15 miljoen euro steun

Datum: 28 augustus 2020
Na enige dagen in spanning te hebben gezeten, kunnen we nu naar buiten brengen dat er 15 miljoen euro beschikbaar komt voor de chartervaart. Verschillende media maken er al melding van. De precieze voorwaarden zijn no...

Brief aan de minister met verzoek om een Noodfonds

Datum: 23 april 2020
De Nederlandse chartervloot ligt door de coronamaatregelen stil en heeft hulp nodig. De BBZ heeft daarom een brief aan de minister gestuurd. In de brief vragen we om het verbeteren van de toegangkelijkheid van de gene...

Mogelijkheid opvang gasten

Datum: 17 september 2020
Er zijn controles geweest in Amsterdam op zeilcharters, riviercruise en motor passagiersvaartschepen. De Health checks van de GGD zijn over het algemeen goed verlopen en er is maar op één punt kritiek, namelijk dat er niet op alle schepen (de geco...

Nederlandse Vereniging van Banken

Datum: 11 september 2020
De BBZ heeft contact opgenomen met de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) om beweging te krijgen in de kredietmogelijkheden. De banken hebben eigen beoordelingsvrijheid en staan steeds meer onder toezicht of ze wel verantwoordelijk financieren...

Substantiële steun van de overheid

Datum: 07 september 2020
Om te beginnen: er komt 15 miljoen aan aanvullende steun en dat is fantastisch. In de wetenschap dat heel veel sectoren en ondernemers minder steun krijgen, is het misschien ongepast om heel uitbundig te doen, maar deze hulp is, ja, fantastisch.De...

3e steunpakket en noodfonds

Datum: 31 augustus 2020
Verlenging maatregelen 3e noodpakket TVL verlengingDe eerste periode van de TVL-regeling loopt tot en met 30 september en kan tot 30 oktober 2020 worden aangevraagd. In het 3e noodpakket is besloten dat de TVL-regeling doorloopt tot en met juni 2...

15 miljoen euro steun

Datum: 28 augustus 2020
Na enige dagen in spanning te hebben gezeten, kunnen we nu naar buiten brengen dat er 15 miljoen euro beschikbaar komt voor de chartervaart. Verschillende media maken er al melding van. De precieze voorwaarden zijn nog niet bekend, daar hopen we z...

Samenwerkende Maritieme Fondsen maakt film over de chartervaart mogelijk

Datum: 26 augustus 2020
Met een videoproductie kunnen we eenvoudig laten zien wat de chartervaart is en hoe zij een belangrijke bijdrage levert aan het behoud van het maritieme erfgoed. De video maakt onderdeel uit van een bredere inzet om de waarde van de vloot in cultu...

Juridisch onderzoek naar mogelijke rechtsongelijkheid 

Datum: 19 augustus 2020
Ondernemers die door overheidshandelen schade oplopen kunnen compensatie aanvragen. De overheid bepaalt dan of de schade een ondernemersrisico is, een maatschappelijk risico of dat er sprake is van nadeelcompensatie wat wil zeggen dat de getroffen...

Chartervaart en Maritiem Erfgoed

Datum: 19 augustus 2020
De BBZ onderzoekt of het mogelijk is om erkenning te krijgen van de cultuurhistorische waarde van de chartervaart. Het gaat dan met name over de activiteit of de samenhang van activiteiten en de rol die de schepen (die wel of niet van historische ...

Amsterdam: Beperkingen voor passagiersvaart als besmettingen verder escaleren

Datum: 19 augustus 2020
Burgemeester Halsema van Amsterdam overweegt om verdere beperkingen af te kondigen of opnieuw op te leggen aan de passagiersvaart als het aantal besmettingen in Amsterdam verder escaleert. Het aantal besmettingen stijgt in Amsterdam en het stadsbe...

Inventarisatie subsidiemogelijkheden 

Datum: 19 augustus 2020
Er is een flink aantal fondsen, landelijk en provinciaal,  dat subsidies verstrekt. We hebben een inventarisatie gemaakt en zijn aan het onderzoeken of er subsidies beschikbaar zijn om de komende periode te overbruggen. Bijvoorbeeld geld voor rest...

Berekening TVL regeling is op basis van Btw-aangifte

Datum: 05 augustus 2020
Het voorstel van de BBZ om naar de jaarrekening van 2019 te kijken in plaats van alleen het derde kwartaal is afgewezen. We zijn nu samen met een jurist een het onderzoeken op welke gronden we bezwaar aan kunnen tekenen. Op dit moment is de richtl...

Bestedingen aan de wal

Datum: 29 juli 2020
We hebben informatie nodig over de uitgaven van de gasten aan de wal, we willen een vergelijking kunnen maken met bestedingen in voorgaande jaren.  Willen jullie aan de gasten vragen wat ze aan de wal uitgegeven hebben? De gegevens worden ook geb...

Btw-aangifte toch bepalend voor hoogte TVL 

Datum: 17 juli 2020
Inmiddels hebben wij van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) een reactie gekregen op vragen die wij hebben gesteld over de berekening van de TVL-regeling. Het ministerie geeft aan dat de richtlijn voor de Btw-wetgeving bepalend i...

Overzicht nieuwe protocollen

Datum: 13 juli 2020
Hiermee een overzicht van de nieuwste protocollen en een korte samenvatting. Zie voor meer informatie de uitgebreide protocollen op onze website.Veerdiensten en excursiesDit wordt gezien als vervoer. Veerdiensten (bijvoorbeeld tussen de Waddene...

Verruiming voor de zeilvaart

Datum: 10 juli 2020
Zeilen op charterschepen wordt gezien als sport. Dat betekent dat er geen afstand gehouden hoeft te worden en het mondkapje bovendeks niet nodig is. De verruiming geldt voorlopig alleen voor de zeilvaart. Zeilschepen kunnen weer vol bezette dagto...

Vragen TVL regeling

Datum: 02 juli 2020
Bij het aanvragen van de TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten) komen er diverse vragen naar boven. Wij inventariseren de vragen zodat wij deze bij het ministerie kunnen neerleggen. Onderstaand een aantal vragen die bij ons bekend zijn:-er zijn verschi...

Horeca tijdens veerdienst en excursie

Datum: 01 juli 2020
Voor vervoer geldt vanaf 1 juli een versoepeling in het vervoer, daardoor zijn veerdiensten en excursies zonder de 1,5 meter maatregel weer mogelijk mits een niet medisch mondkapje gedragen wordt. Voor de horeca aan boord gelden de algemene maatre...

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Datum: 29 juni 2020
De TVL-regeling is vandaag gepubliceerd op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De TVL kan vanaf 30 juni om 12:00 uur worden aangevraagd en dit kan tot 30 oktober om 17:00 uur. De regeling gaat uit van de omzet 1 juni tot en ...

Veerdiensten en excursies toegestaan zonder de 1,5meter

Datum: 29 juni 2020
Na de persconferentie heeft de BBZ contact opgenomen met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) over de mogelijkheden voor dagtochten. Het ministerie heeft aangegeven dat veerdiensten en excursies toegestaan zijn zonder de 1,5m...

Jongeren tot 18 jaar

Datum: 26 juni 2020
In ons vorige nieuwsbericht schreven we al dat jongeren onder 18 jaar geen afstand meer van elkaar hoeven te houden en dat er dus weer met deze groepen gevaren mag worden. Om verwarring te voorkomen: de 1,5 meter afstand maatregel geldt niet meer ...