Test pilots

Datum: 08 april 2021
In de media is op dit moment veel aandacht voor de test pilots die de overheid uitvoert in een aantal branches. Op dit moment is er maar een klein aantal pilots mogelijk. Dat heeft te maken met de besmettingscijfers in april 2021 en omdat het om ...

Gezamenlijke inkoop AED’s

Datum: 08 april 2021
Per 01-01-2020 moeten binnenvaartpassagiersschepen bij certificaatverlenging zijn uitgerust met tenminste één automatische uitwendige defibrillator (AED). De timing is door Corona wat ongelukkig. Qua kosten. Op initiatief van leden heeft de BBZ on...

Eind maart ging ongemerkt voorbij

Datum: 08 april 2021
Er zou eind maart meer duidelijkheid moeten komen over de uitkering van de 15 miljoen, maar het bleef stil. Er zijn in de afgelopen weken ook geen overleggen meer geweest waarbij alle betrokken partijen (HISWA, BBZ, FVEN en de ministeries) gezamen...

Webinar kredietmogelijkheden en Qredits

Datum: 02 april 2021
De gevolgen van de Coronacrisis hebben een grote impact op de liquiditeit. Vouchers dienen mogelijk terugbetaald te worden aan de klanten en het uitvoeren van boekingen en omboekingen is onzeker door alle beperkingen. Met een aantal branchegenote...

Toelichting op 2009/45/ec DoC voor zeilschepen

Datum: 02 april 2021
Infrastructuur en Waterstaat heeft een verklarend document opgesteld dat duidelijkheid moet geven over de toepassing van de Richtlijn 2009/45 /ec op zeilschepen. Sinds de aanpassingen van de Europese Richtlijn 2009/45/ec is het niet meer mogelijk ...

Stappenplan bezwaarprocedure TVL SBI-code

Datum: 25 maart 2021
Op dit moment zijn er bij ons 26 ondernemers bekend die bij de TVL aanvraag niet beoordeeld worden op de juiste hoofdcode. Omdat we nog steeds aanmeldingen hiervoor ontvangen doen we hiermee nogmaals de oproep, hoor jij hier ook bij? Meld je dan b...

Persconferentie 23 maart

Datum: 24 maart 2021
Er is niet zoveel veranderd, de huidige maatregelen zijn verlengd tot en met 20 april.  Op 13 april is er een nieuwe persconferentie waarin wordt gezegd wat er na 20 april mogelijk is. Maatregelen tegen corona blijven gelden | Nieuwsbericht | Ri...

IOAZ

Datum: 24 maart 2021
Zelfstandige ondernemers ouder dan 55 jaar, maar die nog niet de WAO leeftijd bereikt hebben,  die overwegen te stoppen met de onderneming, kunnen mogelijk gebruik maken van een IOAZ uitkering. Dat is een uitkering op basis van de Wet Inkomensvoor...

Crowdfund coach

Datum: 24 maart 2021
Kun je vrienden en bekenden om steun vragen voor jouw schip? Kun je wel om hulp vragen bij mensen? Kan ik het wel doen als iedereen met Corona te maken heeft? Volgens Monique Touw van Windseeker wel. Zij heeft heel veel mensen geholpen...

Varend erfgoed juridisch beschermd?

Datum: 24 maart 2021
De BBZ heeft subsidie gekregen om onderzoek uit te laten voeren naar de mogelijkheden om ‘varend erfgoed’ beter juridisch te beschermen. De bedoeling is om te onderzoeken welke wetgeving al een beetje de goede kant op werkt, wat er nog aan mist of...

WHOA

Datum: 22 maart 2021
De WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord) helpt ondernemers die door hoge schulden failliet dreigen te gaan terwijl de bedrijfsactiviteiten nog wel levensvatbaar zijn.  Deze wet maakt het mogelijk om een akkoord te bereiken op een schuldregeli...

Tegemoetkoming starters

Datum: 22 maart 2021
Deze regeling is voor de groep starters die op dit moment geen of zeer beperkt aanspraak maken op het steunpakket. Het betreft starters die tussen 30 september 2019 en 30 juni 2020 een bedrijf zijn begonnen. Voor deze groep is het mogelijk een vol...

Praat mee met het NBTC

Datum: 17 maart 2021
De eerste fase, het formuleren van een gezamenlijke ambitie, wordt volgende week afgerond. Op basis van input vanuit verschillende hoeken heeft het NBTC een ambitie geformuleerd. We horen graag wat jullie van deze ambitie vinden. Op donderdag 18 m...

Ondernemersklankbord

Datum: 17 maart 2021
Stichting ondernemersklankbord ondersteunt al meer dan 40 jaar MKB-ondernemers, zoals advies aan starters, begeleiding van ondernemers die willen groeien, innoveren, reorganiseren of overdragen en staan ondernemers bij die failliet dreigen te gaan...

Aanvraagperiodes regelingen

Datum: 16 maart 2021
Aanvraagperiodes regelingen TVL Q1Tot 30 april 2021 17:00 uur kan TVL Q1 2021 worden aangevraagd.Voorwaarden: TVL aanvragen | Tegemoetkoming Vaste Lasten | RVO.nl Q2Naar verwachting kan  TVL Q2 2021 in de tweede helft van mei aangevraagd worden...

BBZ reactie op Kamerbrief Staatssecretaris. De rekensom is niet moeilijk

Datum: 16 maart 2021
De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat beschreef in haar brief aan de  Kamer de problematiek van de sector goed, maar zij trekt ten onrechte de conclusie dat de hoogste nood er wel af is. Sinds Corona is het elke dag slechter geworde...

Oplossing feitelijke hoofdactiviteit voor TVL-regeling komt dichterbij 

Datum: 11 maart 2021
Ondernemers die ‘de verkeerde SBI code’ hadden, kunnen vanaf het eerste kwartaal 2021 aanspraak maken op de steun die past bij hun werkelijke hoofdactiviteit, ondanks de toegekende code. Het moet dan wel voldoende aangetoond kunnen worden wat die ...

Verlenging Certificaat (en AED)

Datum: 11 maart 2021
Er is geen handhaving op verlopen binnenvaartcertificaten tot 1 augustus dit jaar. Controlerende instanties zullen bij controle aan boord geen boetes uitschrijven als het certificaat is verlopen. Voorwaarde is wel dat de schipper de afspraak over ...

Vuilwatertank waarschijnlijk eerder verplicht

Datum: 11 maart 2021
In een reactie op het voornemen va het CDNI om per 2030 het lozingsverbod uit te breiden voor kleine passagiersschepen en dagtochtschepen, zal het CESNI hoogstwaarschijnlijk de verplichting voor een vuilwatertank ook naar voren proberen te halen....

-PERSBERICHT- symposium

Datum: 04 maart 2021
Overheden en bruine vloot verstevigen band Overheden en schippers van de bruine vloot verstevigen de samenwerking. Dat was de belangrijkste constatering op het symposium “Toekomst van de Bruine Vloot”. Onderzocht wordt hoe het varend erfgoed een ...