Varen met kinderen en jongeren

Geplaatst op 17-06-2020  -  Categorie: Corona protocollen

Door het goedgekeurde zomerkampprotocol is er weer een kleine verruiming gekomen in de maatregelen. Voor de chartervaart betekent deze versoepeling dat er met jeugdgroepen (13 tot 18 jaar) gevaren kan worden mits de afstand van 1,5 meter onderdeks gewaarborgd kan worden. Duitse jeugdgroepen vallen niet onder deze versoepeling: het protocol geldt alleen voor zomerkampen georganiseerd door een Nederlandse organisatie. De BBZ heeft een verzoek ingediend bij het ministerie om zomerkampen ook voor niet-Nederlandse organisaties mogelijk te maken.

De Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) heeft samen met het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) een protocol zomerkampen voor kinderen tot 12 jaar en voor jeugd (13 tot 18 jaar) ingediend. Het protocol wordt onderschreven door het Ministerie van VWS. Het protocol beschrijft gedetailleerd de verschillende afspraken, die gelden vanaf 1 juli 2020 en expliciet gelden voor zomerkampen in Nederland, georganiseerd door Nederlandse organisaties.

Onderstaand in het kort wat dit in de praktijk voor de situatie aan boord betekent.

Verruimingen voor kinderen tot 12 jaar: 
- Kinderen tot 12 jaar mogen binnen én buiten samen spelen, eten en slapen zonder de anderhalve meter regel in acht te nemen.
- Alle andere hygiënemaatregelen gelden wel.
- Fysiek contact met kinderen zoveel mogelijk beperken en houd zoveel mogelijk 1,5 meter afstand tot de kinderen. 
Bron: rijksoverheid protocol op kamp 12 jaar

Verruimingen kort samengevat voor jeugd van 13 tot 18 jaar:
- jongeren mogen buiten bewegingsactiviteiten doen zonder de 1,5 meter regel in acht te nemen
- bij andere activiteiten zoals kampvuuravonden, eten en slapen (zowel binnen als  buiten) wordt door de jongeren 1,5 meter afstand in acht genomen
- begeleiding houdt 1,5 meter afstand tot elkaar en tot de jongeren die deelnemen aan het kamp
- alle geldende hygiënemaatregelen worden in acht genomen.
Bron: rijksoverheid protocol op kamp 13 tot en met 18 jaar