Platform Veiligheid is opgericht, en nu verder...

Geplaatst op 18-02-2018  -  Categorie: Veilgiheid

Het Platform Veiligheid Chartervaart bestaat. De professionals in de sector informeren is een kant van de zaak, maar daar blijven de inspanningen niet toe beperkt. We informeren ook de buitenwereld over de investeringen in de veiligheid. Lees hier het persbericht dat de BBZ verstuurde nav de oprichting van het Platform.

De volgende stap is nu dat het Platform Veiligheid aan de slag gaat met een serie voorstellen voor branchenormen (de hoogste prioriteit), onderhoudssystemen, opleidingen en andere initiatieven. Het platform beslist per onderwerp welke werkwijze het effectiefst is, bijvoorbeeld door het samenstellen van werkgroepen. Een werkgroep bestaat uit enkele leden van het platform aangevuld met experts. Er kunnen meerdere werkgroepen gelijktijdig aan de slag gaan met verschillende onderwerpen.

Sinds het verschijnen van het rapport van de Onderzoeksraad zijn er bij de BBZ meerdere plannen en verzoeken om steun voor initiatieven ingediend. Het gaat om initiatieven van leden en niet-leden, commerciële en niet-commerciële partijen en anderszins betrokken personen of instellingen. En dat is fantastisch. Aangenomen dat de middelen beperkt zijn zal het Platform Veiligheid zich buigen over die initiatieven en zien in hoeverre zij bijdragen aan de uitvoering van de OVV aanbevelingen. We willen er graag vaart in houden, maar zeker in die gevallen waar gevraagd is om financiële ondersteuning zal een zorgvuldige afweging gemaakt moeten worden.

Het platform bestaat uit Keurende instanties, Boekingskantoren, Enkhuizer Zeevaartschool en de BBZ (ledengroep veiligheid)Vragen en opmerkingen naar luaP@debbz.nl