stand van zaken protocollen

Geplaatst op 20-05-2020  -  Categorie: Corona protocollen

Er is een hoop onzekerheid over de protocollen. Wie moet ze beoordelen? Wanneer gaat dat gebeuren? En wat moet ik tot die tijd doen? Om meer duidelijk te krijgen heeft de BBZ regelmatig contact met het ministerie, de Veiligheidsregio’s (VR), collega branche organisaties (CBRB, BLN, HISWA) en met de politiek. Het probleem is dat de situatie voor iedereen nieuw is en dat het traject daarom niet duidelijk is. Dit geldt niet alleen voor brancheorganisaties maar ook voor overheden. We proberen zo goed mogelijk antwoord te geven op de vragen die er leven, is het niet helemaal duidelijk, bel of mail.

Groet, Paul, Brenda, Pam

Wie beoordeelt nu uiteindelijk de protocollen?
De protocollen liggen bij de VR en het ministerie. Wie het uiteindelijk gaat beoordelen weten we 3 juni.
De BBZ heeft aangedrongen op een 1-loket-benadering zodat het voor iedereen duidelijk is welke protocollen voldoen. Het probleem voor de chartervaart is dat een schip zich verplaatst en te maken krijgt met verschillende veiligheidsregio’s en gemeenten.
Dit is onnodig bureaucratisch en geeft te veel onzekerheid. Het ministerie heeft het verzoek van de BBZ in overweging genomen en komt 3 juni met de uitspraak. Eerder deze week verstuurden we al het bericht dat Wytske Postma van het CDA Minister Van Nieuwenhuizen gevraagd heeft om één loket voor de aanvraag en afhandeling van 1,5 meter protocollen voor de passagiersvaart.

Wanneer zijn de protocollen goedgekeurd?
Zoals het er nu naar uitziet horen we 3 juni of het ministerie inderdaad de centrale regie op zich gaat nemen. Dit zou betekenen dat we niet meer met de verschillende VR om tafel hoeven te gaan. Het ministerie heeft eerder al aangegeven dat de protocollen laten zien dat de sector goed nagedacht heeft over de toepassingen en uitvoering van de maatregelen van het RIVM.

Waarom duurt het zolang voordat we weten of de protocollen goedgekeurd worden? 
Het is allemaal wat onduidelijk, daar zijn we ons zeer van bewust. Een reden hiervoor is dat het oorspronkelijk de bedoeling was dat alle protocollen centraal beoordeeld zouden worden. Op verzoek van het ministerie heeft de BBZ, met input van leden, direct protocollen geschreven en deze bij het ministerie neergelegd ter goedkeuring. Dit liep anders toen het kabinet besloot dat niet het ministerie maar de veiligheidsregio's de protocollen moesten beoordelen. 

Wat gebeurt er als het ministerie niet de centrale regie kan nemen?
Dan gaan we verder met de VR, en proberen dan de VR te overtuigen van het belang van één goedgekeurd protocol.

Kan ik zelf een protocol maken?
Ons advies is om gebruik te maken van de BBZ protocollen. In de kamerbrief van minister Hugo de Jonge staat: “De sector stelt een protocol op voor de eigen werksituatie.”
Alhoewel de status nog onduidelijk is, is het in ieder geval belangrijk om als sector een protocol te gebruiken.
Er is op dit moment een aantal ondernemers die met eigen protocollen proberen bij hun gemeente/veiligheidsregio groen licht te krijgen voor hun een specifieke vaartocht/groepsaccommodatie. Daardoor circuleren er op dit moment meerdere protocollen. Alhoewel deze inhoudelijk niet veel afwijken van het BBZ protocol dringen we er nogmaals op aan om GEEN eigen protocollen te maken. Gebruik het sectorbrede protocol van de BBZ, voorzien van BBZ logo.

Wat zeg ik tegen mijn klanten?
Je kunt pas definitieve afspraken maken met een klant als de protocollen goedgekeurd zijn én de havens weer toegankelijk zijn. Wel kan je tegen klanten zeggen dat je werkt met een speciaal “Corona-protocol” dat door de branchevereniging BBZ is opgesteld conform de eisen van het RIVM.