Regie nodig bij protocollen

Geplaatst op 11-05-2020  -  Categorie: corona 1,5 meter

De BBZ heeft contact opgenomen met de 25 veiligheidsregio’s in Nederland voor de goedkeuring van de speciaal voor de sector ontwikkelde corona-protocollen. Omdat schepen varen tussen verschillende regio’s is het belangrijk dat er onderlinge afstemming komt en dat verrassingen door verschillende opvattingen over de protocollen worden uitgesloten. 

Vandaag liet het ministerie van IenW weten dat niet zij, maar de regio’s de goedkeuring voor hun rekening gaan nemen. IenW heeft zich positief uitgelaten over de protocollen die opgesteld zijn door de BBZ en met die aanbeveling gaan we nu het gesprek met de regio’s aan. Daarbij zullen we aandringen op zoveel mogelijk onderlinge afstemming en regie in het belang van de duidelijkheid.

De aanbeveling is om gebruik te maken van de BBZ protocollen. Ze moeten uiteraard aangepast worden aan het schip, maar wijk zo min mogelijk af van het basisprotocol om problemen te voorkomen.

Voortschrijdend inzicht kan uiteraard ook weer leiden tot aanpassing van de protocollen.

De basisregels (1,5 meter afstand, extra hygiëne maatregelen, etc.) blijven van kracht. Wanneer hier aan kan worden voldaan kan er met deze protocollen (na afstemming met de veiligheidsregio) na 1 juni weer gevaren worden.