Vaart het eerste charterschip dit jaar op waterstof?

Geplaatst op 12-01-2022  -  Categorie: Algemeen Openbaar  -  Auteur: paul

overwinning
Greenshipping Waddenzee is een programma gesubsidieerd door het Waddenfonds en de Waddenprovincies dat probeert emissies uit scheepvaart in het Waddengebied terug te dringen door toepassing van nieuwe technologie in pilot-projecten. Vanuit het Programma Greenshipping Waddenzee zijn gesprekken gestart om een nieuw project te verkennen met twaalf schepen uit verschillende disciplines die gebouwd of omgebouwd moeten worden. Werven, schippers, technologische bedrijven, havens, klassebureaus’s en provincies brengen in kaart welke oplossingen het beste passen aan boord, welke technologie daarvoor nodig is, welke infrastructuur, hoe de veiligheidsregels passen of niet passen en hoe de projecten gefinancierd kunnen worden. De Overwinning van Joost Martijn en Anna Glas, Robin Hoekstra van BSC en de BBZ doen mee aan het project. Onderzocht wordt of de aandrijving elektrisch gemaakt kan worden met een waterstof ‘range extender’. De Overwinning wordt stevig onderhanden genomen dit jaar en de inzet is om de emissies zo veel als mogelijk terug te dringen.