Test pilots

Geplaatst op 08-04-2021  -  Categorie: corona 1,5 meter

In de media is op dit moment veel aandacht voor de test pilots die de overheid uitvoert in een aantal branches.

Op dit moment is er maar een klein aantal pilots mogelijk. Dat heeft te maken met de besmettingscijfers in april 2021 en omdat het om onderzoek gaat.
Deze pilots worden gehouden in het kader van “Tijdelijke wet testbewijzen covid-19” waaraan de overheid op dit moment werkt.
Deze wet moet ingaan op 1 mei 2021. De overheid wil met de pilots uitzoeken of deze wet uitvoerbaar is.

Op dit moment is er voor gekozen om bepaalde categorieën af te bakenen en alleen te testen binnen een klein aantal branches.
Deze staan genoemd op de website Pilots testen voor toegang tot evenementen | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl.  
Er zijn meerdere branches hiervoor aangedragen zoals de chartervaart, maar onze sector zal niet onder deze wet vallen.