PERSBERICHT - CDA vraagt minister naar weigering Om zeilschepen te certificeren

Geplaatst op 05-06-2020  -  Categorie: Algemeen Openbaar
  • P e r s b e r i c h t -

 

Enkhuizen, 5 juni 2020

 

CDA vraagt minister naar weigering ILT om zeilschepen te certificeren

 

Wytske Postma (CDA) heeft Kamervragen gesteld over de problemen bij de certificering van de zeevaart. De BBZ trok daarover aan de bel bij de Minister en heeft om een snelle oplossing gevraagd.

Uit de brief van de BBZ aan de Minister:

De certificaten zijn van groot belang voor de Nederlandse zeilvaart. De Nederlandse eisen voor zeilschepen stoppen bij 36 passagiers. De Richtlijn biedt de mogelijkheid om met meer dan 36 passagiers dagtochten te varen. In nauw overleg met uw ministerie maken de schepen gebruik van die certificeringsmogelijkheid sinds het van kracht worden van de richtlijn in 1998. Op basis van die langlopende samenwerking hebben ondernemers geïnvesteerd in hun schepen en zijn zij contracten aangegaan die nu, door de weigering van ILT, niet waargemaakt kunnen worden. Dat leidt niet alleen tot inkomstenderving, maar ook tot claims.

Omdat er in Europa geen geharmoniseerde regels zijn voor zeilschepen is er sinds jaar en dag gedoe over de acceptatie van certificaten. Meestal gaat dat niet over de veiligheid van de schepen, maar over de juridische toepassingskaders en hoe de teksten gelezen moeten worden. Met uw ministerie zijn we sinds lange tijd in overleg over oplossingen die recht doen aan de eerder gemaakte afspraken, de gedane investeringen, het zakelijke belang en de afstemming met de buurlanden. ILT is dat nu kennelijk zat en kiest met de weigering om ook nog maar iets af te geven voor een eigen koers en dus escalatie. De BBZ vindt dat om de hierboven uiteengezette redenen onacceptabel en verzoekt u om de drastische koerswijziging bij te stellen en om samen met de scheepseigenaren op zo kort mogelijke termijn tot oplossingen te komen.

Wytske Postma vraagt nu de minister om opheldering. Zo wil zij weten of de Minister de economische belangen van de eigenaren wel mee heeft genomen in haar overwegingen. Het CDA heeft zich het lot van de chartervaart altijd aangetrokken en volgt het overheidsbeleid kritisch.