Tegemoetkoming Vaste Lasten

Geplaatst op 07-10-2020  -  Categorie: Corona TOGS/TVL

Aanvragen 1e TVL periode:
De TVL-regeling voor de periode juni - september (TVL1) kan tot 30 oktober 2020 17.00 uur worden aangevraagd.

Verlenging:
De regeling wordt verlengd met 3 periodes. Binnenkort wordt informatie over de berekening voor het volgende kwartaal online gezet op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO).
Houd de pagina van de RvO in de gaten.

De drie verlengingsperiodes zijn:
• 1 oktober tot en met 31 december 2020 (de omzet wordt vergeleken met 1 oktober tot en met 31 december 2019)
• 1 januari tot en met 31 maart 2021 (de omzet wordt vergeleken met 1 januari tot en met 31 maart 2019)
• 1 april tot en met 30 juni 2021 (de omzet wordt vergeleken met 1 april tot en met 30 juni 2019)
Informatie over de voorwaarden voor deze regeling zijn te vinden in deze link: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tvl.

Zeeschepen:
In de TVL -regeling is het volgende aangegeven voor bedrijven die vrijgesteld zijn van btw:
Als het bedrijf is vrijgesteld van btw, dan moet u de omzet van juni t/m september 2019 berekenen en bewijzen met een jaarrekening of een ander bewijs uit de boekhouding van de omzetgegevens uit 2019.

Aanvraag door andere partij:
De TVL-regeling kan ook door een accountant of andere tussenpartij worden aangevraagd: Met eHerkenning kan een accountant of andere tussenpartij gemachtigd worden. Deze ketenmachtiging zorgt ervoor dat de tussenpartij een TVL aanvraag kan doen en dat de aanvraag veilig verloopt. Bekijk de video met uitleg over de ketenmachtiging en wat u daarvoor nodig heeft.