Wat verandert er na 28 september?

Geplaatst op 29-09-2020  -  Categorie: Corona protocollen

Per 28 september zijn de social distancing regels weer wat aangescherpt. De maximale groepsgrootte is bijgesteld en er is een nieuw begrip geintroduceerd: het 'gezelschap'.

De belangrijkste gevolgen van de nieuwe maatregelen zijn:

 • zeilen blijft een sport (hier dus geen verandering, maar toezicht wordt scherper)
 • niet- zeilen wordt complexer; er mag gevaren worden met maximaal 30 personen onderdeks of 40 personen bovendeks, maar dit mag niet 1 grote groep zijn. De samenstelling mag wel uit meerdere gezelschappen (van max 4 personen) bestaan. 

Groepsgrootte algemeen

 • Het aantal personen onderdeks is maximaal 30 personen (met inachtneming van 1,5 meter)
  Uitgezonderd:
  • Jeugdgroepen tot 18 jaar.
   Voor deze groep geldt geen beperking van de groepsgrootte. Ook de inachtneming van 1,5 meter is voor hen niet van toepassing.
  • 0penbaar vervoer.
   Voor schepen die als veerdienst varen geldt geen beperking van de groepsgrootte. Reizigers moeten een mondkapje dragen.
 •  Het aantal personen bovendeks is maximaal 40 personen (met inachtneming van 1,5 meter)
  Uitgezonderd:
  • Jeugdgroepen tot 18 jaar.
   Voor deze groep geldt geen beperking van de groepsgrootte. Ook de inachtneming van 1,5 meter is voor hen niet van toepassing.

  Groepsgrootte tijdens het sporten

  • Tijdens het zeilen (=sporten) is er geen maximum gesteld aan het aantal personen bovendeks. Waar mogelijk houdt iedereen tijdens het zeilen anderhalve meter afstand. Als dat onmogelijk is mag de anderhalve meter afstand tijdelijk worden losgelaten. Voorafgaand en na afloop houden sporters van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar.
  •  In de praktijk betekent dit dat er met meer dan 40 personen gezeild kan worden. Deze uitzondering vervalt na het sporten, dus direct na afmeren. De 30 onderdeks/40 bovendeks beperking is dan weer van kracht.

  Protocollen

  • De BBZ zal het protocol zo spoedig mogelijk aanpassen
  • Met brancheorganisaties worden afspraken gemaakt over striktere naleving van bestaande protocollen. Vooruitlopend hierop zal de BBZ een actie starten om leden en niet-leden op te roepen om de protocollen van de BBZ na te leven. Deze zijn afgestemd met het ministerie en worden zo vaak als nodig is ge-update.