Brief aan de minister met verzoek om een Noodfonds

Datum: 23 april 2020
De Nederlandse chartervloot ligt door de coronamaatregelen stil en heeft hulp nodig. De BBZ heeft daarom een brief aan de minister gestuurd. In de brief vragen we om het verbeteren van de toegangkelijkheid van de gene...

Mail aan leden met uitleg over de inzet van de BBZ

Datum: 19 oktober 2020
Er bestaat mogelijk onduidelijkheid over de inzet van de BBZ om ervoor te zorgen dat ook de motorchartervaart aanspraak kan maken op de 15 miljoen aanvullende steun van de regering. Ik wil graag een poging doen om de positie van de BBZ toe te lich...

Nieuwe maatregelen maken varen met gasten vrijwel onmogelijk.

Datum: 14 oktober 2020
Nieuwe maatregelen maken varen met gasten vrijwel onmogelijk. Misschien valt er nog ergens een mogelijkheid te ontdekken, zo tussen de beperkingen door, of met een groep van bijzondere samenstelling, maar varen lijkt nu voor vrijwel iedereen onmo...

NOW definitief aanvragen

Datum: 13 oktober 2020
Voor diegenen die een tegemoetkoming NOW ontvangen hebben voor de eerste aanvraagperiode (maart, april en mei 2020), geldt dat vanaf 7 oktober 2020 de definitieve berekening aangevraagd kan worden. Het ontvangen bedrag was een voorschot. Dit voor...

NBTC presenteert startnotitie tijdens bestuurlijk overleg Bruine Vloot

Datum: 09 oktober 2020
Door de coronacrisis is het varend erfgoed harder geraakt dan ooit. Het kabinet heeft inmiddels 15 miljoen euro vrijgemaakt en ook provincies en gemeenten willen de sector graag helpen. op 8 Oktober was er voor de tweede keer overleg met bestuurde...

Vrijdag eerste overleg met OCW en EZK

Datum: 08 oktober 2020
In de brief aan de Tweede Kamer staat dat er 15 miljoen beschikbaar is voor ‘het behoud van het varend erfgoed (de zgn Bruine Vloot)’. Het is duidelijk dat veel organisaties van mening zijn dat zij passen binnen de term “varend ergfoed”, iniddels ...

Tegemoetkoming Vaste Lasten

Datum: 07 oktober 2020
Aanvragen 1e TVL periode:De TVL-regeling voor de periode juni - september (TVL1) kan tot 30 oktober 2020 17.00 uur worden aangevraagd. Verlenging:De regeling wordt verlengd met 3 periodes. Binnenkort wordt informatie over de berekening voor het v...

Geldfit zakelijk, financiële hulp

Datum: 06 oktober 2020
Eind oktober wordt een nieuwe dienst gelanceerd voor ondernemers met financiële problemen. De dienst heet “Geldfit Zakelijk” en het is een initiatief van de Nederlandse Vereniging van Banken, Verbond van Verzekeraars, InRetail en Vattenfall. Onder...

Begin volgende week meer duidelijkheid

Datum: 05 oktober 2020
De twee departementen die belast zijn met de verdeling van de 15 miljoen steun, OCW en EZK, hopen begin volgende week meer duidelijkheid te kunnen geven over de globale denkrichting. De BBZ zal één van de partijen zijn met wie het gesprek over de ...

Hoe zit het nou eigenlijk?

Datum: 30 september 2020
Onze interpretatie van de maatregelen zoals we die gisteren met jullie deelden, is inmiddels bevestigd door de overheid. Dit betekent concreet dat er vanaf 29 september het volgende geldt: • zeilen blijft een sport (maar toezicht wordt scherper) ...

Wat verandert er na 28 september?

Datum: 29 september 2020
Per 28 september zijn de social distancing regels weer wat aangescherpt. De maximale groepsgrootte is bijgesteld en er is een nieuw begrip geintroduceerd: het 'gezelschap'. De belangrijkste gevolgen van de nieuwe maatregelen zijn: zeilen bli...

BBZ praat mee over besteding 15 miljoen

Datum: 24 september 2020
De regering heeft een noodfonds van 15 miljoen beschikbaar gesteld, maar voor wie het geld precies is en hoe het verdeeld moet worden, moet nog duidelijk worden. De BBZ zal via de betrokken ministeries invloed uitoefen op de verdeelsleutel. Het be...

Voucherbank

Datum: 23 september 2020
Het kabinet onderzoekt voor de reisbranche of er een kredietfaciliteit (voucherbank) gekoppeld kan worden aan bestaande vouchers. Samen met ANVR en SGR wordt dit onderzocht op haalbaarheid en wenselijkheid. Het idee van de voucherbank is dat bij ...

Hoe moet de 15 miljoen verdeeld worden?

Datum: 21 september 2020
De regering heeft een noodfonds van 15 miljoen beschikbaar gesteld, maar voor wie het geld precies is en hoe het verdeeld moet worden moet nog duidelijk worden. De BBZ is uitgenodigd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW...

Mogelijkheid opvang gasten

Datum: 17 september 2020
Er zijn controles geweest in Amsterdam op zeilcharters, riviercruise en motor passagiersvaartschepen. De Health checks van de GGD zijn over het algemeen goed verlopen en er is maar op één punt kritiek, namelijk dat er niet op alle schepen (de geco...

Nederlandse Vereniging van Banken

Datum: 11 september 2020
De BBZ heeft contact opgenomen met de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) om beweging te krijgen in de kredietmogelijkheden. De banken hebben eigen beoordelingsvrijheid en staan steeds meer onder toezicht of ze wel verantwoordelijk financieren...

Substantiële steun van de overheid

Datum: 07 september 2020
Om te beginnen: er komt 15 miljoen aan aanvullende steun en dat is fantastisch. In de wetenschap dat heel veel sectoren en ondernemers minder steun krijgen, is het misschien ongepast om heel uitbundig te doen, maar deze hulp is, ja, fantastisch.De...

3e steunpakket en noodfonds

Datum: 31 augustus 2020
Verlenging maatregelen 3e noodpakket TVL verlengingDe eerste periode van de TVL-regeling loopt tot en met 30 september en kan tot 30 oktober 2020 worden aangevraagd. In het 3e noodpakket is besloten dat de TVL-regeling doorloopt tot en met juni 2...

15 miljoen euro steun

Datum: 28 augustus 2020
Na enige dagen in spanning te hebben gezeten, kunnen we nu naar buiten brengen dat er 15 miljoen euro beschikbaar komt voor de chartervaart. Verschillende media maken er al melding van. De precieze voorwaarden zijn nog niet bekend, daar hopen we z...

Samenwerkende Maritieme Fondsen maakt film over de chartervaart mogelijk

Datum: 26 augustus 2020
Met een videoproductie kunnen we eenvoudig laten zien wat de chartervaart is en hoe zij een belangrijke bijdrage levert aan het behoud van het maritieme erfgoed. De video maakt onderdeel uit van een bredere inzet om de waarde van de vloot in cultu...

Juridisch onderzoek naar mogelijke rechtsongelijkheid 

Datum: 19 augustus 2020
Ondernemers die door overheidshandelen schade oplopen kunnen compensatie aanvragen. De overheid bepaalt dan of de schade een ondernemersrisico is, een maatschappelijk risico of dat er sprake is van nadeelcompensatie wat wil zeggen dat de getroffen...