Varen met jongeren (beperkt) mogelijk

Geplaatst op 19-06-2020  -  Categorie: Corona protocollen

Het verzoek van de BBZ om de verruiming voor het varen met kinderen (tot 12 jaar) en met jongeren (van 13 tot 18 jaar) ook toe te passen op niet-Nederlandse jeugd is goedgekeurd.
Vanaf 1 juli is het voor jongeren mogelijk om onder bepaalde voorwaarden weer op zomerkamp te gaan. De voorwaarden staan in het goedgekeurde zomerkampprotocol waarin expliciet vermeld wordt dat het alleen om zomerkampen georganiseerd door een Nederlandse organisatie gaat. De BBZ heeft het ministerie gevraagd om de versoepeling niet te beperken tot Nederlandse organisaties en heeft twee aangepaste protocollen voor varen met jongeren van 13 tot 18 jaar en voor varen met kinderen tot 12 jaar gemaakt. 

Het verzoek is goedgekeurd en er kan vanaf 1 juli weer met álle jongeren (dus ook met niet-nederlandse scholen en jeugdgroepen) gevaren worden, mits de afstand van 1,5 meter onderdeks gewaarborgd kan worden voor jongeren van 13 tot 18 jaar.

Verruimingen kort samengevat voor kinderen tot 12 jaar: 
- Kinderen tot 12 jaar mogen binnen én buiten samen spelen, eten en slapen zonder de anderhalve meter regel in acht te nemen.
- Alle andere hygiënemaatregelen gelden wel.
- Fysiek contact met kinderen zoveel mogelijk beperken en houd zoveel mogelijk 1,5 meter afstand tot de kinderen. 

Verruimingen kort samengevat voor jeugd van 13 tot 18 jaar:
- jongeren mogen buiten bewegingsactiviteiten doen zonder de 1,5 meter regel in acht te nemen
- bij andere activiteiten zoals kampvuuravonden, eten en slapen (zowel binnen als  buiten) wordt door de jongeren 1,5 meter afstand in acht genomen
- begeleiding houdt 1,5 meter afstand tot elkaar en tot de jongeren die deelnemen aan het kamp
- alle geldende hygiënemaatregelen worden in acht genomen.

We realiseren ons dat zolang de 1,5 meter maatregel geldt, de mogelijkheden beperkt zijn en dat het noodfonds en een verruiming van de huidige maatregelen noodzakelijk zijn. We blijven ons hier onverminderd voor inzetten.  

Om gezondheidsredenen blijft het belangrijk om de richtlijnen in de protocollen en de maatregelen van het RIVM op te volgen. We roepen iedereen op om alleen te gaan varen als er aan het BBZ protocol kan worden voldaan.