Stappenplan voor openen samenleving

Geplaatst op 14-04-2021  -  Categorie: corona 1,5 meter

Gisteravond 13 april is er tijdens de persconferentie een stappenplan gepresenteerd. Het goede nieuws is dat er een stappenplan is en dat we hopelijk wat meer vooruit kunnen plannen. Het slechte nieuws is dat er nog niet veel te plannen valt voorlopig. Sterker, het is doffe ellende. Afgezien van dagtochten zeilen met jongeren en uitgekleed hotellen zit het nog vast.

Hieronder onze interpretatie van het plan, de consequenties voor zover bekend en de vragen die we voorgelegd hebben aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Vanaf 28 april

Nog niets over recreatief varen. Zeilen met jongeren tot 27 jaar mag (nog steeds) omdat het als sport wordt gezien en omdat Horeca buiten ook weer mag, is er dan aan boord meer ruimte voor catering.

Hotellen mag natuurlijk ook nog steeds voor stationaire schepen, zij het onder strikte voorwaarden (zie eerdere berichten op de bbz website).

Vanaf 11 mei

Sporten buiten mag vanaf 11 mei. Dat betekent dat de leeftijdsgrens van 27 jaar voor dagtochten er af gaat.

Spannend is de Toegangstest. Het lijkt voorlopig de enige manier om er nog iets van te maken.  Op dit moment zijn de consequenties alleen nog niet duidelijk. Daarvoor moeten eerst de bevindingen van de Field Labs afgewacht worden. Zie ook onze vraag voor IenW hieronder en zie ons artikel “hoe zit het met sneltesten en toegangstesten?” op de BBZ website.

Vanaf 26 mei

Groepsgrootte  4 personen. Voor die schepen die aan het hotellen zijn, is nu ook de horeca functie weer open. Tegelijkertijd is er wat onduidelijkheid over de betekenis van ‘ groep’. Zie onze vraag aan IenW. Is een groep een groep of is de groep van nu het gezelschap van enkele maanden geleden? 

Vanaf 16 juni

Groep naar 6.

Vanaf 7 juli

Groep naar 8.

 

Vragen die de BBZ aan de overheid heeft voorgelegd:

  1. Per wanneer zal het varen voor recreatieve doeleinden weer worden toegestaan?
    (met in achtneming van regels over groepsgrootte etc.)?
  2. Wanneer mag er weer worden gevaren in combinatie met een overnachting aan boord (met in achtneming van de van toepassing zijnde regels)?
  3. Per wanneer kunnen we weer excursies aanbieden?
  4. Onder Stap 2 (van het Stappenplan) wordt de toegangstest genoemd. Er zijn diverse testmogelijkheden, toegangstesten, sneltesten etc. Voor de sector kan het testen van gasten enorm belangrijk zijn, zeker ook als de testen laagdrempelig zijn. Hoe ziet de overheid dat? Omdat voor de verhuur van schepen tijd nodig is, en eigenaren en gasten zich daar op moeten voorbereiden, is het belangrijk om zo spoedig mogelijk meer informatie te ontvangen over de eisen die aan de testen worden gesteld.
  5. Groepsgrootte versus gezelschap (stap 5)? Er bestaat onduidelijkheid over het begrip groepsgrootte. Speelt hierin het begrip gezelschap nog een rol? Bijvoorbeeld per 7 juli mogen er weer evenementen georganiseerd worden, maar de groepsgrootte is maximaal 8 personen. Het kan zijn dat het hier om piepkleine evenementjes gaat natuurlijk, maar de hoop is dat er meer mogelijk is en dat met ‘ groep’ hier ‘ gezelschap’  wordt bedoeld.