als voorgaande jaren, weer een boeiende training te worden. In 5 dagdelen wordt zoveel mogelijk verteld over het leven op en in het Wad, en hoe je deze kennis op een boeiende manier over kunt dragen op je gasten. Iedereen die de basistraining gevolgd heeft kan meedoen aan de vervolg training en mag zich daarna ambassadeur van het Wad noemen.

Basistraining: donderdag 1 en vrijdag 2 maart.
Vervolgtraining: donderdag 15 en vrijdag 16 maart.
Dankzij subsidie kost de cursus €105. Aanmelden of meer informatie mail naar map.[antispam].@debbz.nl

Onderzoeksrapport OVV Amicitia

25 juli 2017 Enkhuizen

De OVV heeft haar onderzoek naar het ongeval aan boord van de binnenvaart klipper Amicitia, afgerond en gepubliceerd. Het is goed dat er nu duidelijkheid is over de oorzaak van het ongeval. De BBZ onderschrijft de aanbevelingen van de Raad.

Bijna een jaar geleden vielen er drie dodelijke slachtoffers aan boord van een Nederlands charterschip. Het ongeval heeft groot leed veroorzaakt bij een Duitse familie die te gast was aan boord. De ernst van het ongeval rechtvaardigde een grondig onderzoek. Het net gepubliceerde rapport van de OVV geeft antwoord op vragen over de toedracht en oorzaak van het ongeval en doet concrete aanbevelingen om de kans op herhaling te verkleinen.

De branche heeft direct na het ongeval al verschillende acties ondernomen en door het rapport voelen wij ons gesteund in de overtuiging dat we daarmee op de goede weg zitten. In de komende periode zullen we het rapport van de Raad bestuderen om te zien hoe wij onze acties kunnen bijstellen en verbeteren. We zullen daarvoor ook in gesprek gaan met andere betrokken instanties zoals overheden, klassebureaus en boekingskantoren.

De OVV stelt dat niet iedereen over dezelfde kennis van masten of andere belangrijke scheepsonderdelen beschikt. Die conclusie heeft de BBZ ook getrokken. Het was voor ons reden om te werken aan een structuur waarin de specialistische kennis van traditionele schepen en scheeponderdelen beter met elkaar gedeeld kan worden. Kennis is ruimschoots aanwezig in de BBZ achterban, maar zal beter ontsloten moeten worden. Een eerste concrete actie was de organisatie van de Mast en Mastonderhoud Workshop die afgelopen winter is gehouden. De workshop maakt onderdeel uit van een serie die verder uitgewerkt zal worden.

Dezelfde structuur zal gebruikt worden om ook andere onderwerpen die met veiligheid en veiligheidsdenken te maken hebben prominent en blijvend op agenda van de vereniging te houden. Op die agenda staan ook de aanbevelingen van de OVV om branchenormen te ontwikkelen en om richtlijnen op te stellen voor gestructureerd onderhoud.